Početna Tekstovi ДРУШТВО И ДРЖАВА

ДРУШТВО И ДРЖАВА

4703
2
SHARE

 ДРУШТВО И ДРЖАВА

 

Мислио сам да се из мојих текстова види за какво друштво се залажем.

Мислио сам да се из мог изнесеног   Политичког и Економског програма јасно види кавом друштвеном уређењу треба да стремимо.

 

Нажалост, изгледа да сам погрешио.

Један читалац ме опомиње, после мог текста УЛИЦА , да морам да одредим циљ коме  наше друштво стреми и да ће онда грађанима бити много лакше да прате тај постављени циљ.

О циљевима сам писао у овом тексту.

ЦИЉ

 

Уреду, прихватам критику.

Можда није било довољно јасно и прецизно.

Можда су философске мисли збуниле читаоце.

Износим смернице за стварање једног новог друштва.

Назвао сам га – ХУМАНИЗАМ.

 

Идемо редом.

 

Србија треба да изгради ХУМАНИСТИЧКО ДРУШТВО.

 

Шта то значи?

 

Србија је држава српског народа и свих њених грађана.

Србија је република.

Србија је суверена и независна држава.

Србија сарађује са свим државама у свету и улази у све међународне организације и савезе, који не негирају сувереност и независност Србије и који су у интересу државе Србије.

 

Србија је демократска држава, која је устројена на владавини права и грађанским слободама.

Сви грађани Србије су слободни.

Сви грађани Србије имају слободу да бирају и да буду бирани.

Уводи се обавеза и дужност грађана да изађу на изборе.

Неизлазак на изборе ће се законским мерама кажњавати.

 

Сви пунолетни грађани из Србије и расејања, који имају држављанство Републике Србије, сачињавају  Велику Народну Скупштину Србије.

Гласање у Великој Народној Скупштини  се врши електронски.

Велика Народна Скупштина  одређује питања од стратешког значаја за судбину и развој државе и друштва.

Велика Народна Скупштина усваја предложене одлуке ако за њих гласа 51% укупно уписаних бирача са правом гласа.

Предлог одлука за Велики Скупштину могу да се поднесу на основу електронских потписа 100.000 грађана са правом гласа.

 

Велика Народна Скупштина верификује мандате посланика и сенатора Народне Скупштине.

Народна Скупштина има Доњи дом – Веће грађана – 72 посланика из 24 региона из Србије и 6 посланика из расејања, укупно 78 посланика.

Посланици се бирају у својим Регијама електронским гласањем.

Посланички мандат траје годину дана.

Након истека мандата, посланик се више не може кандидовати за ту функцију.

Посланички мандат није плаћен.

Седнице Народне Скупштине се одржавају електронски.

Закони се усвајају одлуком  40 гласова посланика.

Рад Народне Скупштине је компјутеризован и нема потребе за администрацијом у Народној Скупштини.

 

Народна Скупштина има Горњи Дом – Сенат – 24 сенатора из 24 региона из Србије и 6 сенатора из расејања.

Сенатори се бирају у својим Регијама електронским гласањем.

Мандат сенатора је две године.

Након истека мандата, сенатор се више не може кандидовати за ту функцију.

Сенатор за свој рад није плаћен.

Закони се усвајају одлуком 16 сенатора.

Седнице Сената се одржавају електронски.

Нема администрације за потребе рада Сената.

 

Закони се примењују када их верификују Веће грађана и Сенат.

 

Народна Скупштина Србије је отворена свакога раднога дана од 10 -18 часова за све грађане Србије.

Грађани Србије и расејања добијају могућност да своје предлоге закона износе директно у Народној Скупштини.

Сваки грађанин добија 5 / пет/ минута да лично изнесе своје предлоге закона у Народној Скупштини.

Теме расправе закона у Народној Скупштини одређују се месец дана унапред.

Свакога дана се мења тема закона о којој грађани расправљају.

Списак грађана који учествују у изношењу предлога закона одређује се електронским путем, годину дана унапред.

