Početna Tekstovi DIREKTNA DEMOKRATIJA

DIREKTNA DEMOKRATIJA

410
0

GLASANJE U DIREKTNOJ DEMOKRATIJI

 

Branko Dragaš

Pitate me – kako se glasa u direktnoj demokratiji? Objašnjavao samo to već u mojim nastupima u javnosti. Ali, moram da ponovim. Nije mi teško. Uporan sam i disciplinovan.Volim nove izazove. Volim da rušim stare dogme. Ne zato što su stare, nego zato što su glupe i porobljavaju čoveka. Jedini zadatak danas nam je pobuna protiv totalitarnog političkog sistema. Pobunom moramo da osvojimo otetu slobodu. Vidim da moj javni rad za odbranu države i naroda ima smisla. Sve veći broj ljudi razume i podržava moje nove političke ideje. To me iskreno raduje.

Daje mi novu snagu da istrajem u našoj zajedničkoj borbi koja je tek počela. Postaje sve zanimljivije u propadanju Zapadne komercijalne civilizacije i rađanju novih političkih ideja za organizaciju društva. Dakle, pođimo operativno redom u objašnjavanju nove političke ideje.

Suština direktne demokratije:

– Direktna demokratija znači da vaš glas stalno ostaje kod vas i više ga ne prenosite nekom posredniku u liku odbornika, poslanika ili političara,

– Nema posrednika između građanina i izvršne vlasti,

– Građani direktno kontrolišu izvršnu vlast i svojim glasom ocenjuju njen rad, ostavljaju ih da vladaju ili odmah smenjuju,

– Izvršna vlast se više ne bira na 4 godine, nego na jednu godinu,

– Niko ne može više od jedne godine da se profesionalno bavi politikom, tako se politika istinski demokratizuje u interesu građana,

– Politika više nije unosno profesionalno zanimanje, nego društvena obaveza u korist zajednice,

– Nema više političke oligarhije Kurte i Murte i prvi put u političkoj istoriji rušimo gvozdeni zakon oligarhije,

– Glasanje građana je zakonski obavezujuće u direktnoj demokratiji.

– Glasaju svi građani u zemlji i rasejanju koji imaju državljanstvo.

Blokčejn tehnologija

– Građani glasaju koristeći se blokčejn tehnologijom,

– Blokčejn tehnologija omogućava decentralizaciju i javnost u glasanju, jer svi građani prate kako teče glasanje, pošto svaka transakcija ostaje trajno zapisana,

– Građani ostaju anonimni i niko ne može da vidi kako su glasali, jer glasaju svojim zaštićenim kodovima,

– Blokčejn tehnologija ne može da se hakuje i nalazi se u vlasništvu svih građana koji imaju pravo glasa,

– Blokčejn tehnologija omogućava građanima da učestalo glasaju i da svake sekunde prate kako teče glasanje.

Aplikacija

– Nakon uspostavljanje Prelazne vlade stručnjaka, svim građanima, koji nemaju pametan telefon, država kupuje najjednostavniji telefon za glasanje,

– Domaći IT stručnjaci prave aplikaciju za glasanje građana na bazi blokčejn tehnologije,

– Aplikacija postaje vlasništvo države,

– Organizuje se preko medija sa nacionalnom frekvencom obuka građana za glasanje i uključuju se lokalne samouprave da pomognu građanima,

– Građani Srbije su dokazali, kada su se prijavljivali za sto evra pomoći u pandemiji, da su tehnološki pismeni za korišćenje aplikacije,

– Aplikacija se ne može da hakuje i svaki građanin ima svoj ključ za glasanje,

– Procenjujem da je potrebno 15 radnih dana da se svi građani, koji imaju pravo glasa, obuče da koriste aplikaciju.

