Početna Tekstovi PREOKRET

PREOKRET

549
0

PREOKRET

 

Branko Dragaš

Srbiji treba radikalan preokret. Sistemski. Temeljan. Iz korena. Smislen. Preokret koji će da zahvati čitavo društvo. Preokret koji će da zaustavi sadašnje negativne tendencije namernog uništavanja države, gubitak teritorije i biološki nestanak nacije.Preokret koji će da razbije, iskoreni i uništi apatiju, ravnodušnost, beznađe i predaju sudbini gubitnika.

Ulogu koju su nam namenuli naši vekovni neprijatelji i koju sprovode svi domaći okupacioni namesnici.Sve što nam rade je organizovani plan naših vekovnih neprijatelja da se, napokon, kazne drevni Srbi kao remetilački faktor na Balkanu.

Da li je takav jedan preokret moguć u društvu koje se raspada i koje je u opštem rasulu? Smatram da je preokret apsolutno moguć i iznosim sve argumenta zašto je moguće spasiti Srbiju, kao i strategiju i plan kako da to ostvarimo.Ako pođemo od poznate mog javnog stava -Nemoj da mi dolaziš sa problemima, ponudi mi rešenja, onda su nam potrebni ljudi koji znaju rešenja. Ne samo da znaju rešenja da ponude, nego su organizaciono sposobni i odlučni da sprovedu ta svoja operativna rešenja. Odnosno, ono što prethodi rešenjima, ti ljudi moraju da imaju volju i želju da spase Srbiju sigurne propasti i nestanka.

Njihova volja potiče iz duhovne vertikale shvatanja smisla života i uloge mislećeg čoveka u društvu.Dakle, nema spasa Srbije bez duhovne i moralne obnove društva i bez dobro organizovane, posvećene, prosvećene i hrabre nacionalne elite, koja će svojim radom, ponašanjem i javnim delovanjem, ličnim primerom, da pokaže koji je put našeg izbavljenja. Elita može da bude samo duhovna. Nema druge elite.Sve neke, navodno, druge, izmišljene „elite“ su jeftin produkt totalitarnog političkog sistema u raspadanju.

Duhovna elita je ona koja je spremna da se žrtvuje za zajednicu.Koja svoje lične interese podređuje opštim interesima zajednice. Žrtvovanja, odmah da objasnim za one koji su se već uplašili, ne znači nužno da moramo život da položimo za dobrobit zajednice, ali ako je zajednica biološki ugrožena i ako naši neprijatelji hoće fizički da nas pokore, porobe i satru, onda nam ne preostaje ništa drugo, nema drugih rešenja,nego da svesno, vođeni duhovnom vertikalom naših drevnih prredaka, ustanemo u odbranu zajednice.

Ponašamo se i radimo tačno onako kako su se, hiljadama godina pre nas, ponašali i radili svi naši preci, koji su nam obezbedili da imamo sopstvenu državu, nacionalni identitet i da možemo da govorimo i pišemo naš drevni srbski jezik. Naravno, izbegavamo, na osnovu bogatog iskustva i znanja povesti, sve greške naših predaka, kako bismo smanjili nepotrebne žrtve i postigli najveću moguću društvenu efikasnost u opstanku zajednice.

Mudrost naše generacije treba da počiva na tragičnim greškama naših predaka. Ako je nesreća kod nas već ručala, moramo da se potrudimo da nikako ne večera i da ne ostane u našoj kući na prenoćištu. Procenjujući današnju našu tragičnu situaciju propadanja, smatram da žrtvovanje nikako ne znači da moramo da ginemo za spas Srbije, već je sasvim dovoljno da se oslobodimo svakodnevne banalnosti, trivijalnosti, površnosti, blebetanja, ogovaranja, lenjstvovanja, plandovanja, baljezganja, opravdavanja, dosadnog prežvakavanja istog, prostakluka, sujete, zavisti, pohlepe, sprdanja, zajebavanja, kurčenja, snobizma, povodljivosti, prevrtljivosti i licemerja, kako bismo pokazali pravo i bolje lice našeg nacionalnog karaktera.

Umesto svih ovih loših osobina, koje nam se svakodnevno, propagandno, demagoški i javno plasiraju kao jedini stil i način života, potrebno je da pokažemo našu drevnu inteligenciju, pamet, mudrost, dobrotu, duhovnost, poštenje, ljubav, požrtvovanje, vrednoću, srdačnost, pravdoljubivost, gostoprimstvo, hrabrost, volju, svest, slobodarsku tradiciju i ratničku neustrašivost. Zar je to neka velika žrtva koju moramo da podnesemo za ozdravljenje našeg bolesnog društva? Ne možemo bolesno društvo da ozdravimo, ako mi nismo duhovno, mentalno i fizički zdravi.

