SHARE

LIK

Sve je dobro dok sebe ne volite da gledate u ogledalu ili na televiziji.
Kada počnete da se sami sebi divite i da uživate u svojim
gostovanjima, to je siguran signal da ste pukli.
Vama treba da se povučete iz javnosti.
To je jedino rešenje da ne poludite.

Beograd, 03.05.2015

SHARE