Početna Tekstovi i kolumne Svedok G 17 – PLJUS

G 17 – PLJUS

2280
0

Svakoga dana obiðem izmeðu 15 – 20 proizvodnih preduzeæa i poljoprivrednih kombinata koji su, tokom tranzicione euforije o privatizaciji, prodati navodno strateškom partneru za tepsiju ribe. Svakoga dana u svakom pogledu se zaprepastim sve više kada vidim kako su prevareni i opljaèkani mali akcionari, radnici i penzioneri. Dragi moji prijatelji, vi koji imate strpljenja da èitate ove sitno kucane misli, vi koji me hrabrite da istrajem u ovome što smo zajednièki zapoèeli, gde je kraj ovolikoj pljaèki i nepravdi? Verujte mi na reè, više od deceniju sam uèestvovao u privatizaciji po zemljama istoka i ovakve prevare sam viðao samo u Rusiji kada su lokalni banditi pljaèkali sirovine i preko noæi postajali milijarderi. Naši kumovi tranzicije, banditi u Armanijevim odelima, prosipaju nam filozofiju tržišnog fundamentalizma, dok njihovi èlanovi bande otimaju od preplašenog, zastrašenog, ucenjenog i osiromašenog naroda poslednju nadu i veru u bolji život. Ti zlikovci sa lap topovima u glavi i BMW limuzinama, tatini sinovi koji su prvo zaposlenje dobili da vode neku izmišljenu agenciju u Vladi, da bi svojim smernim oèevima – ekspertima nabacivali višemilionske poslove, ti tržišni talibani koji nikada nisu na tržištu zaradili centa, veæ su harali i pljaèkali zahvaljujuæi dobijenim monopolima, ti odrodi i skotovi tranzicije, taj malograðanski silikonski polusvet koji u radnoj knjižici nemaju upisan nijedan radni dan, niti su uspeli da završe škole za koje su se školovali, ti probisveti, foliranti, secikese, psihopate, zamlate i barabe uništavaju danas našu državu i naciju dok svi mi gledamo æuteæi, ubeðeni da æe to plansko zatiranje poštenja, rada, misli i institucija samo prestati. Neæe, gospodo! Neæa to samo prestati jer je napravljen pakleni plan za uništavanje ovoga naroda i ove države. Pakleni plan koji je na delu. Otkud znam? Da li sam dobro obavešten? Da li mi je to neka strana tajna služba otkrila? Ne prijatelji moji u nevolji. Niko mi ništa nije otkrio. Pratim samo šta se dešava i slažem kockice. Slažem detalje kao Hektor Poaro koji hoæe da otkrije zloèin. Ko je kriv? Koji su motivi? Danas je svakom normalnom graðaninu, koga dnevno sreæem po našim opljaèkanim preduzeæima, potpuno jasno da se sprovodi scenario za uništenje ove države. Kako drugaèije da objasnim svu nesreæu koja nas je zadesila. Ako neko misli da se radi o nestruènim ljudima, grdno se vara. Svakome ko je dobronameran poruèujem da najzad shvati da se namerno uništava država. Zašto? Cilj je jasan, da nepredvidivi, suludi, genocidni i varvarski Srbi više nikada ne budu remetilaèki faktor na Balkanu. Vrši se lobotomija koju sprovode lažni eksperti iz G17 plus. Kada se završi njihova šok – terapija, srpske privrede neæe biti. Neokolonijalni robovi proizvodiæe sirovine za razvijena tržišta, a domaæi oligarsi uvoziæe robu široke potrošnje za bednike koji æe živeti od milostinje iz dijaspore, pošto æe veæina stanovništva živeti u rasejanju kako bi izbegla ekspertske opite alhemièara iz G 17 plus. Zašto je to tako? Uzroke treba tražiti u samim poèecima stvaranja opozicije. Pošto sam pripadao tom uskom krugu ljudi koji je od samog poèetka imao prezriv stav prema neoboljševicima i njihovom primitivnom nacionalizmu, nisam verovao Voði i njegovim trabantima, i pošto sam uèestvovao od samog poèetka u oblikovanju opozicije, za razliku od nekih današnjih vlastodržaca koji su se ukljuèili tek kada su se pojavile ozbiljne pare iz sveta, odgovorno tvrdim da je