Početna Tekstovi ЗОМБИЛИЗАМ

ЗОМБИЛИЗАМ

640
0

ZOMBILIZAM

Branko Dragaš

Zombilizam je društvo u kome postoji zombi kompanije, zombi banke i zombi ekonomija.

Pre nego što objasnim ove ekonomske zombije, koji su uticali da čitavo društvo danas postane zombirano, otuda naziv – zombilizam, pogledajmo šta izvorno znači reć -zombi. Šta kažu enciklopedije za opšte obrazovanje :

„U afričko-karipskom kultu vudua, zombi predstavlja biće čiju je dušu zaposela neka druga osoba putem zle magije i čijim telom u potpunosti raspolaže osoba koja je obavila obred. Prema opšteprihvaćenom značenju, zombi je stvorenje koje se diže iz mrtvih da bi vršilo zlodela. Stanovnici Haitija, postojbine vudua i zemlje u kojoj je taj kult veoma rasprostranjen, veruju u zombije, mrtve ljude koje oživljava crni mag pomoću vudu rituala, koji predstavljaju mešavinu afričke magije i religije. Međutim, oni ne oživljavaju sasvim. Zombi može da diše, jede, pije, radi, čak i da govori; može da obavlja sve fizičke aktivnosti živog čoveka, ali ne imajući svest o tome šta čini.

Mogu se prepoznati po pogledu i izrazu lica – oči su im uvek nepomične, pogled neodređen, a lice bezizražajno.

Zombiji su više mrtvi nego živi, oni su kao roboti od krvi i mesa, lišeni su osećanja, nemaju kontrolu nad sobom i ne sećaju se ničega iz prethodnog života.

Takođe, oni ne razumeju šta im se dešava i njima se može lako manipulisati, jer ne poseduju inteligenciju. Zombi je obično telo kojim upravlja bokor – okrutni vrač koji magijom pretvara mrtvace u bezumne robove.

Reč „zombi“ pojavljuje se u mnogim afričkim jezicima, a veruje se da potiče od reči zumbi, koja se u Zairu odnosi na medijume, utvare i duhove pokojnika, dok je u Kongu njeno značenje „fetiš“.

Ista reč, zombi, takođe se odnosi na boga sa likom zmije, božanstva pojedinih naroda istočne Afrike.

U savremenom vudu značenju, odnosi se na božanstvo zmije koje oživljava mrtvaca koga je vrač odabrao da mu bude sluga.“ Šta su to zombi kompanije?

Naziv je, kažu, nastao još devedesetih godina u Japanu, ali moje mišljenje je da smo mi u socijalizmu od sedamdesetih godina XX veka imali pre njih pojave zombi kompanija.

U Japanu se taj termin upotrebio kada je došlo do kolapsa tržišta nekretnina i akcija,kada su kompanije uzele kredite od banaka i kupile nekretnine ili akcije drugih kompanija, kada se tržište strovarilo, sve te kompanije su trebale, prema svim ekonomskim parametrima, da bankrotiraju, ali, na njihovu sreću, nisu bankrotirale, jer im je država pritekla u pomoć ubacivanjenjem svežeg novca.

Otkuda Japanu novac, kada se dobro zna da su decenijama unazad jedna od najzaduženijih zemlja na svetu? Danas ti dugovi iznose preko 12.000 milijardi dolara, dok je godišnji BDP svega 4.300 milijardi dolara.Država Japan je potegla staro oprobano sredstvo za pokriće dugova – naterala je Centralnu banku Japana da štampa nove novčanice.To je postao jedini recept za izlazak iz krize – nekontrolisano štampanje novca bez bilo kakvog pokrića.Kriza 1929.godine je naučila kreatore ekonomske politike da ništa ne prepuštaju više slučaju, jer su u Velikoj depresiji napravili veliku grešku i ništa nisu bili preduzeli na spašavanju kompanija, pa je nezaposlenost brzo đipila na 25%, što je izazvalo kolosalno siromaštvo u SAD.

