Početna Sadržaj Privatizacija Aleksandrovac u štrajku

Aleksandrovac u štrajku

918
0

U Aleksandrovcu štrajkuju gotovo sve privatizovane firme. Predsednik opštine tvrdi da je u tom gradu privatizacija bila pljaèkaška, a da je za sve kriva Agencija za privatizaciju

ALEKSANDROVAC – Gotovo sve privatizovane firme u Aleksandrovcu su u štrajku. Preduzeæa su uništena, a radnici izbaèeni na ulicu, bez posla i moguænosti da školuju decu i izdržavaju svoje porodice.

– Ne zna se da li je situacija gora u „Bemiksu“ ili „Ventilu“, „Željinu“, „Diskosu“, „Župskom uzoru“ ili „Kozniku“, u kome je situacija kulminirala sukobom radnika „Grozda“ sa obezbeðenjem privatnog vlasnika – kaže predsednik opštine Aleksandrovac Jugoslav Stajkovac.

– U Aleksandrovcu je izvršena pljaèkaška privatizacija. Veæina privatnih firmi je u izuzetno teškom stanju, a državni organi i dalje pokazuju svoju neefikasnost. Nema pozitivnih efekata u sluèaju da radnici pokušaju da zaštite svoju mukom steèenu imovinu, zaposleni ostaju bez posla.

– Opština Aleksandrovac je privatizacijom u crno zavijena, a za to najveæu odgovornost snosi Agencija za privatizaciju i bivša opštinska vlast – kaže predsednik opštine Aleksandrovac Jugoslav Stajkovac, koji je podržao radnike u tome da istraju u svojim zahtevima na poštovanju ugovorenih obaveza.

Teško stanje u Aleksandrovcu kulminiralo je u Ugostiteljskom preduzeæu „Koznik“, odnosno u Hotelu „Grozd“, veæinskog vlasnika Miodraga Dunjiæa. Plaæena privatna sedmoèlana agencija iz Èaèka FTO „Gold Femiks“, koja je u trenutku sukoba sa 36 radnika stala na ulaz hotela „Grozd“ da bi zaposlenima zabranila prolaz, bila je naoružana s tri gumene i jednom metalnom palicom, kao i pištoljem.

Jugoslav Stajkovac kaže da je dobio informaciju SUP-a da su u toj grupi bila i neka „zatamnjena“ naoèarima i nisko podšišana lica iz Kraljeva i Priboja. Povreðeni su radnici Radovan Babiæ, Mihajlo Marinkoviæ i Vesna Dunjiæ. Od trojice povreðenih policajaca najgore je prošao Zlatko Vidojeviæ, kome su ta neimenovana lica palicom polomila dva prsta na ruci.

Stajkovac je policiji odao priznanje za efikasnu akciju, a Sud za prekršaje izrekao je novèane kazne trojici èlanova privatnog èaèanskog obezbeðenja. Usledila je i krivièna prijava. Potresne su prièe radnika o propadanju njihovih preduzeæa i o samoubistvima zaposlenih zbog gladi.

U „Bemiksu“ i „Ventilu“ odavno kljuèa, samo što nije kulminiralo. Radnici su rešeni da Agenciju za privatizaciju tuže za nadoknadu štete i upropašæavanje aleksandrovaèke privrede, a spremni su i da svi zajedno idu od firme do firme i brane svoju imovinu.

– Stanje u „Ventilu“, èiji je veæinski vlasnik Dragiša Agatonoviæ, posebno je pogoršano posle objavljivanja završng raèuna koji je ukazao na gubitke od 33 miliona i obaveze koje su za 65 miliona dinara veæe od potraživanja – kaže predsednik Upravnog odbora malih akcionara Dragan Iliæ.

On tvrdi da veæinski vlasnik ni u jednoj taèki nije ispunio obaveze koje je preuzeo. Radnici nastavljaju sa štrajkom. Opštinski sud u Aleksandrovcu doneo je privremenu meru rešenja založnog prava prvog reda. Veæinskom vlasniku Dragiši Agatonoviæu zabranjeno je raspolaganje pokretnom i nepokretnom imovinom „Ventila“. Agatonoviæa je tužilo i Udruženje malih akcionara Aleksandrovca.

Ubio se jer nije imao od èega da živi

U „Kozniku“ veæ èetiri meseca traje štrajk zbog neisplaæenih 14 zarada. Na ulaznim vratima hotela „Grozd“ stoje dve umrlice, obe iz istog dana. Radnik Sreten Markoviæ je 3. aprila izvršio samoubistvo, a u oproštajnom pismu naveo je da nema od èega da živi. Njegova koleginica Slavica Miliæ bila je šef blagajne. Pozlilo joj je od muke i umrla je istog dana, 3. aprila.

R. BOŽOVIÆ
Kurir 17. april 2006.