dobar deo opozicionih lidera direktno radio za Službu ili su makar saraðivali sa njom. To je bio glavni razlog zašto Despot nije davno srušen i zašto nije izbegnuta nacionalna tragedija. Dobar deo opozicije imao je disidentski odnos prema režimu dok su uživali privilegije, nagrade, znamenja i priznanja od tog istog anahronog režima. Mnogi opozicioni lideri su se lièno bogatili baveæi se politikom u zemlji u kojoj je Despot krojio našu tragediju. Znam one koji su stanovali u golubarnicima i držali šporet na terasi, da bi nekoliko godina kasnije njihova lièna imovina iznosila nekoliko miliona dolara. Otkuda taj novac? Gde su ga zaradili? Ko je finansirao njihovo bogaæenje? Gde je otišao novac koga smo mi davali opoziciji? Sva ta pitanja danas ostaju otvorena. Sve u svemu, mislim da je jasno da su neki lideri opozicije dobro profitirali. Oni se nisu bavili politikom da bi doneli dobrobit zajednici, veæ su leèili svoje provincijalne komplekse i unovèavali politièku aktivnost. I to je glavni uzrok današnjeg produženja nacionalne agonije. U politiku, dakle, nisu ušle moralne vertikale i gromade, veæ šibicari, jajare, poltroni i muvadžije na sitno. A kada su nesretnici iz Imperije ispraznili vojne magacine raketama sa obogaæenim uranijumom, kako bi civilizovali neposlušne varvare, i kada su shvatili da su još više Despota ukopali u zamrzivaè, onda su neki pametniji meðu njima shvatili da treba odrešiti kesu i potkupiti sve što je korumpirano. Tako se u našem opozicionom životu pojavilo 70 miliona dolara. Niko do danas nije predao raèunovodstveni izveštaj gde su te pare potrošene. Èitava kampanja oko rušenja despota nije mogla da košta više od 10 miliona dolara. Gde je ostatak novca? Ko je profitirao radeæi u opoziciji? Tek tada poèinju intenzivno da nièu mnogi graðanski pokreti, nevladine organizacije, nezavisni mediji i bude se iz sna nezavisni intelektualci koji konkurišu za pare. Bilo je unosno napraviti nevladinu organizaciju koja æe povuæi novac lažno se predstavljajuæi kao žrtva režima. Najspretnija od svih organizacija koja se formirala na donatorskom novcu onih koji su pokušavali da operu savest zbog sramnog bombardovanja, umesto donacija trebali su da priznaju 150 milijardi dolara ratne štete, bila je šifrovana grupacija nabeðenih eksperata bez iskustva G 17 plus. Oni su vrlo vešto uspeli da se ubace na to donatorsko tržište i iskoristili su konjukturu da finansijski ojaèaju i da se nametnu javnosti kao vrhunski struènjaci za sve. Naravno, pravi struènjaci su znali da ekspeti foliraju i da nemaju ni znanja  ni iskustva za sprovoðenje neophodnih reformi u društvu, ali opozicionim liderima su takvi eksperti upravo trebali da bi sakrili sopstvenu pokvarenost i nesposobnost. Istorijski je bilo jasno da Despot više ne može da opstane, pitanje je bilo samo na koji naèin æe se uništiti njegov sumanuti režim, ali javnost namerno nije bila pripremana za demokratizaciju i ubrzani privredni razvoj  veæ se odmah nametnuo monopol lažnih eksperata. Bila je to nova prevara. Tražio sam da se otvori javna rasprava o tipu reforme koja našem društvu treba i da pred èitavom zajednicom ukrstimo mišljenja mi iz struke. Nikada nije održana takva rasprava. Nije bilo ni okruglog stola. Zabranjeni smo svi koji smo imali druga rešenja i predloge o tipu reforme. Monopolisti su govorili o slobodi tržišta dok se cenzurisalo svako kritièko mišljenje. Eksperti nisu mogli da podnesu javnu kritiku. Niko nije smeo da izaðe na TV duel o struènim temama. Beogradski mediji ni danas ne smeju da objave moje