Ako nismo, kako bi naš pametni narod rekao, zdravi u glavu. Problem u kome se danas nalazimo, nastao je kao posledica odsustva svake duhovnosti, morala, poštenja i marljivosti elite, koja mora da prednjači i vodi narod.Zapravo, dobili smo primitivnu, perverznu, podaničku, parazitsku, prodanu, komercijalnu i slugeranju kvazielitu, koja je izdala duhovnost, tradiciju, istoriju i narod. Najgori ljudski ološ je danas ušao u politiku. Zato smo propali.

Mentalni bolesnici, perverznjaci, mediokriteti, neznalice, razbojnici i kriminalci sačinjavanju političku interesnu grupaciju koja je okupirala i porobila Srbiju. Ako hoćemo da spasimo Srbiju, moramo taj politički ološ da hiruški odstranimo iz politike i vlasti. Hiruško odstranjivanje znači da im se zabrani lustracijom da se bave politikom, da se pohapse, sudski procesuiraju i da im se konfiskuje sva imovina koju su opljačkali u periodu od 1990.godine do danas.Moraju svi oni da se, napokon, KAZNE. Niko, ko se bavio politikom i postao bogataš, nije kažnjen od uvođenja višepartijskog sistema u Srbiji i niko nije odgovarao za zločine koje je učinio prema našem narodu.

Kazna je katarza. Pročišćenje. Podvlačenje crte. Odvajanja žita od kukolja. Spasavanje organizma od opasnog, naraslog političkog tumora.Hiruški zahvat je politička nužnost. Realnost. Mora da se uradi takva radikalna operativna politička operacija, jer politički ološ predstavlja manjinu u društvu. U interesu većine zajednice, oni moraju da budu kažnjeni. Zapamtite, pišem kao iskusan stručnjak, nema drugog rešenja za spas Srbije. Nema milosti prema političkom ološu. Tako se šalje jasna poruka svima koji hoće da se bave javnim poslovima.

Svi moraju da znaju da im iznad glave stoji giljotinja kazne, ukoliko pomisle da zloupotrebe javnu funkciju.Stvaramo novi politički sistem, koji se bazira na moralu i odgovornosti. Smatram da je moguće da brzo, zbog spasa države i naroda, odstranimo taj politički ološ iz zajednice. Imamo ljude, imamo znanja. Potrebno je da ti ljudi, iz zemlje i rasejanja, shvate šta je njihova istorijska obaveza. Potrebna nam je – SVEST o nužnosti preokreta. Sistemskog. Temeljnog.

Genijalni ruski režiser Tarkovski je napisao, knjiga „ Zapečaćeno vreme“, da put prema normalnom duhovnom životu je jedino moguć ako čovek stekne svest o odgovornosti prema društvu. To može da se postigne jedino -ŽRTVOM!

Mislim da smo danas dospeli do stanja da sve veći broj ljudi u društvu počinje da shvata, pritisnuti progresivnom nevoljom, da nam je nužan radikalan preokret. Za pravo duhovno uzdizanje potreban je ogroman trud i rad na sebi.Rasulo i raspad ima svoje granice strpljenja građana. Danas smo prešli sve te granice pristojnosti i uljudnosti.

Građani psihički pucaju, jer ne mogu više da izdrže tolike laži, prevare i obmane, koje vređaju drevnu, narodnu inteligenciju. Otrgnuta inflacija, koja se približava trocifrenom iznosu, drastičan pad životnog standarda, siromaštvo, beda, očaj, bolest, strah, danonoćni nastupi bahatog Uzurpatora, kriminalizacija čitavog društva i sumorna budućnost, sve to utiče na brzo otrežnjenje zavedenog, povodljivog i naivnog naroda.

Buđenje je počelo. Natapanje je imalo smisla. Nudimo alternativu sadašnjem ludilu. Nudimo novi duhovni preobražaj. Novi politički i ekonomski sistem. Ne možemo da se spasimo u postojećem totalitarnom sistemu. Zato moramo da srušimo taj degenerisani i odvratni politički sistem. Kako? Jednostavno. Okupljanjem onih svesnih pojedinaca, koji imaju moralnu vertikalu. Koji poseduju iskustvo, znanje, volju i stručnost da spase zajednicu.Okupljanje mora da bude potpuno suprotno birokratskom i totalitarnom stranačkom organizovanju. Okupljanje mora da bude na principima – MOBE! Bratskog udruživanja radi zajedničkog delovanja.

Udruživanja u kojima ništa ne tražemo lično za sebe, nego dajemo zajednici. Dobrobit zajednice je iznad naših ličnih interesa. Počinjemo MOBU za spas Srbije.Svako, ko dolazi na mobu, dužan je da ponudi ono što on može da uradi. Svako daje prema svojim mogućnostima za spas zajednice. Sve je dobrovoljno i pošteno. Otvoreno, istinito i slobodno. Pravedno. Nema zakulisanih muljanja i petljanja. Nema ldera, vođa, vožda, firera, stranačkih prvaka i demagoga.