Slobodni mediji

– Uslov za nesmetano funkcionisanje DD je da svi mediji budu slobodni,

– Ustavom se garantuje sloboda medija i zabranjuje cenzura,

– Rasprave na slobodnim medijima, o predlozima za koje građani glasaju, moraju da traju najkraće 15 dana, najduže 30 dana,

– U raspravama mogu da učestvuju stručnjaci i udruženja građana, koji se razumeju u problem o kome se raspravlja,

– Otvoriće se na državnoj televiziji poseban kanal za javne rasprave stručnjaka o predlozima rešenja. Kanal će da radi 24 časa,

– Sadašnja zgrada Narodne Skupštine će se pretvoriti u javnu tribinu, koja će se održavati svakoga radnog dana od 9.00 do 20,00 sati, biće otvorena za sve predloge građana, koji dobijaju 10 minuta da iznesu svoja rešenja. Skupština naroda dobija svoj poseban kanal na državnoj televiziji sa programom nastupanja građana i temama za svaku nedelju unapred.

Stručni timovi

– Državom upravljaju stručnjaci, koje građani direktno kontrolišu,

– Svi stručnjaci iz zemlje i rasejanja dobijaju svoju posebnu aplikaciju, koju država postavlja, radi lakšeg njihovog komuniciranja i rada,

– Aplikaciju će da urade domaći IT stručnjaci i ona će da bude vlasništvo države,

– Stručnjaci su podeljeni prema oblastima i povezani su u vertikalnu organizaciju odlučivanja, bez obzira da li žive u zemlji ili svetu,

– Stručnjaci glasaju za 50 svojih kolega, koji će timski da vode određeno ministarstvo u državi,

– Kandidati stručnjaka, koji ulaze u državne timove, moraju da imaju najmanje 20 godina radnog staža u struci i reference o svojim stručnim kvalifikacijama,

– Stručni timovi donose zakone, uredbe i propise za upravljanje državom,

– Rasprave stručnjaka u njihovim oblastima su javne i ne mogu da traju duže od 7 dana,

– Donete odluke imaju zakonsku obaveznost za sve građane,

Vlada stručnjaka

– Državom upravljaju stručnjaci Vlade, pa se tako ispunjava načelo da državom upravljaju najsposobniji i najkompetentniji stručnjaci,

– Vlada ima timove za predsednika Vlade i ministarstva : ekonomije, finansija, poljoprivrede, zdravstva i socijalne politike, prosvete, nauke i kulture, pravosuđa, spoljnih poslova, odbrane i policije.

– U svakom timu se nalazi po 50 stručnjaka, koji su izabrani javnim glasanjem svih stručnjaka,

– Narodna banka radi pod kontrolom Vlade i ima 50 stručnjaka u timu,

– Ukupno 550 stručnjaka iz zemlje i rasejanja čine Vladu i predstavljaju TRUST MOZGOVA za upravljanje promenama političkog i ekonomskog sistema,

– Kordinatori stručnjaka se biraju na rok od godinu dana i oni su plaćeni dok vrše državnu funkciju. Nakon isteka godinu dana, ne mogu se više da kandiduju za javne funkcije. Svi ostali stručnjaci rade volonterski.

Narodna Skupština

– Narodnu Skupštinu čine svi punoletni građani iz zemlje i rasejanja, koji imaju državljanstvo,

– Narodna Skupština odlučuje Velikim Glasanjem svih državljana,

– Novi politički sistem DD nema poslanike, već građani direktno glasaju i odlučuju,

– Zgrada Narodne Skupštine se otvara za sve građane iz zemlje i rasejanja, koji hoće da iznesu rešenja i koji hoće da obrazlože svoje konkretne predloge u direktnom prenosu na posebnom kanalu državne televizije,

– Građani dostavljaju elektronskim putem sve svoje predloge i rešenja Narodnoj Skupštini,

– Stručne službe Narodne Skupštine vrše pripremu i selekciju građana, konsultujući se sa timovima stručnjaka Vlade, koji će da javno iznesu svoje predloge,kako bi dali mogućnost da javnost sazna nove predloge i rešenja, isključujući iz rasprave sve one koji ništa vredno ne nude.