Народна Скупштина има свој национални канал и сви грађани могу да прате расправе предлагача закона у Народној Скупштини.

 

 

 

 

Велика Народна Скупштина бира  Председника државе електронским гласањем.

Сви кандидати за Председника достављају своје радне биографије јавности на увид.

Забрањује се плаћена политичка кампања за избор Предедника.

Кандидати за избор Председника добијају могућност да своје представљање изврше на националним телевизијама у ограниченом термину.

 

Председник државе се бира на три месеца.

После истека прве године, Председник државе се бира на месец дана.

После истека друге године, Председник државе се бира на један дан.

Председник државе постаје кандидат који добије 51% укупних гласова свих уписаних бирача.

Председник државе само једном може обављати ту дужност.

Председник државе представља државу у земљи и свету.

Председник државе има свој Кабинет састављен од : шефа кабинета, секретара Председника и једног асистента Председника.

Списак изгласаних Председника Републике се објављује шест месеци унапред.

 

Велика Народна Скупштина бира Председника Владе.

Председник Владе се бира на годину дана.

Председник Владе не може два пута да се кандидује.

Председник Владе подноси свој Програм рада грађанима на усвајање.

Председник Владе постаје кандидат који добије 51% гласова свих бирача.

Председник Владе бира свој министарски тим.

 

Председник Владе има два потпредседника.

Председник Владе има 9 / девет/ министара.

 

Председник Владе и његов тим раде на проценат од  реализације годишњег повећања БДП.

Висину процента одређује Народна Скупштина.

Председник Владе и његов тим залажу своју имовину као гаранцију за добро обављање преузетих државних послова.

 

Народна Скупштина на крају године гласа о усвајању завршног рачуна државе.

 

Гувернера Народне банке Србије бира Народна Скупштина.

Гувернер подноси извештаје о раду НБС Народној Скупштини.

Гувернер се бира на јавном конкурсу.

Гуверенер се бира на период од две године.

Гувернер за свој рад прима плату према одлуци Народне Скупштине.

 

Власт у Републици Србији је децентрализована.

Република Србија је подељена на 24 региона.

Власт у регионима се налази у градовима и општинама.

Сви прикупљени приходи у општинама се деле тако да : 75% прихода остаје општини, 25% се преноси Републици.

 

Градови и општине имају своје скупштине.

Сви пунолетни грађани града и општине сачињавају  Велику Скупштину Града и Општине.

 

Велика Скупштина Града бира Градоначелника одлуком 51% укупног бирачког тела у Граду.

Градоначелник се бира на једну годину.

Градоначелник се не може више кандидовати за ту функцију.

Градоначелник је плаћен и висину плате одређује Скупштина Града.

 

Велика Скупштина Општине бира Председника општине одлуком 51% укупног бирачког тела у Општини.

Председник Општине се бира на једну годину.

Председник Општине се не може више кандидовати за ту функцију.

Председник Општине је плаћен и висину плате одређује Скупштина Општине.

 

Скупштину Града чине 24 одборника.

Одборници се бирају електронским гласањем свих пунолетних бирача у Граду.

Одборници Града се бирају на годину дана.

Одборници Града нису плаћени.

Скупштине Града се одржавају електронски.

 

Скупштину Града чине 24 одборника.

Одборници се бирају електронским гласањем свих пунолетних бирача у Граду.

Одборници Града се бирају на годину дана.

Одборници Града нису плаћени.

Скупштине Града се одржавају електронски.

Одлуке се доносе одлуком 13 одборника.

Грађани могу са 5.000 електронских потписа да покрећу иницијативе за промену закона за одлуке Велике Скупштине Града.

 

Скупштину Општине чине 12 одборника.

Одборници се бирају електронским гласањем свих пунолетних бирача у Општини..

Одборници Општине се бирају на годину дана.

Одборници Општине нису плаћени.

Скупштине Општина се одржавају електронски.

Одлуке се доносе одлуком 7 одборника.

Грађани могу са 1.000 електронских потписа да покрећу иницијативе за промену закона за одлуке Велике Скупштине Града.