Snaga mobe je u timskom radu. Svako može da bude koristan. Svako može da doprinese zajednici, koliko je u njegovoj moći.Rad u timu oplemenjuju. Učimo od drugih i podučavamo druge. Dajemo i uzimamo. Svesni smo da samo zajedničkim i organizovanim preokretom spasavamo zajednicu, porodicu i sebe. Umesto sadašnjeg rastakanja, gubljenja vremena, propadanja, beznađa, upraznog trošenja životne energije i satiranja dobre volje, stvara se atmosfera zajedništva, poverenja, ljubavi i pobedničkog uspeha. Zajedničkim i pregalačkim radom, odricanjem, žrtvovanjem, naprezanjem i posvećenim delanjem sigurno ostvarujemo postavljene rezultate, koji nam daju snagu da istrajemo u našim namerama.

Pozitivna energija iz timova prenosi se na čitav narod, koji prvi put počinje da vidi SVETLO na kraju mračnog tunela naše propasti.Građanima se mora da kaže istina, bez obzira koliko ona teška bila. Građani traže od svoje duhovne elite da joj kaže istinu o dubini i težini naše propasti. Traže pošten i iskren pristup. Neće više da ih niko laže i obmanjuje. Ali, građani traže i rešenja.

Opisivanje stanja, resavsko prepisivanje, prežvakavanje istih fraza, papagajsko ponavljanje i dosadno analiziranje već analiziranih zaključaka je nepotrebno gubljenje vremena.Nemamo vremena za gubljenje. Nesreća u kojoj se nalazimo ne čeka. Traži naše brzo organizoavnje. Moba podrazumeva dobru organizovanost i delanje. Dolazim na mobu da radim. Ne smeta mi šta ću da radim na mobi. Ne biram posao. Radim jer shvatam smisao mobe. Postajem deo pobedničkog tima. Na kom mestu ću igrati u timu, za mene je potpuno nebitno.

Hoću da naš tim pobedi. Hoću da budem u pobedničkom timu. Hoću da budem poslednji u pobedničkom timu, neću da budem prvi u timu koji gubi. To je nova filozofija organizovanja. Nismo partija, stranka, sekta ili kriminalna grupacija. Mi smo odgovorni građani, koji smo svesni tragedije u kojoj se nalazimo. Prihvatamo odgovornost i deo tereta istorije na svoja leđa, jer hoćemo da napravimo istorijski preokret. Niko ne treba da me poziva, sam se javljam. Srbija pripada svima nama. I svako je lično odgovoran za dalju sudbinu Srbije. Nema izvlačenja. Nema opravdavanja za nečinjenje.Pihvatamo disciplinovano ponašanje, jer verujemo u realizaciju naše ideje. Verujemo da možemo da se spasimo Srbiju. Verujemo u ljude, koji zajedno sa nama rade na mobi.

Vidimo da naš rad ima smisla i da daje rezultate.Tako se stvara dobra, pobednička atmosfera u timu. Građani to prepoznaju i vraća se izgubljeno poverenje. Nova duhovna elita svojim ličnim primerom pokazuje kakvo društvo gradimo. Lični primer je najbolji dokaz da verujemo u spas. Požrtvovanjem u interesu zajednice se dokazujemo da smo svesni istorijskog trenutka. Svesni smo da smo mi poslednja odbrana države i naroda.

Mi rezervne države nemamo. Narod je naš. Nemamo rezervni narod. Kada svest o preokretu ojača, onda je sve lakše za sigurnu pobedu.Novu nacionalnu elitu će da sledi narod željan slobode, pravde, poštenja, boljeg života i osvete. Vlada narodnog spasa će ponuditi konkretna i operativna rešenja za spas Srbije.Ponudiće timove stručnih, iskusnih rodoljuba iz zemlje i rasejanja, koji su spremni da otpočnu veliki projekat spasa Srbije.

Građani će internetom glasati za Vladu narodnog spasa.Totalitarni režim Veleizdajnika i njegova kriminalna klika se ne može da sruši na nameštenim i izrežiranim, lažnim izborima. Jedino rešenje je – ULICA. Masovne demontracije milion ljudi na ulicama, koji će imati samo jedan zahtev – smena Uzurpatora i rušenje totalitarnog političkog sistema. Narod mora da se izbori za narodnu vlast.Koja će da bude pod stalnom i budnom kontrolom građana kroz direktu demokratiju.

Preokret je moguć. Pitanje je samo meseci i nedelja kada će da se dogodi. Sve što se događa u svetu nam ide na ruku. SAD-e je pred građanskim ratom i američkom revolucijom. EU je bankrotirala i nestaje. Evropu čeka nova građanska revolucija.Nema više povratka na stari sistem. Došlo je NOVO DOBA.

Pozivam sve vas, koji ste nezadovoljni sadašnjim stanjem i koji želite dobro svom pokolenju, da nam se pridružite na mobu ZA SPAS SRBIJE.