Početna Sadržaj Biznis Mivela Trstenik

Mivela Trstenik

2144
0

INVESTICIJE

1) PREDLOG: Kupovina društvenog preduzeća “Nova Sloga” Trstenik

2) KAPACITETI PREDUZEĆA:

2.1. Primarna proizvodnja:

Zemljište

površina u ha

Plantaža jabuka

18

Vinogradi

6,50

Neobraslo zemljište

7

Ukupno:

31,50


• Farma za tov junadi
• Klanica kapaciteta 20 grla krupne stoke na dan

2.2. Fabrika vode “Mivela”

• Kapacitet 2 – 2,5 l/sec
• Trenutno se flašira 5 miliona litara godišnje
• Mogući kapacitet 80 miliona litara godišnje

2.3. Hladnjača

• Preradni kapaciteti 1.400. T

2.4. Pogon začina

• Dnevna proizvodnja 12 – 15 T
2.5. Sušara

• Pogon 1.200. m2

2.6. Podrum vina

• Kapacitet 7.000. T

3) POZICIJA PREDUZEĆA:

• Preduzeće se nalazi u centralnoj Srbiji
• Udaljenost od Beograda 220 km
• Povezano regionalnom mrežom puteva

4) BROJ RADNIKA:

• 148

5) PRODAJA DRUŠTVENOG KAPITALA:

• Putem tendera
• 70% većinski vlasnik
• 15% mali akcionari (radnici – penzioneri)
• 15% ostali građani

6) GUBICI PREDUZEĆA: 1.000.000. EURa

7) PROCENJENA VREDNOST PREDUZEĆA: 3.500.000. EURa

8) POČETNA CENA: 1.750.000. EURa

9) KONZORCIJUM GRAĐANA: 10.000. građana

10) POTREBNE INVESTICIJE: 10.000.000. EURa

11) CENA TENDERSKE KUPOVINE I INVESTICIJE: 13.550.000. EURa

12) CENA AKCIJE: 10 EURa

13) TRŽIŠTE:

• Učešće “Mivele” na tržištu je ispod 1%
• Potencijal – 15%

14) PREDNOSTI FABRIKE VODE “MIVELA”:

• Jedina voda bogata magnezijumom (350mg/l)
• Velika potražnja za vodom koje nema na tržištu

15) FAZE ULAGANJA:

godina

Iznos u EURima

2006.

9.050.000.

2007.

2.250.000.

2008.

2.250.000.

Ukupno:

13.550.000.

16) PROFIT:

• Dividende godišnje 10 – 12%
• Rast cena akcija 2006. – 2010. godine preko 500%

EP predlaže stvaranje Konzorcijuma građana i zainteresovanih investitora za otkup DP „Nova Sloga“ i stvaranje moćne KOMPANIJE „MIVELA“.
Procene stručnjaka EP je da bi čitava kompanija u 2010. godini mogla da prihoduje godišnje 100 miliona EURa.

Beograd, 16.01.2006.

EKONOMSKI POKRET
Branko Dragaš

Detaljnu analizu možete preuzeti klikom na Mivela Trstenik

EKONOMSKI POKRET B E O G R A D
BEOGRAD, Novopazarska 10; tel/fax: (+381 11) 2430 622 i (+381 11) 2438 797
e–mail: beograd@umasrbije.com info@umasrbije.com

NOVI SAD, Maksima Gorkog 53; tel/fax: (+381 21) 475 42 08 i (+381 21) 557 574
e–mail: novisad@umasrbije.com