Početna Sadržaj Privatizacija Zakljuèci skupštinskog Odbora za privatizaciju

Zakljuèci skupštinskog Odbora za privatizaciju

731
0

57. SEDNICA ODBORA ZA PRIVATIZACIJU

Odbor Narodne skuptšine Republike Srbije za privatizaciju je na 57. sednici, održanoj 9. maja 2006. godine, razmotrio Informaciju Agencije za privatizaciju o kontroli izvršavanja ugovornih obaveza kupca AD „Srbija Turist“ iz Niša. Odbor je zakljuèio da Agencija za privatizaciju, posle roka datog kupcu da izmiri obaveze po ugovoru, a koji istièe 20. maja 2006. godine, treba da obavesti Odbor o daljem postupanju Agencije.

Nakon objedinjene rasprave o informacijama Agencije za privatizaciju o postupanju Agencije u vezi sa subjektima privatizacije „Mlekara“ iz Panèeva, „Mlekara“ iz Niša i „Mlekara“ iz Pirota, Odbor za privatizaciju je ponovo doneo zakljuèak, veæ usvojen na sednici od 9. februara 2006. godine, kojim se preporuèuje Agenciji za privatizaciju da raskine kupoprodajne ugovore sa kupcem ovih mlekara.

Na sednici Odbora za privatizaciju razmotrena je Informacija Agencije za privatizaciju o kontroli izvršavanja ugovornih obaveza i raskidu Ugovora o prodaji drušvenog kapitala metodom javne aukcije za subjekt privatizacije „Hidrotehnika – Beogradgradnja“ iz Beograda.

Razmotrivši Informaciju Agencije za privatizaciju u vezi Zahteva Sindikata „Nezavisnost“ i Udruženja malih akcionara AD „Zorka nemetali“ iz Šapca za kontrolu izvršavanja ugovornih obaveza kupca ovog subjekta privatizacije, Odbor je zakljuèio da Agencija za privatizaciju dostavi Odboru dopunu Informacije sa revizorskim izveštajem.

Skupština Srbije 9.5.2006.