U periodu 1980-2020 godina američki dug je porastao sa 900 milijardi dolara na 27.000 milijardi dolara, što je rast 30 puta, dok su poreski prihodi rasli od 600 milijardi na 3.600 milijardi ili 6 puta. Odnosno, dugovi su 6 puta brže rasli od poreskih prihoda. Finansijski balon se neprestalno naduvava.

U istom periodu, proizvedeno je 2020 godine 4 puta više robe nego 1980.godine, ali je novčana masa porasla 46 puta.Kako je to postao decenijski trend, da je bolje uzimati što više kredite, nego biti bez kreditnog opterećenja, onda su pojedinci, kompanije, banke i , na kraju, sama država nastavili da se ponašaju „racionalno“, jer su se zaduživali iz falsifikovanog novca, koji od 1971.godine, nije imao nikakvo pokriće u zlatu.Ludačko štampanje novca bez pokrića je stvorilo sliku lažnog prosperiteta i lažnog životnog standarda.

Kada je 19.avgusta 2007.godine pukao prenaduvani balon tržišta nekretnina i kada se hipotekarna kriza proširila sledeće 2008.godine na finansijsku krizu, onda je FED dobio dozvolu da štampa ogromne količine dolara i da ga ubacuju kompanijama i bankama, kako bi spasili finansijski sistem od potpunog sloma.

U tom trenutku, prema mojim podacima, ukupni dugovi u SAD su iznoslili oko 200.000 milijardi dolara, pa je u narednih 12 godina, sve do marta 2020 godine, kada je proglašena u SAD pandemija, ubačeno u sistem 200.000 milijardi dolara.

Šta se dogodilo sa tim novcem? Gde je nestao taj novac? Preko 100.000 milijardi dolara su prisvojili 1% najbogatijih porodica u SAD, što je dovelo do toga da oni imaju 7 puta veća primanja nego 50% Amerikanaca sa najnižim primanjima. Raslojavanje u Americi se povećalo, tako je 1973.godine raspon plata između američkog radnika i menadžera korporacija bio 1:7, da bi se danas taj raspon popeo na 1:40.000.

Ako znamo da je blentavi Džef Bezos, estradni gazda AMAZONA, koji je dobio da igra u javnosti tu ulogu kako bi sakrio prave vlasnike,samo za četri meseca pandemije uvećao je svoj kapital za 35 milijardi dolara, reptil nije zadovoljan,pohlepno nastavlja dalje i hoće prvi da ima 1.000 milijardi dolara, onda je to najbolji dokaz da je zombiranje potpuno uspelo i da neoliberalni kapitalizam ide u svoju sigurnu propast.

Kada će se to da dogodi? Kada FED prestane da štampa novac. A kada će FED prestati da štampa lažne dolare? Kada porobljeni i prezaduženi građani SAD se probude, pobune i ustanu u odbranu Republike od okupacije Familije i njenih tajkuna.

U periodu mart-avgust 2020.godine FED je ubacio u finansijski sistem SAD-a 11.000 milijardi dolara, pa je ukupan američki dug narastao na 411.000 milijardi dolara.Gde je završio taj novac? Zvanični podaci pokazuju da se za 22 nedelje prijavilo birou za nezaposlene i zatražilo pomoć 57,3 miliona ljudi koji su ostali bez posla. Istovremeno, pad BDP u drugom kvartalu-K2 je rekordnih 32,9%. Pa, gde je otišlo tih 11.000 milijardi štampanih dolara?

Zašto se ne vidi neki pozitivan efekat tog ubačenog novca na ekonomske parametre u sitemu? Zašto nema novog zapošljavanja? Zašto nema rasta BDP-a? Zašto se inflacija lažno prikazuje, kada je ona prešla 6%? Odgovor je samo jedan, čitavo američko društvo je ušlo u stanje -zombilizma. Zombirane kompanije su one koje nisu ni žive ni mrtve.