Glasanje

– Narodnu Skupštinu čine svi punoletni građani iz zemlje i rasejanja, koji imaju državljanstvo,

– Narodna Skupština odlučuje Velikim Glasanjem svih državljana,

– Novi politički sistem DD nema poslanike, već građani direktno glasaju i odlučuju,

– Zgrada Narodne Skupštine se otvara za sve građane iz zemlje i rasejanja, koji hoće da iznesu rešenja i koji hoće da obrazlože svoje konkretne predloge u direktnom prenosu na posebnom kanalu državne televizije,

– Građani dostavljaju elektronskim putem sve svoje predloge i rešenja Narodnoj Skupštini,

– stručne službe Narodne Skupštine vrše pripremu i selekciju građana, konsultujući se sa timovima stručnjaka Vlade, koji će da javno iznesu svoje predloge,kako bi dali mogućnost da javnost sazna nove predloge i rešenja, isključujući iz rasprave sve one koji ništa vredno ne nude.

Princip glasanja

– Građani su suvereni u svom pravu da biraju i da budu birani,

– Mogu da slobodno biraju i da ostanu anonimni, jer glasaju šifrovanim kodom,

– Mogu da budu birani da upravljaju državom ili lokalnom samoupravom samo ako imaju stručne reference, ako dobiju podršku stručnih timova i ako građani glasaju za njih,

– Građani nisu stručni da naprave zakone, propise i uredbe za upravljanje državom i prepuštaju stručnim timovi da to urade,

– Stručni timovi imaju punu slobodu da donose zakone, propise i uredbe, imaju punu slobodu da upravljaju državom, sve dok ne ugroze interese većine građana,

– Stručni timovi odgovaraju za donete zakone, prîpise i uredbe,

– Građani ocenjuju kako se ti doneti zakoni, propisi i uredbe odnose na njih. Odnosno, ocenjuju kako radi Vlada u sprovođenju svoje politike i ako nisu zadovoljni, kao korisnici usluga, kako se upravlja državom, mogu odmah, skupljanjem 100.000 glasova, da traže da se Narodna Skupština izjasni i da se Velikim Glasanjem, odlukom većine nezadovoljnih građana, odmah smeni Vlada i promene zakoni, propisi i uredbe,

– Odluka većine građana u Narodnoj Skupštini je obavezujuća za stručan tim, koji se odmah smenjuje i na njegovo mesto dovode drugi stručni timovi, koji će da ponude neka nova rešenja,

– Na ovakav način stalno se kontroliše rad izvršne vlasti, koja mora da bude u službi građana i sprečava se mogućnost stvaranja stručne oligarhije, koja radi samo u svom ličnom intersu.

Političke stranke

– Političke stranke su nepotrebene u direktnoj demokratiji,

– Ne zabranjuje se rad političkih stranaka, ali se više ne finansiraju iz budžeta države.

Prednosti DD

– Nema više totalitarnog političkog sistema,

– Nema više profesionalnih političara,

– Ruši se gvozdeni zakon oligarhije,

– Niko više ne može da se izdigne iznad interesa zajednice,

– Političke stranke su prevaziđen način političkog delovanja,

– Politika više nije unosan biznis, već odgovorna javna delatnost,

– Izvršna vlast je smenjiva na godinu dana,

– Timskim radom stručnjaka se sprečava samovolja pojedinaca,

– Državom upravljaju najumniji i najsposobniji stručnjaci,

– Kontrola građana je neposredna i stalna,

– Drastično se smanjuju troškovi funkcionisanja države

– Društvo postaje slobodno, demokratsko i pravedno,

– Brani se Republika i Demokratija od političkog voluntarizma.

Gospodo drugovi,

Izneo sam suštinu funkcionisanja novog političkog sistema DD. Imamo platformu za javnu raspravu. Sve opcije promena su otvorene. Ništa nije zakovano i nepromenljivo. Iskoračio sam ispred svih ostalih na javnoj sceni, koji ne nude nikakvu političku ideju, nego ponavljaju dosadne svakodnevne floskule da ništa ne valja u državi. Ponudio sam konkretna rešenja. Neka otpočne javna rasprava. Odluke donose građani. Većinog glasova se potvrđuje politička volja građana.