Početna Angažman Ekonomski pokret LEGALIZACIJA

LEGALIZACIJA

2017
0
SHARE

LEGALIZACIJA

Predlog ing. Mladena Sladoje iz EKONOMSKOG POKRETA novog zakona o legalizaciji nelegalno izgrađenih stambenih i komercijalnih objekata:

1    Svi nelegalno izgrađeni stambeni objekti na teritoriji Republike Srbije imaju jedinstvenu cenu legalizacije od 10evra/m2, bruto površine izgrađenog objekta, bez prava izuzetka. Sve socijalne slučajeve naknadno će rešavati država.
2    Država daje garanciju isključivo banci sa većinskim državnim vlasništvom da odobri kredite na hipoteku najmanje 20 m2 funkcionalnog prostora objekta (pravo na ulaz, sanitarni čvor i jedna prostorija), za glavnicu kredita od 1.000 evra, uz uslov da hipoteku može otuđiti za slučaj obustavljanja otplate rate kredita u periodu od 90 dana, za cenu od 100 evra/m2 ili ukupno 2.000 evra. Pravo na kupovinu takve hipoteke mogu imati samo porodice koje nemaju rešeno stambeno pitanje, odnosno podstanari.
3    Kredit banke će biti u dinarskoj protivvrednosti na period od 10 godina i kamatnom stopom od 3%.
4    Akontantivni iznos iz člana 1. sva fizička lica, vlasnici stambenog objekta, moraju uplatiti u roku od 100 dana ili iz ličnih sredstava ili iz kredita banke. Ukoliko to ne budu učinili u zakonskom roku, nelegalan objekat će preći u vlasništvo države.
5    Svi komercijalni i drugi objekti izvan kategorije stanovanja rešavače se po uslovima pune cene po utvrđenoj zoni i akontativne uplate punog iznosa u roku od 100 dana. Svi ostali uslovi za dobijanje kredita za komercijalne objekte važe kao i za stambene. Neuplatom akontativnog iznosa u predviđenom roku, objekti automatizmom postaju vlasništvo države i država ih može otuđiti za vrednost cene koja pokriva troškove gradnje.
6    Za upotrebnu dozvolu ovih objekata, ostaju na snazi svi propisi sa aspekta sigurnosti i stabilnosti, kao i potpuna prisutnost inženjerske i pravne struke. Upotrebna dozvola se mora izdati u roku do jedne godine.
7    Država će formirati jedinstvene službe za legalizaciju koje će voditi načelnici izvan partijskih struktura, sa novim i iskusnim kadrovima. Posebnu funkciju u ovom procesu imaće stručni nadzor nad legalizacijom.
8    Pojava izgradnje novih objekata bez građevinske dozvole biće direktna odgovornost i propust komunalnih i građevinskih inspekcija gradova i lokalnih uprava, što će se strogo kažnjavati.
9    Svi nelegalno izgrađeni objekti moraju imati fasadu u roku od dve godine. Ovo je od izuzetnog značaja sa aspekta energetke karte objekta i estetike gradova i naselja kao urbanih celina. Izrada fasade će se rešavati putem kredita banaka na isti način kao i stammbeni objekti. Objekti koji ne ispune navedene uslove, imaće  obračunatu stopu poreza na imovinu koeficijentom deset. Država će sprečiti nedopustivo rasipanje energije za potrebe grejanja objekata.
10    Nesprovođenjem ovog zakona, izbegavanje, opstukcija ili slična radnja, smatraće se krivičnim delom za bilo kog učesnika, naročito za službena lica republičkih, pokrajinskih i lokalnih uprava, banaka, procenitelja, notara, graditelja, podstanara i svih drugih učesnika na legalizaciji svakog konkretnog slučaju.

Beograd, 31.03.2014

SHARE