Početna Sadržaj Reagovanja ZELENAŠI

ZELENAŠI

5247
0

O dugu Grčke najbolje govore brojke.

Kah tržišta nekretnina u SAD se dogodio 19.08.2007.
Sledeće godine se taj krah dogodio sa bankama.
Umesto da banke puste da bankrotiraju, država je upumpavala štampani novac u propale banke.
Tako se epidemija nesolventnosti prenela na državu, da bi se zaštitili bankarski gangsteri od propasti.

Grčka je to isto uradila. Zaštitila je svoje propale bankare.
Evropske banke su počele da upumpavaju novac u Grčku.
Koja je već bila nesolventna.
Goldma Saks je to znao, ali je igrao na tu kartu da bi zaradili.

Od 2010. do početka 2015. Grčka je od Trojke pozajmila 252 milijardi evra.
Trojka su: Evropska centralna banka, EU i MMF.
Pozajmice su bile kratkoročne date da se prebrodi dugoročna nesolventnost.
To je bilo potpuno suludo.
Svi su znali da Grčka ne može u kratkom roku vratiti te pozajmice.
Kamat su morale odmah da se vraćaju.

Na ime kamata,bankama i špekulantima je od 252 milijarde dato 233 milijarde evra.
Možemo reći da  ni jedan cent odobrenih pozajmica nije ušao u privredu Grčke.
Svaki odobreni kredit je nosio sve teže i teže uslove za vraćanje.
Grčka se našla u nemogućoj poziciji, morala je svake godine sve više novca da vraća zelenašima.

Pošto jedino privreda stvara realan novac, a nije ulagano ništa u
privredu, postavlja se pitanje – ko će da vrati taj uzeti novac?
Politički ološ je sve prevalio na građane.
Tako su građani postali robovi zelenaša Trojke.

Jedini danas izlaz za Ciprasa je da odmah proglasi bankrot.
Ima podršku građana Grčke.
Program bankrota sam izneo pre šest godina.
Kada je Grčka počela da se zadužuje, umesto da rešava sistemsku krizu.

Poverioce treba oduvati bankrotom.
Tako će se zaštiti Grčka.
Treba zelenašima pokazati zube.
Toga se oni jedino plaše. Revolucije na ulicama.
Država ima snagu i moralno pravo da to uradi.

Cipras je na potezu.
Navijam za njega.

Beograd, 06.07.2015.