Početna Biznis Investitorski rečnik Opcija (Option)

Opcija (Option)

922
0

Ugovor koji vlasniku daje pravo ali ne i obavezu da kupi (call option) ili proda (put option) određenu količinu finansijskih instrumenata obuhvaćenih opcijom po ugovorenoj ceni u definisanom vremenskom periodu. Razlikujemo kupovinu odnosno prodaju finansijskih instrumenata na dan dospeća (evropska opcija) ili pre dospeća i na dan dospeća (američka opcija).