Početna Tekstovi ЗЛАТО

ЗЛАТО

2948
0

ZLATO

Branko Dragaš

О zlatu sam pisao na ovim stranicama već dva puta.Nagovestio sam šta će da se dogodi sa cenom zlata.I to se zaista dogodilo.

Kako je interesovanje za zlato od strane građana sve veće i kako svakodnevno dobijam veliki broj pitanja o ulaganju u zlato, onda sam odlučio da napišem novi tekst, kojim ću izneti nove podatke i nova predviđanja.

Kada govorimo o zlatu, onda mislimo na investiciono zlato, koje se nalazi u pločicama od 1gr,5gr,10 gr, 20 gr, 100 gr, 500 gr i 1000 gr ili se nalaze u obliku dukata. Kada se govori o ulaganju u zlato, onda ne govorimo u ulaganja u nakit.

Znači, predlažem ulaganja u investiciono zlato u obliku pločica.Zlato je plemeniti metal i tokom istorije od zlata se kovao novac, jer zlato je imalo sva svojstva koja su zadovoljavala robno-novčane transakcije.Razvojem društva, zlato je sve više zamenjivano papirnim novcem, koje je moralo da ima pokriće u zlatu.

Zlato je bilo papirnom novcu sidro na koje se mogao papirni novac da veže.Centralne banke suverenih država su morale svoje valute da vezuju za zlatni standard.

Sve je to bilo do 1971.godine, kada je Familija donela naredbu Niksonovoj administraciji da ukine zlatni standard i da se dolar štampa bez zlatnog pokrića.To je bila najveća prevara u istoriji čovečanstva.

Koristeći se svojom imperijalnom moći, koja je nastala posle dva velika svetska klanja, SAD je nametnula dolar kao međunarodnu obračunsku valutu.Tako je dolar preplavio svet.Štampanje jednog dolara košta 1 cent, dok na njemu piše da vredi 100 dolara, što je zarada, u razmeni roba za papir, 10.000%.Tako je SAD počela da se razvija na račun ostalog sveta, štampanjem papirnog novca bez pokrića.

Guru neoliberalne ekonomije, monetrista Milton Fridman se zalagao da se štampa što više dolara i da se falsifikovani dolari šalju u svet, jer je tako raslo bogatsvo Amerike.

Na pitanje, šta će se dogoditi sa dolarom kada se , jednoga dana, počne dolar da vraća u SAD, na mesto zločina, neoliberalni satrapi su se smejali, jer nisu uopšte verovali da se tako nešto može uopšte da dogodi.

Danas je dolar pao u međunarodnom plaćanju na 60%, što je ogroman pad, ali se tendencija njegovog pada ubrzava.Suverene države, poput Rusije, Kine, Indije i Irana, isključuju obračunavanje i plaćanje u falsifikovanim dolarima i okreću se svojim valutama.

U periodu 1980-2020 godine povećana je masa robe ba tržištu SAD 4 puta, ali je novčana masa porasla 46 puta. Znači, američki standard je lažan i nastao je na ogromnom štampanju dolara bez pokrića.Finansijski balon se naduvao i svakog trenutka preti da pukne.Kada će to da se dogori?

Vrlo je teško tačno vreme prognozirati, jer FED nastavlja da ubacuje ogromne količine falsifikovanih dolara u oboleli i narkotizovani finansijski sistem.Zvanični dugovi SAD se prešli 26.600 milijardi dolara, ali taj podatak nije tačan.

Prema mojim podacima, koje pratim uredno od 1984.godine, ukupni dugovi države, kompanija i građana SAD su prešle iznos od 410.000 milijardi dolara.Samo od početka izbijanja korone, FED je ubacio preko 10.000 milijardi dolara, ali to nije sprečilo u drugom kvartalu K2 da BDP padne 32.9% i da broj ljudi, koji su se za 20 nedelja obratili državi da joj finansijski pomogne, naraste na 56 miliona.

Ako znamo podatak da od 245 miliona radno sposobnih u SAD, posao ima samo 126 miliona ljudi, onda je jasno pred kakvim finansijskim slomom se SAD danas nalaze.Lažni prosperitet i život na račun ostatka sveta je došao do svog samog kraja.

Amerika mora da se probudi iz drogiranog američkog sna, koji je nastao opijatima falsifikovanih dolara.

Buđenje će da bude bolno. I sve što se sada dešava u Americi je najava svega onoga što sam pričao na društvenim mrežama pre pet godina. Eksponencijalna funkcija štampanja dolara bez pokrića će uništiti državu i dovesti većinu Amerikanaca u ropski položaj.

Lokomotiva progresa vodi civilizaciju u propast.Otuda borba suverenih država da se što pre isključe iz te rasklimane kompozicije, koja sigurno ide u ponor.Tekući godišnji poreski prihod od 3.500 milijardi dolara ne može da pokrije vrednost budućih obaveza, koje su prešle 410.000 milijardi dolara.