mišljenje. Pre neku noæ televizija otvorenih oèiju me je zvala da kažem nešto o smeni Branka Pavloviæa i da to iskoriste u obraèunu sa talibanima iz G 17 plus. Kada sam u kritici dobro zakaèio nesposobnog Koštunicu, koji je poslednja srpska zabluda, znao sam da æu biti cenzurisan. Prilog se nije pojavio! Monopoli postoje u glavama mediokriteta. Takvi danas vladaju nama i zato propadamo. Kada æe biti bolje, pitaju me mnogi. Kada prestane da se laže i krade. A kada æe to biti? Kada G 17 plus ne bude na vlasti. Sama èinjenica da su za samo šest meseci pali na 3,3 odsto popularnosti, a da Koštunica ima nešto malo preko cenzusa najbolje govori u prilog moje teze da otpoèinje period otrežnjenja graðana. Kada lažni eksperti naprave 15,2 milijarde dolara spoljnotrgovinskog duga i ubrzavaju pljaèkašku privatizaciju da bi napunili prazan budžet, jer mi iz privrede ne možemo da punimo budžet pošto proizvodnja stagnira i prisiljeni smo da otpuštamo ljude, onda je to pouzdan dokaz da su ti samoproklamovani reformatori promašili temu i da su pali na ispitu. To je bilo za oèekivati kad Asistent kreira ekonomsku politiku, Pravnik sprovodi politièku ekonomiju, a Referent sa 38 sprata zgrade u Frankfurtu nadzire rad Narodne banke. Šta ste mogli oèekivati od te bratije? G 17 plus je postao JUL. Sve finansije u zemlji kontrolišu i guraju svoje kadrove tamo gde se okreæe novac. Prave istu grešku kao i njihovi ideološki prethodnici. Što su više prisutni u javnosti to su sve manje popularni. Ogadili su se graðanima koji loše žive. Ne možemo više da slušamo prièe o tržištu onih koji uvode monopole. Poslednja smena Branka Pavloviæa je kap koja je prelila prepunu èašu gneva. Èovek od èasti je smenjen samo zbog toga što nije hteo da podrži scenario legionara MMF-a. Koštunica je pokazao da mu nije stalo ni do pravde. O zakonu i institucijama ne vredi više ni govoriti. Ideolog verbalnog legalizma živi u svom svetu alineja i paragrafa. Realni život ga je veæ davno pregazio. Umesto da radi u nekom institutu i razglaba o alinejama, on se prihvatio posla koji ne zna da radi. Njegova Vlada je pokazala svu nesposobnost i korumpiranost. Koštunièinu Vladu treba oboriti jer je to u interesu graðana Srbije. Vanredni parlamentarni izbori održaæe se do kraja godine jer æe Srbijom buktati socijalni protesti siromašnih ljudi koji više ne mogu da izdrže nihovu tranziciju. Nikada gora situacija nije bila u privredi. Ne vidi se izlaz iz ove agonije. Eksperti iz G 17 plus samo produbljavaju našu propast. Primenjuju recepte koji štete bolesniku. Oni su najveæi profiteri tranzicije. Operisali su bez anestezije, kako je govorio nekad njihov Ideolog vulgarnog pragmatizma. Naravno, pacijent to nije mogao da izdrži. Opominjao sam da je operacija pogrešna. Odgovorili su mi – model privatizacije je dobar ali ne daje rezultate. Opominjem ih da upadamo u dužnièko ropstvo. Referent sa 38 sprata odgovara – dužnièko ropstvo æemo rešiti novim zaduživanjem. Ko je ovde, gospodo, lud? Ko hoæe da prikrije gnev prevarenih i opljaèkanih? Ko je uništio oktobarsku energiju graðana? Ko je uzeo donatorske pare preko maðarskih raèuna? Ko je izdavao dozvole za izvoz šeæera? Ko je privatizovao Nacionalnu štedionicu na prevaru? Ko je naredio da se iz steèaja proda Sartid? Ko je preneo nadležnost suda u Beograd? Ko sprovodi iste reforme uprkos izbornom porazu? Ko je za to kriv? Ko? Zna se ko? Onaj koga je G 17 plus zaskoèio i njime upravlja. Onaj koga su lièno vreðali i ponižavali. Onaj koji je dobio izborni šamar od 13 odsto. Pljus! G 17 pljus!