 

Република Србије признаје три облика својине : државна, приватна и акционарска.

Сва три облика својине су законски равноправна.

Држава је власник најмање 51% капитала у свим предузећима од државног значаја, предузећима која користе природна богатства и која имају природан монопол на тржишту.

 

Избор директора јавних предузећа се врши на јавном конкурсу.

Директори се бирају на годину дана.

Директор може да добије још један мандат.

Завршни рачун се јавно објављује грађанима.

Чланови Управног одбора се бирају на јавном конкурсу.

Чланови Управног одбора нису плаћени.

 

Државна управа се потпуно компјутеризује.

Уводи се интернет администрација.

Грађани не троше време на обилажење шалтера.

Сви вишкови запослених из државне администрације се о трошку државе преквалификују за нова занимања на тржишту и добијају дугорочне кредите са каматама од 3% за покретање приватних послова.

 

Уместо 800.000 људи који примају плате из буџета, на државном буџету остаје свега 300.000 људи, сви осталих 500.000 људи се преквалификује о трошку државе за нова занимања на тржишту и добијају  дугорочне кредите са каматом од 3% за покретање приватних послова.

 

Расходи државног буџета у првој години се одмах смањују, рационализацијом пословања државе, за 25% и тако се годишње уштеди 2 милијарде евра.

 

Легализацијом сиве економије годишње се слије у буџет 4 милијарде евра.

Обавезна резерва банака од 1, 2 милијарде евра, која се налази код НБС и на коју се плаћа камата од 2% годишње,  ослобађа се и усмерава у привреду по камати од 3% годишње.

 

Ефикаснијим радом банака, стање на жиро рачуну банака у износу од 1,1 милијарди евра се смањује и новац се усмерава у привредне активности предузећа у извозу.

 

Од укупног износа  девизних резерви од 9,7 милијарди евра, поввлачи се 8 милијарди евра за покретање производње.

 

Укупан износ средстава који се налази ван функција привреде износи 16,3 милијарде евра и то је више него довољно, за једно радно место треба 5.000 евра, за запошљавање 3.260.000 радника.

 

Како имамо 1.600.000 запослених, како незапослених и оних који раде али не примају плату има 1.000.000, пензионера 1,720.000  и 600.000 инвалида, отварају нам се могућности да запослимо 3,260.000 нових радника.

 

То значи да можемо да запослимо све незапослене, да можемо да преквалификујемо на боље плаћене послове све оне који раде и који данас не могу да преживе од своје плате, да можемо ангажовати инвалиде да се укључе, на основу својих могућности, у покретање привредног развоја и да све здраве пензионере можемо ангажовати да раде  кратко време и зараде додатни новац, да  помогну својим искуством и знањем у привредном препороду.

 

Све се ово постиже из сопствених ресурса.

 

Сопствени ресурси су и наши људи у расејању, који имају , према проценама, 120 милијарди евра капитала и који могу, ако се створе услови за привредни препород Србије, да добар део овог новца уложе у привредни препород нације. Али још вечи њихов капитал је знање, пословне везе које имају и стечене радне навике.

Ти наши најбољи људи су потребни данас Србији.

 

Поред тога, треба да истакнем и то да никада оваква неликвидност није била у светској привреди, док на другој страни банке, фондови, финансијске организације и ултра богати појединци не знају шта да раде са вишковима свога новца, који стоји и који губи на својој вредност.

 

Свакога дана на планети се окрене 52.000 милијарди новца и робе.

Уколико  добијемо мудру, оперативну и менаџерску ВЛАДУ НАЦИОНАЛНОГ СПАСА сигуран сам да можемо привући у Србију мрвице од тог ненормално великог новца који се сулудо штампа без покрића и који ће сигурно ускоро сав да изгори у финансијском пожару.

 

Довољно је да направимо у центру Београда слободну финансијску зону и да узимамо само 1% од сваке трансакције, добићемо годишње више новца на тим финансијским операцијама, него што износи наш садашњи годишњи буџет.

