Početna Sadržaj Privatizacija Veæina privatizovanih preduzeæa u Jadru posluje s gubitkom

Veæina privatizovanih preduzeæa u Jadru posluje s gubitkom

775
0

Privatizovana preduzeca u Jadru, gledano u celini, posluju s gubitkom, a novi vlasnici èesto ne poštuju potpisane ugovore i suprotno zakonskim odredbama otpuštaju radnike, menjaju osnovnu delatnost, odbijaju isplatu zaostalih dugova radnicima i pokušavaju da prodaju osnovna sredstva, ukazuje analiza Privredne komore Valjevo. Uz to, u analizi je konstatovano da je u loznièkom kraju privatizovano manje firmi nego u susednim regionima.

Radnici, koji su ujedno i akcionari u privatizovanim preduzeæima, iskazuju nezadovoljstvo novim vlasnicima na razlièite naèine, a najèešæe pokušavajuæi da ometu konsolidaciju poslovanja firme. Na sastanku predstavnika nadležnih državnih organa, pravosudja, preduzeæa, sindikata Maèvanskog okruga, Regionalne privredne komore i lokalne samouprave, koji je održan prošle sedmice u Loznici, prihvaceni su predlozi i zakljèci u cilju ubrzanja i poboljšanja celokupnog procesa privatizacije u Jadru. Izražena je saglasnost da se poveæa efikasnost pripreme preduzeæa za privatizaciju, uz smanjenje troškova, utvrdi efikasan mehanizam za razgranièenje imovine kod preduzeæa i ustanovi monitoring nad privatizovanim firmama i da se iz Agencije za privatizaciju izdvoji sektor kontole.

Preovladalo je mišljenje da bi struènjaci socijalno-ekonomskog saveta trebalo da budu ukljuèeni u timove za kontrolu, a insistirano je i na preciziranju uloge i nadležnosti sudova posle privatizacije, uz poveæanje ovlašcenja i odgovornosti lokalne samouprave i na ubrzanju procedure privatizacije koja, kako je zakljuèeno, ‘nema alternativu, osim da bude efikasnija’.

RTS Utorak, Maj 23, 2006