Pojedena je budućnost mnogih američkih generacija.Pogledajmo kretanja, zvanični podaci, duga i poreskog prihoda u periodu 1981- početak 2021 godina.Na početku tog perioda 1981.godine poreski prihod je bio 600 milijardi dolara, dok je dug bio svega 900 milijardi dolara. Znači, nije bilo velike razlike između poreskog prihoda i zvaničnog duga.

Procena je da će na početku 2021.godine dug iznositi 28.000 milijardi dolara, dok je poreski prihod 3,500 milijardi dolara.Dug je porastao 31 put, dok je poreski prihod porasta samo 6 puta. Dug je 8 puta veći od tekućeg godišnjeg poreskog prihoda.

Ako ovome dodamo i podatke da je za pola godine 2020 zatvoreno preko 110.000 kompanija, da su svi ekonomski parametri u padu, da su se akcije ponovo naduvale i da je DJ inex vratio na skoro 28.000, da se na berzama okreće 4 miliona milijarde bezvrednih hartija, akcija, obveznica i finasijskih derivata, da je 75% berze kazino kapitalizam,da 58% građana ne mogu da otplaćuju hipoteke, da su neke grane privrede : turizam,ugostiteljstvo, autoindustrija, aviosabrćaj i mala i srednja preduzeća uništeni, da traje trgovinski rat sa Kinom…

Da je kriza u Južnom kineskom moru i da je zatvoren kineski konzulat u Hjustonu, da niske kamatne stope i negativne kamatne stope destimulišu investitore i uništavaju štednju građana, da je realna infalcija prešla 6%, da raste cena hrane, čime se ugrožava životni standard već siromašnih građana, da se 80% BDP stvara u tercijalnoj delatnosti, 19% u industriji i 1% u poljoprivredi,da su 1% najbogatijih Amerikanaca uvećali svoje bogatstvo u periodu 2009-2019 za 100.000 milijardi dolara,da je 90% državnih obveznica smeće, da nikada Amerika nije bila ovako podeljena od 1860 godine,da se na ulicama pojedinih američkih gradova vodi rat i da konstantno raste prodaja oružja; kada sve ovo znamo, onda je jasno zašto je cena zlata eksplodirala i probila, u jednom trenutku, iznos od 2067 dolara za uncu i zašto dolar konstantno pada.

Objasnio sam razloge. Zadržaću se samo, u ovom tekstu, na zlato.Bekstvo u zlato omogućava da sačuvate svoj kapital i svoju ušteđevinu. Sve što bude u papiru i sve što bude u bankama na računima, izgoreće u narednom nemirnom periodu, gde se očekuje eksplozija preduvanog finansijskog balona. Šta je kapital?

Kapital je ono znanje koje imate u glavi i ono što možete da stavite u džep.Tu vekovnu istinu mogu da vam potvrde svi oni koji su doživeli velike istorijske tragedije, recimo, naš narod proteran sa svojih ognjišta devedesetih godina prošlog veka.Otuda ogromna potražnja za zlatom.

Ne samo da se države otimaju u kupovini zlata, nego je sve veća jagma među građanima.Podsetiću vas na poslednje podatke, koje sam prikupio u vezi zlata.Ukupna količina iskopanog zlata, koja se nalazi u svetu, dostigla je 198.000 t.Centralne banke imaju za pokriće svojih papirnih valuta u trezorima 35.000 t, dok se 163.000 t nalaze u privatnim posedima.

Najveće količine zlata, gledano ukupno zlato u državi, ne samo kod centralnih banaka, ima Kina 20.000 t, nešto malo manje od nje 18.000 t ima SAD, Nemačka 9.000 t, Francuska 4.605t, Italija 5.707 t. Nove procene pokazuju da će Rusija do 2029 postati najveći proizvođač zlata na svetu.

Zna se da su Romanovi bili najveći zlatni akcionari u formiranju 24.12.1913.godine FED-a, kao privatne banke 13 porodica.Sve što se kasnije desilo u Rusiji, trebamo da gledamo kroz ovu istorijsku činjenicu. Sve od izazvane oktobarske revolucije do zločina nad porodicom Romanovih.

Ono što naša javnost ne zna, što se krije i šta treba razotkriti je zlato najbogatije porodice u srednjem veku, srpske dinastije Nemanjića, njihovo zlato koje je posle Dubrovnika i Venecije završilo u Londonu, gde je kasnije 27.7.1694.godine poslužilo za formiranje centralne banke Engleske.Možda mržnja finansijskih oligarha Londona prema Srbima i potiče iz te tajne?