 

Новца, дакле, има у изобиљу.

Само требамо да имамо људе који знају да га правилно усмере и привуку.

 

Где улагати?

 

Србија је толико пропала да јој требају инвестиције у свим гранама.

Приоритет ће бити извоз, супституција увоза, патенти и нове технологије.

 

Капацитете за улагања имамо на претек.

Ево, пример пољопривреде.

 

Србија располаже са 4.867 милиона ха обрадиве површине . Са најбољим земљиштем на свету, термалним водама и прерађивачким сектором за извоз финалне робе у мегамаркете и сопствене продавнице и ресторане по свету Србија може годишње да извози 100 милијарди евра.

 

Покренуће се пољопривреда и оживети наша села.

Развојем инфраструктуре, брзим интернетом, модерним саобраћајницама, добрим здравственим и школским мрежама створиће се услови за бољи и здравији, мирнији, живот на селу, него у пренасељеним градовима.

Држава ће кредитирати повратак на села.

 

Пољопривредни произвођач ће се бавити само квалитетном производњом, све остало ће решавати задруге, оператива, извозници и држава својом паметном аграрном политиком.

 

Тако ће се планирати и усвим другим гранама.

 

Србија мора да оствари двоцифрене стопе привредног раста.

Раст од 1,7% није никакав раст.

О двоцифреним стопама раста не желим да пишем, јер естрадни економиости су толике незналице и немају појма шта се дешава на светском тржишту да би свако навођење могућих цифара привредног раста код њих изазвао шок.

Нека то остане као посластица када направимо привредни заокрет.

 

БДП се лажно приказује 33 милијарди евра.

Он је реално негде око 16 милијарди евра.

Када би били још прецизни, онда би видели да је БДП  још много мањи.

Сиромашни смо, јер смо опљачкани и политичари не знају да покрену привреду. Само причају празне приче.

Сиромашни смо јер немамо шта да поделимо.

Морамо да подигнемо БДП и да створимо нову вредност.

 

Који је онда циљ?

 

Ево, износим конкретан циљ.

Можемо за десет година да стигнемо Аустрију, која има 375 милијарди евра БДП.

Када би привредни развој почели од 2017, мислим да би то остварили и до 2025.

То је први велики корак нашег убрзаног привредног развоја.

 

Бегство из сиромаштва!

Бегство из беде!

Бегство са дна живота!

Бегство из очаја и апатије!

 

Када то остваримо, онда ће просечне плате у Србији  да буду 4.400 евра.

Спремачице ће имати 1.300 евра. Продавачице 1.500 евра. Медецинске сестре и болничарке 1.800 евра.

Просечне пензије би биле 2.300 евра.

 

Шта кажете?

Згранути сте?

Не можете да верујете?

Свиђају ли вам се овакве плате и пензије?

 

Свиђају!

Свиђају се и мени!

То можемо да остваримо.

Србија има већа богатства и природне ресурсе од Аустрија.

Србија има људе који су вреднији од Аустријанаца.

Србија има капацитете да све то својим радом и знањем створи.

Нико ништа не треба да нам поклања.

 

Ми све можемо сами!

Не треба нам ММФ!  Не треба нам Светска банка!

Не требају нам економске убице.

Ослањамо се на себе, своје знање и наше ресурсе.

 

Рекох ли вам да је то први корак?

Који је следећи?

У другом великом кораку морамо да стигнемо Холандију.

Морамо да БДП дуплирамо на 770 милијарди евра.

То је наш циљ.

То се постиже за нових десет година.

Можда коју годину и раније.

 

Ако је Новак Ђоковић за 20 година постао светски шампион, Србија може да стигне Холандију.

У то сам потпуно сигуран.

Све предуслове за то имамо.

Морамо само да се ослободимо политичког олоша.

 

То су краткорочни циљеви Србије до 2035 године.

Али, наша Влада националног спаса направиће пројекције развоја до 2100 године.

То мора да буде наш циљ, кога морамо да оставимо нашем поколењу у аманет.