Dobijaju novac od banaka po nultoj kamatnoj stopi, nemaju nikakvog razvoja, samo im dugovi rastu i održavaju se na falsifikovanom dolaru.Kada bi jedan mesec prestale da dobijaju novac iz štamparije, zombirana ekompanije bi odmah bankrotirala.

Sličnu situaciju smo imali u socijalizmu. Stariji čitaoci se sećaju perioda socijalizma, kada su političke firme, radi kupovine socijalnog mira, dobijali od državnih banaka kredite, pa kada su, posle, recimo, godinu dana krediti sa kamatama dospeli za vraćanje, onda se zombiranoj kompaniji odobravani novi kreditni aranžmani, uvećani za neplaćenu kamatu, pa se tako dugovi uvećavaju i kompanija koja treba da bankrotira, jer na tržištu posluje neefikasno i sa gubicima, opstaje i postaje zarazno mesto u čitavom nakaradnom ekonomskom sistemu.

Kada se broj takvih političkih, zombiranih kompanija uveća, onda dobijamo velike gubitke kod banaka, koje se prebacuju na državu i država onda sve probleme pokušava da rešava štampanjem falsifikovanog novca. Socijalizam nije propao zbog ideologije i samoupravljanja, nego je propao zbog neefikasnog ekonomskog sistema, koji je počivao na ovakvoj zombiranoj ekonomiji.

Prevedimo na objašnjenja o navedenom pojmu zombija. Dušu prezaduženog građanina, kompanije, banke i države zaposela je neka druga osoba -Familija, koja putem zle magije – štampanjem novca bez pokrića, u potpunosti raspolaže i ovladava pojedincom, kompanijom, bankom i državom.

Bankrotirane pojedince, kompanije, banke i države oživljava crni mag – Centralna banka, pomoću vudu rituala-falsifikovanog novca.

Zombi može da diše, jede, pije,radi, govori, glasa, putuje i demonstrira na ulicama,ali on nema svest o tome šta čini sve dok je priključen na infuziju lažnog novca.

Problem je što zombi ne može bez te infuzije da živi.Zombiji se mogu prepoznati po pogledu i izrazu lica. Oči su im prazne, staklaste, bezosećajne i hladne. Lica su im bezizražajna, smeju se kao kreteni na CNN-u.Nemaju dušu.

Nemaju kontrolu nad sobom i ne sećaju se prošlosti, jer odbacuju humanističke nauke kao prevaziđene, nepotrebne i suvišne u porobljenom životu potrošačkih mediokriteta.Oni su politički idioti, ne razumeju šta im se dešava i njima se lako može da manipuliše, jer nemaju socijalnu inteligenciju.

Nije čudo što su tvorci pandemije izašli sa sloganom – SOCIJALNA DISTANCA! Ako je proglašena pandemija, zar nije dovoljno držati fizičku distancu da se virus ne bi brzo prenosio? Zašto se govori o socijalnoj distanci?

Razlog je upravo taj što se čitavo društvo zombira i što nameravaju da nas pretvore u čipovane zombi idiote. Socijalna distanca ne ubija virus, nego ubija pojam zajednice. Socijalna distanca ne izoluje virus, nego čoveka od čoveka. U socijalnoj distanaci je sve zombirano i nema ljubavi i nema empatije.Potrošački komformizam je osnova za razumevanje zombilizma. On počiva na egocentričnom individualizmu i potpunom gubitku osećaja za zajednicu.Kada 57,3 miliona novih nezaposlenih dobije nedeljno 600 dolara, sada će to biti smanjeno na 300-400 dolara,onda oni ne pitaju -otkuda nama stiže taj novac?

Ko je zaradio taj novac? Ko nam daje? Zbog čega nam daje? Do kada ćemo dobijati taj novac? Kako možemo da dobijamo novac i da ništa ne radimo? Njih uopšte ne interesuje da iz temelja promene zombirani sistem, koji ih je pretvorio u zombije, jer tu je glavni njihov problem,totalitarni sistem koji neprekidno ubacuje lažni novac i tako razara čitavo društvo.

