Početna Sadržaj Privatizacija Na uvoz duvana potrošeno 75 miliona dolara

Na uvoz duvana potrošeno 75 miliona dolara

686
0

Vojislav Stanković, saradnik Centra za naučnoistraživački rad Privredne komore Srbije, kaže da su proizvođači cigareta kupili tržište, a gotovo sav repromaterijal za proizvodnju (duvan, filteri, papir, ambalaža…) nabavljaju isključivo u inostranstvu i tako negativno utiču na rezultate spoljnotrgovinskog bilansa Srbije.

Sudeći prema najavama Sporazum CEFTA trebalo bi da bude potpisan 19. decembra, a (jedine) sporne odredbe o zaštiti domaće duvanske industrije biće naknadno usaglašene. Spor oko potpisivanja sporazuma nastao je zbog zahteva Hrvatske da Srbija liberalizuje tržište duvana i prerađevina od duvana. Problem je što je država stranim investitorima obećala povlašćen položaj na domaćem tržištu do 2009. godine i proizvođači su, kupujući ovdašnje fabrike za proizvodnju duvana i prerađevina od duvana, računali da će na tržištu biti zaštićeni.

Vojislav Stanković, saradnik Centra za naučnoistraživački rad Privredne komore Srbije, kaže da su proizvođači cigareta kupili tržište, a gotovo sav repromaterijal za proizvodnju (duvan, filteri, papir, ambalaža…) nabavljaju isključivo u inostranstvu i tako negativno utiču na rezultate spoljnotrgovinskog bilansa Srbije.

– Strani investitori, prvenstveno Filip Moris i BAT, uvoze sirovine iz inostranstva. Reč je uglavnom, krupnolisnim vrstama duvana virdžiniji i berleju Proizvodnja sitnolisnih aromatičnih duvana koji su bili značajna izvozna stavka Srbije potpuno je zanemarena. Ilustracije radi, za deset godina na uvoz duvana i prerađevina potrošeno je više od 75 miliona dolara, dok je izvoz iznosio 9,2 miliona dolara i to je jedina robna grupa sa ostvarenim deficitom od 65,9 miliona dolara – uvoz je veći 8,2 puta od izvoza. Strane kompanije rade na repatrijaciji profita i plasmanu svojih proizvoda, a efekti prisustva na domaćem tržištu su samo zaposlenost domaćih kapaciteta i plate zaposlenih. Na drugoj strani značajno je pala godišnja proizvodnja domaćeg fermentisanog duvana, sa dvadeset hiljada tona na oko osam hiljada tona – izjavio je za Danas Vojislav Stanković.

U podacima o spoljnotrgovinskoj razmeni Srbije sa zemljama CEFTA, a posebno sa Hrvatskom (vrednost uvoza iznosi 40,6 miliona dolara) značajna stavka je duvan i prerađevine od duvana. Vrednost ostvarenog uvoza duvana i prerađevina od duvana iz Hrvatske dostiže 9,6 miliona dolara ili 1.234 tona cigareta .

Proizvođači duvana imaju svoju računicu pa se postavlja pitanje da li treba zaštititi njihov monopol na domaćem tržištu. Jer, konkurenciji su izloženi svi proizvođači, pa bi to trebalo da se „desi“ i proizvođačima duvana i cigareta. Zapravo, tržište cigareta treba značajno liberalizovati, pa neka veliki proizvođači na domaćem tržištu izdrže tu konkureciju, smatra Stanković . M. Janjić

Danas ponedeljak, 11. decembar 2006.