То је борба коју ми морамо да водимо и да добијемо.

Све остало су глупости и трошење драгоценог времена и енргије.

Сви морамо да се усмеримо само у овом правцу.

 

Морамо да искорачимо.

Први корак је најтежи.

Али, важно је да кренемо.

 

Када створимо економску базу за наш привредни препород, онда све иде лакше.

Када имамо наш новац, онда нико не може да нас уцењује.

 

Престаћемо да се задужујемо.

Вратићемо све дугове од 26,8 милијарди евра.

Нећемо годишње да плаћамо камату од 1,4 милијарде евра.

Имаћемо свој новац да пласирамо на финансијска тржишта и да зарађујемо на обртању нашег новца.

 

Имаћемо СРПСКУ АРМИЈУ / СА / која ће бројати 120.000 војника.

Официри ће бити добро плаћени и неће никада штрајковати.

Младићи ће служити војску 6 месеци, девојке 3 месеца.

Имаћемо ТЕРИТОРИЈАЛНУ ОДБРАНУ , која ће бројати 1.000.000 територијалаца, спремних да се одмах претворе у регуларну војску.

Направићемо у нашим фабрикама сопствено оружје, што не знамо да направимо сами ћемо купити од свог зарађеног новца.

Нико ништа не треба да нам поклања.

Имаћемо модерну и наоружану армију која ће бранити суверену и независну Србију.

Никада никога нећемо да нападамо, али ћемо знати добро да се бранимо.

 

Имаћемо родољубиве грађане Србије, без обзира на националну и верску припадност, који ће својим животом бранити уређену и богату домовину.

 

Имаћемо добро плаћену и способну ПОЛИЦИЈУ, која ће се искоренити сваки криминал у држави.

У држави благостања нема криминала.

Тамо где су сви задовољни, где раде и зарађују, где је држава организована и друштво социјализовано, криминал се драстично смањује.

Организовани криминал потиче из врха криминализоване политике.

Укидањем политичара, нема више организованог криминала.

Развојем друштва и социјалним заштитама државе искорењује се социјални криминал.

 

ПРАВОСУЂЕ мора постати ефикасно и праведно.

Судије и тужиоци ће имати велике плате и нико неће коћи да их поткупљује.

Политичара неће бити да врше притиска на судство.

Судство ће бити независно и делиће правду према успостављеним законима.

 

Оствареним привредним препородом, омогућићемо грађанима да се бесплатно образују и да се бесплатно лече.

 

За све грађане ће бити уведено бесплано основно здравствено осигурање.

Изједначићемо приватну праксу и државно здравство, нека грађани бирају код кога ће да се лече.

То ће довести до веће конкуренције и бољег коришћења ресурса.

Здравство ће постати привредна грана која ће доносити велике приходе држави, јер имамо врхунске светске стручњаке, које само морамо добро да платимо.

Основне стоматолошке услуге ће бити обезбеђене основним осигурањем.

Преко 700.000 људи у Србији мора да добије зубе да би могли квалитетно да се хране и да не угрожавају свој живот.

Навео сам плате медицинских сестара и болничарки, врхунски наши хирурзи и врхунски специјалисти морају да имају плате између 10.000-15.000 евра месечно.

Тада се нико неће исељавати из Србије.

Долазиће стручњаци из других држава из региона да раде код нас.

 

У наше обновљене бање долазиће да се лече странци и да се одмарају и уживају.

 

Бесплатан школски систем ће бити за сву децу од вртића до њихових доктората.

Улагање у знање грађана је највећи потенцијал за једну државу.

Улагање у знање није триошак, то је добра и уносна инвестиција, која се враћа увећана неколико пута.

Подигнућемо ниво стручног знања, тако да ћемо имати неколико стотина доктора наука.

 

САНУ мора да има само 12 чланова.

Апостола.

Бесмртника.

Који ће бити морална вертикала друштва.

 

Сиромаштво ће бити искорењено.

Неће бити просјачења по улици.

