Početna Sadržaj Reagovanja 154

154

1096
0

Zaduženost u novembru je bila – 293.100.000 evra.

Dinarski smo se zadužili preko 12,4 milijarde dinara.
Kamat na uzete dinare se kretala od 10%.

Devizna zaduženost – 190 miliona evra.
Kamata na devize su – 5,50%.

Gledano na radne dane, zadužujemo se dnevo za 154 evra u sekundi.

Ništa novo!
Nastavlja se ista politika zaduživanja.

Beograd, 29.11.2104