Početna Sadržaj Privatizacija Uz pomoæ UME od 1.635, raskinuto 238 ugovora o privatizaciji

Uz pomoæ UME od 1.635, raskinuto 238 ugovora o privatizaciji

800
0

RADNICI PRODAVALI AKCIJE ZA ÈETIRI PIVA

Udruženje malih akcionara koje je za nepunih godinu dana u Srbiji okupilo oko 115.000 èlanova i zahvaljujuæi èijem posredovanju je, od 1.635 sklopljenih ugovora o privatizaciji, poništeno 238, uputilo je Vladi Srbije i nadležnim ministarstvima zahtev da hitno bude zaustavljen proces privatizacije , u kome se društvena i državna imovina rasprodaje u bescenje. Osim toga, biæe zatraženo da se zaustavi primena pogubnog zakona o vlasnièkoj transformaciji i da u roku od 60 dana bude donet novi, kao i zakon o reviziji privatizacije i osnivanju državne agencije za privatizaciju. U protivnom, UMA æe tužiti državu zbog toga što štiti lošu, razbojnièku i pljaèkašku privatizaciju.

Ovo je rekao Branko Dragaš, predsednik UMA Srbije, na konferenciji za novinare, kojoj su u sredu prisustvovali i predstavnici malih akcionara iz ovdašnjih privatizovanih preduzeæa PKS “Lateks”, “29. novembar”, “Duvan”, UTP “Morava i “Litopapir”, naglasivši da je 90 odsto ugovora o privatizaciji u Srbiji problematièno. Graðani Srbije skoro ništa nisu znali o akcijama i finansijskom tržištu, a siromaštvo ih je primoravalo da ih prodaju u bescenje, tako da je bilo sluèajeva da su radnici akcije “menjali” za èetiri piva! Upravo Udruženje malih akcionara je uticalo da njihova vrednost znatno poraste u 120 privatizovanih preduzeæa, rekao je Dragaš, poruèivši radnicima Fabrike reznog alata da svoje akcije udruže u veæinski paket i da ih ne prodaju po ceni od 600 dinara po komadu, jer one vrede mnogo više.

Umesto da osete blagodet koja im je obeæavana posle prodaje putem tendera, zaposleni u PKS “Lateksu” ni dve i po godine posle privatizacije nisu osetili boljitak, tvrdi predstavnik malih akcionara i sindikata “Nezavisnost” ljubodrag Filipoviæ. Novi vlasnik im duguje pet plata i doprinose i poreze koji nisu uplaæivani od februara prošle godine. Osim socijalnog, nije ispunjen ni investicioni program, zbog èega je kupcu èetvrti put produžen rok za dovršetak investicija Od 42 radnika, novi vlasnik preduzeæa “29. novembar”, kupljenog za 600.000 dinara, zadržao je petnaestak, a od 10 lokala rade samo èetiri, tvrdi predstavnik UMA u ovom koletivu i bivši direktor Rodoljub Panteliæ. Veæinski vlasnik je prekršio ugovor i èak promenio ime firme u “Ekstrim”, rekao je Panteliæ, naglasivši da brojne žalbe i zahtevi za raskid kupoprodajnog ugovora nisu imali efekta.

Imovina UTP “Morava” je drastièno podcenjena, jer su njeni objekti, koji vrede tri milijarde dinara, prodati za 200 miliona dinara, rekao je predsednik udruženja malih akcionara Stanimir Nikoliæ, koje je podnelo zahtev za preispitivanje i poništavanje ugovora o privatizaciji. On smatra da Agencija za privatizaciju pruža logistièku podršku novim vlasnicima koji pljaèkaju i male akcionare i državu. Agencija ne radi korektno, veæ pruža podršku tajkunima, preneo je Dragan Grandiæ stav malih akcionara iz “Duvana”, izrazivši i sumnju da su pojedini èelnici u Agenciji za prvatizaciju korumpirani.

M. N.

Oko 290 radnika “Litopapira”, koliko ih je , od 400, ostalo pošto ga je preuzeo veæinski vlasnik, ne vide svrhu “najuspešnije privatizacije”, kako je ocenjivana vlasnièka transformacija tog preduzeæa. Ovu ocenu izneo je na konferenciji za novinare predstavnik UMA Goran Vasoviæ, naglasivši da firma iskazuje gubitke, a zaposleni, meðu kojima još pedesetak treba da bude proglašeno za tehnološki višak, primaju minimalne zarade. Jedina “svetla taèka” u privatizovanom kolektivu su investicije i nagoveštaji da æe biti poboljšan i materijalni položaj radnika. Oni u ta obeæanja, meðutim, sve dok “na svojoj koži ne osete”, ne veruju, rekao je Vasoviæ.

Èaèanski glas 14. Oktobar 2005. godine