Богата Србија може да обезбеди сваком грађанину основне услове за егзистенцију.

Неће бити бескучника.

Нико неће гладовати.

 

Тешки болесници ће бити смештени у посебним здравственим установама.

Неће бити на терет себи и својој породици.

О старим људима ће се бринути стручни и обучени људи.

Социјално осигурање ће све трошкове покривати.

 

Пензионери ће имати довољно велике зарађене пензије да се брину о себи и да уживају у плодовима свога дугогодишњег рада.

 

Особе са посебним потребама ће бити брига државе.

Држава ће се са породицама договарати о начину организовања њиховог живота.

Доста особе са посебним потребама ће се укључити у привредни развој Србије.

Зарађиваће и осећаће се да припадају нашој малој заједници.

 

Млади неће више бежати из Србије.

Имаће све услове да добију највећа знања.

Најбоље међу њима држава ће слати на престижне стране универзитете, али уз обавезу да се врате.

 

Млади брачни парови ће добијати одмах мале државне станове, које ће моћи да откупљују на 30 година .

За прво дете ће се добијати 2.000 евра, друго 4.000 евра , треће 8.000 евра и тако редом за све вишебројне породице.

 

Настаће културна револуција у самој нашој култури.

Српска култура ће доносити огромне девизне приходе.

Показаћемо странцима нашу древну цивилизацију : Лепенце и Винчанце, нашу древну писменост, скулптуре, металургију, наше Тројанце, Трибале, Венете, Илире, наше римске цареве, српске династије пре Немањића, српско средњевековно сликарство, косовски мит, епске песме, српске устанике, страдања у два велика рата и Пекића и Андрића и Селимовића и Црњанског и Уроша Предића и све заборављене и скренуте.

 

Показаћемо свету наше научнике Руђера Бошковића, Косту Стојановића, Милутина Миланковића, Мику Петровића Аласа, Михаила Пупина и највечи ум човечанства нашег Николу Теслу.

 

Поносни смо јер смо древни народ.

Поносни смо јер смо створили европску цивилизацију.

Поносни смо јер смо опстали у Подунављу.

У библијском Седморечју.

Поносни смо јер смо народ Николе Тесле.

 

Све је у нашим рукама.

Сами морамо да одлучимо.

Немамо времена за губљење.

Велика будућност је пред нашим народом.

 

Зар ово није довољно јасан циљ?

 

Немојте да тражите оправдања.

Не нападајте друге.

Пођите од себе.

Ми смо ти који морамо створити овакву Србију.

Ми смо ти на које је пала историјска одговорност.

Тај терет историје морамо да понесемо.

 

Сада циљеве знамо.

Важно је да кренемо.

Првим кораком.

Разумевање нашег циља је први корак.

 

Почните!

Не оклевајте!

 

Како се зове друштво коме стремимо?

 

Назвао сам га – ХУМАНИЗАМ.

Ви га назовите како хоћете.

Важно је да га остваримо.

 

Београд, 26.11.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

SHARE

2 KOMENTARI

  1. Poštovani gospodine Dragaš
    Molim vas pojasnite osnovni pojam..def. međunarodne granice Srbija …kakav je odnos prema SPC, nacionalizmu, revizionističkim srpskim i svetskim fašističkim procesesima, prema Crnoj Gori i Republici Srpskoj . Ako ovo ne znam ne mogu u celosti APSOLUTNO da shvatim vaš tekst „nacrta sa ciljem“
    Verujem da ste sasvim slučajno ispustili ove „sitnice“ i molim vas da ih pojasnite ..i odredite se prema novo globalnim tendencijama ..i date svoju prognozu tipa, dali će Srbija postojati 2025, gde su joj granice i sa kime će mo se graničiti ..i sl. Da li će se uspostaviti Velika Albanija i na prostoru Južne Srbije .
    Ceneći vaše iskrene napore bez obzira dali se nekome sviđaju ili ne VI pokušavatae da date neka rešenja iz ovog „BEZIZLAZA“ , iskreno vas pozdravljam !