Početna Sadržaj Tekstovi i kolumne Teror

Teror

941
0

Mediji su okupirani.Vanredno stanje je dovelo na vlast Palanaèkog Manipulatora. On režira ovaj prljavi komad. Ne biraju se sredstva da se zaplaši narod i poraze politièki protivnici. Ni smrt dojuèerašnjeg šefa nije dovoljna da uozbilji i otrezni moænike. Naprotiv, još zlobnije i pokvarenije se napadaju svi koji misle drugaèije. Proteruje se izabranjuje svako kritièko mišljenje kao da se tako može zaplašiti naša javnost. Sve što danas rade je pogrešno i to æe ih skupo koštati.

Ali, ostrašæeni Palanaèki Manipulator, provincijalnog i primitivnog shvatanja vrši teror nad svima nama da bi se osvetio. Kome? Nama? Ne. Sveti se svom dojuèerašnjem šefu iz èije je ruke je jeo i koju je ponizno, kleèeæi pred njim, celivao. Zato mu je pripremio oproštaj po scenariju iz Brozovog odlaska. Neka onaj koji je od rane mladosti stradao od komunista i koji je èitav život bio protiv kolektivnog dogmatizma bude ispraæen kao komunistièki lider. Iste suze, strah pred buduænošæu, unezverenost, panika, kupovina svega i svaèega za sluèaj rata, govori, redovi za potpis, oèaj pred kamerama, kolena u mimohodu, baš sve mora biti isto. Zašto?

To je osveta? Kome? Onome kome je služio. Koji je bio veštiji, spretniji, uspešniji, poželjniji i priznatiji od uštavljenog, neobrazovanog i kelnerski servilnog sluge. Njemu æe se osvetiti za sve ono što je godinama trpeo i što nije smeo da pokaže. Sada je prava prilika. Vanredno stanje daje snagu Utešitelju Porodice da bude drzak, prepreden i opak osvetnik koji æe manipulacijama prevariti ozlojeðene ljude. Sve treba baciti pod noge i zgaziti. Na nesreæi treba uzdignuti sebe i uživati u osveti. Zar sve nije dozvoljeno da bi se ostvario pragmatièni cilj? Zar ga to sam šef nije uèio? Makijavelistièki treba pronaæi glumce koji æe uèestvovati u osveti. To bar nije teško.

Izbor je prevelik. Svi hoæe da se obraèunaju sa svojim protivnicima. A protivnici su tradicionalisti, nacionalisti, domaæe konzervativne snage koje nas vraæaju unazad, anlitièari, kolumnisti i svi koji razmišljaju suprotno i drugaèije. Svi oni koji su kritikovali reforme i pogrešan pravac kretanja društva moraju biti stavljeni u medijski logor i biti optuženi za zloèine koje su poèinili? Koji zloèin? Oni su ubice progresa, reformi, napretka, EU, integracija, globalizma i svega što je moderno i što donosi liènu korist. Oni su okrivljeni i bez suðenja, bez prava na odbranu, unapred osuðeni. To su iste one snage koje nas, kako reèe jedan zabrinuti ljubitelj svoga mišljenja, veæ tri veka vuku u mrak, ubistvo, krv i zloèin, nasuprot prosveæenih, umivenih, namirisanih i kulturnih proevropskih snaga koje, sve podržavajuæi reformski kurs nove vlasti, teže da nas napokon usreæe i izvuku iz divljaèkog zagrljaja nagona, oseæaja, korenja i nacionalne uskogrudosti.To je danas glavna bitka koja se mora voditi u Srbiji.

Zbog toga je medijska kampanja usmerena na protivnike reformi, privatizacije, liberalizacije cena i stabilnog deviznog kursa. Statistièki podaci ubedljivo govore da graðani žive bolje i da su reforme uspele. Samo plaæeni analitièari i kolumnisti, plaæeni pod strane kriminalaca vide bedu, sirotinju, socijalno raslojavanje, nezaposlenost i pad proizvodnje, deficite i sve veæe nezadovoljstvo graðana. Samo zloèinci govore suprotno od onga što se smatra ideologijom vulgarnog pragmatizma na delu. Zato se medijski satanizuju svi oni koji u teškim trenucima po nesposobnu vlast, ne staju u odbranu pogrešnog smera reformi. Manipulator likuje. Uzdigao se iz njegove palanaèke perspektive u vrhovnog moænika koji preti, osuðuje i poziva na linè.

Medijski teror nam dušu ubija. Prokleta praznina nas obuzima. Nameæe nam se novo ludilo. Iste parole iz Brozovog vremena se ponavljaju. I posle Tita Tito. Teško je saèuvati mentalno zdravlje. Otpor moramo pružiti Manipulatoru i moramo stati u odbranu zdrave i normalne pameti. Angažovani glumci u ovoj farsi mogu nas ubediti da vidimo ono što ne postoji. I obrnuto, ne smemo zatvarati ièi pred parlamentarnom diktaturom koja se veæ duže vreme uvodi. Sada je vrhunac ludila. Zar proevropskim pseudointelektualcima nije smetalo rušenje svih institucija sistema, izostanak vladavine prava, medijska kontrola, brže raslojavanje graðana, sve veæa nezaposlenost i sve gori životni standard, pubertetsko samohvalisanje sa organizovanim kriminalom, malograðanski kiè na svakom koraku, zar im ne smetaju novobogataši iz prošlog režima, što se još više bogate i oligarhija koja nastaje u našem sve više kastinskom društvu. O kojoj oni to Evropi prièaju? Zar je to moguæe danas u Evropi?

Neka se okrenu oko sebe. Neka iskreno odgovore: ko je kriv? Ko je kriv što je društvo u rasulu? Ko je spreèavao novu vlast da izgradi valjane institucije i ozakoni vladavinu prava? Ko je novu vlast gurao u zagrljaj kumova mafije? Ko je potpisao ugovor sa narodom i nije ispunio potpisano? Sve su to pitanja na koja æe neko uskoro morati da odgovori. Palanaèkog Manipulatora to ne zanima. Njemu je samo važno da što više ogadi nesreæu. Tako æe njegova osveta biti podlija. Kada sve proðe, kada prestane medijski teror, poraženi, uvreðeni, obespravljeni i sve siromašniji graðani æe ustati protiv nametnute laži. Novi dokazi æe mnogima tek tada otvoriti oèi.

Mržnja æe se pojaviti kod prevarenih. Mržnja koja preti sve da poništi. Èak i ono što je istorijska zasluga . Još nije sve tako crno kako hoæe neki nezadovoljni samim sobom da prikažu. Najveæi protivnici biæe oni koji danas najviše sprovode teror u javnosti. Palanaèki Manipulator æe živeti negde daleko od nas. On æe pre svih uæi u EU. Zajedno sa svojim trabantima pokušaæe da nas udalji što više od Evrope. To æe biti njihova osveta za sve što su ukrali od svog naroda. Ali, i to æe proæi. Veliki je srpski narod. Oprostiæemo im jer ne znaju šta danas èine. Zaboraviti nikad neæemo. Ne smemo ponoviti iste greške. Pravo je vreme da nastane šesti oktobar. Naravno, veæ u maju. Tako æemo na najlepši naèin proslaviti Dan Mladosti. I nasmejati se od srca. Vreme je na našoj strani.

Beograd 14.03.2003.