Pogledajmo kretnje zlata u periodu od 1971 do danas. Kada je ukinut zlatni standard jedna unca zlata je vredela -35$, da bi se cena 1980 godine povećala na -850$, rast 2.325%%. U periodu 2002 do 2011.godine, zlato je poraslo sa 250$ na 1.923 $. Što je rast od 669%. U periodu januar – avgust 2020.godine zlato je poraslo sa 1.336$ na 2060$ za uncu.

Kakve su dalje prognoze? Ako znamo koliko je falsifikovanih dolara ubačeno u oboleli finansijski sistem i ako znamo da su kamate negativne i na nuli, to su dve najvažnije poluge koje utiču na dalji rast cena zlata. Ako dođe do pada cena, onda su to padovi trenutni, koji će se završiti u novim velikim skokovima.Pre pet godina sam izašao sa procenom da će zlato da se popne na 15.000 $ za uncu i mnogi to tada nisu razumeli.

Danas mnogi starni stručnjaci sa tržišta, koji se bave samo finansijskim tržištima i ne raspredaju teoretske floskule, govore da če zlato do 2025 dostići -7.000$, ali ako dođe do ekonomskog sloma kapitalizma, što se očekuje, može da eksplodira na 20.000$.Kada savetujem da se ulaže u investiciono zlato, onda prvenstveno mislim da dugoročna ulaganja iznad 5 godina.

Mislim, dakle, na ulaganje koje štiti kapital ljudi koji imaju ušteđevinu. Ne govorim o berzanskim transkacijama brze kupovine i prodaje, jer to rade profesionalci i prosečni građani nisu obučeni za tu vrstu berzanskih praćenja i operacija.Govorim o zaštiti kapitala na duži rok i bekstu iz banaka i papira.

Napominjem, moji saveti se ne odnose na one koji imaju velike, milionske kapitale, nego na obične građane koji imaju nekoliko stotina do nekoliko hiljada evra ili dolara u bankama.Prema poslednjim podacima za april mesec 2020 godine, devizna štednja u našim bankama je dostigla skoro 11 milijardi evra,što je povećanje za godinu dana od 593 miliona evra, pa je za mene neshvatljivo da građani, uprkos svemu što sam napisao, uprkos niskim kamatama, uprkos ugroženosti evra i dolara, ipak, nose novac u banke.Ali, svako odlučuje o svome kapitalu.

Moja profesionalna obaveza je da napišem stručno mišljenje i da ga iznesem u javnost, kako bi ljudi mogli , upoređujući sa drugim mišljenima, da donesu svoje konačne odluke.Za one naše građane, koji me pitaju da li kapital treba da drže u švajcarskom franku ili funti, važi isti savet kao i za dolar i evro.

Podaci, recmo, da centralna banka Švajcarske likvidnu imovinu države od 852 milijarde franaka drži 92% van zone franka u hedž fondovima, koji su najveći kazino igrači na berzma, da je tako u prvom kvartalu K1 ove godibe izgubljeno 38 milijardi franaka, da je 76% ninvesticija u dolaru i evru,te da je bankarski sistem u Švajcarskoj 5 puta veći od BDP, svi ti, dakle, podaci treba da uznemire štediše u francima i oni moraju da znaju sve te činjenice.

Pored zlata, plemeniti metal koji ima veliki skok u poslednjih pola godine je srebro.Investiciono srebro je značajno potcenjeno u odnosu na zlato. Ako je realna proporcija zlata i srebra 15:1, onda je neprihvatljivo da današnji odnos bude 85:1.

Šta nam govori ovaj podatak? Srebro će brže da raste u odnosu na zlato, jer mora da stigne realnu proporciju njihovog pravog odnosa, da bi onda nastavilo dalje da raste za rastom investicionog zlata. I ove informacije moraju da imaju štediše.

Upotreba srebra je mnogo raširenija od upotrebe zlata. Treba znati da je u Srbiji ulaganje u zlato oslobođeno poreza, što je jedina dobra odluka nakaradne vlasti, ali da to nije urađeno za srebro.Dolazi vreme realne ekonomije. Otuda savetujem građane da prebacuju svoj kapital i u nekretnine.

Ne samo kuće i stanove, nego plodnu zemlju, vodu i šume.Takođe, da vršite diversifikaciju rizika i da jednim delom ulažete u proizvodnju. Bez domaće proizvodnje nema samostalnosti Srbije i nema nam spasa.Ova kriza nije letnji pljuska, koja će da nas rashladi i bro da prođe.

Ovo je sistemska kriza, koja se završava krahom neoliberalnog, totalitarnog kapitalizma i krahom zapadnih valuta.Nema restarta istog sistema. Mora da se napravi novi sistem. I nove valute. Koje će imati pokriće u zlatu, srebru ili realnoj proizvodnji.

Uzmite sudbinu svoga novca u vaše ruke.