Oni nemaju svest o tome da spašavajući zajednicu, spašavaju i sebe. Nemaju nikakvu svest o zajednici,jer su već zombirani. Najbolji dokaz o zombiranju čitavog američkog društva je nedavni pokušaj estradnih neoliberalnih ekonomista, probisveta i nitkova,secikesa i tezgaroša, da nas ubede, nas koji kritikujemo politiku FED da će potpuno dovesti do sloma američkog društva svojom pogrešnom kreditno-monetarnom politikom,kako je genijalnim planom FED spasio Ameriku od potpunog kolapsa u pandemiji.

Mi, kritičari, ne razumemo sjajan plan FED-a za borbu protiv Kovida -19. Finansiran je unapred kreditima, bez ikakvog monetranog stvaranja. Kako to? Zar to može?

U režiji razbojnika iz FED-a sve je moguće.Sve se to radi da bi SAD zadržala liderstvo u svetu. Tako pišu estradni ekonomsiti čankolisci. To je od suštinskog značaja da SAD zadrži liderstvo u svetu. Za koga je to od suštinskog značaja? Za FED? Za SAD?

Zašto bi to bilo od suštinskog značaja za ostatak sveta?Zar nas to liderstvo žandara nije dovelo do ove svetske ekonomske katastrofe? Odakle dolaze ti krediti za finansiranje nezaposlenih u pandemiji?

Šta su to smislili genijalni prevaranti iz FED-a? Objasniću na najedostavniji način. Građani SAD su imali u julu 2020.godine na štedim depozitima i depozitima po viđenju 3.000 milijardi dolara.

Estradni ekonomisti pišu da je to dodtna likvidnost banaka.Kako dodatna likvidnost?Nikada nisam čuo da su redovni depoziti banaka smatraju dodatnom likvidnosti. Pa, ovi ekonomisti nemaju osnovna znanja o bankarskom poslovanju.

Poslovne banke, bez znanja američkih štediša, deponuju depozite sa tekućih računa i štednje građana kod FED-a.Napominjem, da su 88% tih depozita kratkoročna sredstva sa dospećem od dana do jedne godine.

Svetske ekonomske muvare tvrde da je FED tako obezbedio likvidnost. Kako je obezbedio likvidnost? Otimanjem štednje od prevarenih građana.

Pošto ima likvidnost, FED sada može da kupuje državne hartije od vrednosti, koje su dugoročne.Kako se iz kratkoročnih izvora mogu da finansiraju dugoročni plasmani?Zar se ne ugrožava ročna struktura FED-a? Kupuju se državne hartije, koje se tretiraju kao smeće, jer zvaničan dug SAD je već 26.500 milijardi dolara.

Tim pokradenim parama se, dakle, sada puni prazan Savezni budžet. Iz toga, sada napunjenog budžeta, Savezna vlada iz helikoptera baca pare građanima koji ostaju bez posla. I? To je genijalno rešenje. To oni nazivaju suptilna glazura na torti.To se, gospodo drugovi, jednostavno zove – prevara!

Kada štediše dođu u poslovne banke da uzmu svoj novac, šta će da se dogodi? Poslovne banke neće imati novca da isplate štediše? I? Poslovne banke se javljaju FED-u da mu vrati prenete depozite. Šta će FED da uradi?

Da traži od Savezne vlade da mu vrati novac? Pa, videli smo, taj novac je potrošen. Nema ga više.Šta je preostalo onda FED-u? Jedino zombirano rešenje je da nastavi da radi ono što čitav jedan vek radi – štampa lažni dolar.

To je suština genijalnog zombiranja. Koje će da traje dok se sve ne raspadne. Ili u građanskom ratu ili u hiperinflaciji.Zombilizam mora da propadne.