Početna Sadržaj Privatizacija Zatvor za direktore koji sprečavaju prodaju akcija

Zatvor za direktore koji sprečavaju prodaju akcija

730
0
SHARE

Od 10. marta na Beogradskoj berzi počinje trgovina deonicama preko 1.000 preduzeća
Kazna za menadžere zbog izbegavanja berze, što se smatra kao teži privredni prestup, jeste, uz novčanu globu do dva miliona dinara, i robija do tri godine

BEOGRAD – Sva akcionarska društva imaju zakonsku obavezu da se do 10. marta nađu na listingu Beogradske berze. To ne znači da će se akcijama tih preduzeća i trgovati jer je za to neophodno da vlasnici akcija hoće i imaju kome da ih prodaju. U kompaniji „Delta“ koja je vlasnik „Ce marketa“ kažu da će do 10. marta sve biti spremno da bi ispunili svoju obavezu o listiranju akcija „Ce marketa“ na berzi. Očekuje se da to učini i „Politika a. d.“, čijim akcijama nikada nije trgovano na berzi, iako je ova medijska kuća odavno privatizovana.

Međutim, na Beogradskoj berzi kažu da nema pojačanog interesovanja domaćih kompanija za prvi izlazak na berzu. Zakon o finansijskom tržištu predviđa, inače, visoke novčane kazne za izbegavanje ove zakonske obaveze jer je reč o težem privrednom prestupu za koji, uz novčanu kaznu do dva miliona dinara, direktori mogu da robijaju i tri godine. Za sankcionisanje takvih firmi nadležna je Komisija za hartije od vrednosti. U ovoj komisiji juče nismo mogli da dobijemo bilo kakav komentar o tome šta će preduzeti protiv prekršioca i da li će im dati neki prelazni rok za „popravni“.

Neizvesno je da li će to doprineti većem obimu trgovanja akcijama jer se već zna da je većina profitabilnih firmi već na berzi. Sa druge strane, direktori koji to nisu hteli da učine, kao oni u Luci Beograd, „Ce marketu“, „Knjazu Milošu“ i mnogim drugim interesantnim preduzećima namerno ili slučajno su time omogućili da se akcije prodaju preko ponude za preuzimanje, pre nego što im se uopšte tržišno odredila cena na berzi. Zvanično na berzi se kotiraju akcije čak 1.233 preduzeća s tim da su se mnoge pojavile samo jednom i nikada više jer nije bilo prodavaca ili kupaca tih hartija.

U Srbiji je za poslednjih pet godina, po sadašnjem zakonu, privatizovano blizu 1.500 preduzeća, a po ranijem zakonu o svojinskoj transformaciji oko 900, pa po toj logici više od 1.000 preduzeća treba da uskoči u martu na berzu. Juče je, međutim, trgovano akcijama samo 119 preduzeća od čega je akcijama 39 firmi to učinjeno kontinuiranom metodom, a 80, metodom preovlađujuće cene.

Branislav Jorgić, direktor brokerske kuće „Jorgić“ kaže da je izlazak na berzu od sada neosporno zakonska obaveza i da je pitanje da li će svako otvoreno akcionarsko društvo to da ispoštuje. „Veće gužve na berzi ne treba očekivati pre druge polovine marta jer i sama primena zakona, pošto 10. mart pada u subotu, kreće tek od ponedeljka 12. marta, a plus toga sedam dana je inače potrebno za zakazivanje aukcije ovim hartijama od vrednosti“, pojašnjava Jorgić. Po njegovoj proceni najveći deo ovih firmi je u završnoj fazi pripreme za listiranje akcija i znatan broj će u ponedeljak predati Beogradskoj berzi prospekt firme i svu ostalu dokumentaciju, koja se traži za prvo kotiranje akcija.

Da li će se i trgovati akcijama firmi koje će u martu prvi put osvanuti na berzi zavisi pre svega od toga da li će biti kupaca.

„Uvek je presudna cena akcije, pa će uvek biti prodavaca ako im ponuđena cena odgovara“, kaže Jorgić. Sva akcionarska društva koja hoće da izbegnu berzu pod određenim uslovima, mogu da pređu u zatvorena akcionarska društva. Za preduzeća koja su postala privatna tek u svojinskoj transformaciji uslov za prelazak u zatvorena društva je da jedan vlasnik poseduje 95 odsto akcija i da samim tim može prinudno da otkupi i preostalih pet odsto, čime postaje apsolutni vlasnik. Jedno od zatvorenih akcionarskih društava je i Radio- TV B92 čije akcije odnosno udele ni država nije prodavala na berzi.

INDEKS AKCIJA OSAM SRPSKIH KOMPANIJA NA BEČKOJ BERZI

Direktorka Beogradske berze Gordana Dostanić i predsednik Bečke berze Mihael Bul potpisali su juče sporazum o kreiranju i korišćenju indeksa srpskih akcija osam najlikvidnijih hartija na Bečkoj berzi. Indeks pod nazivom SRDž imaće svrhu da bude berzanski pokazatelj koji će investitorima otkrivati trend kretanja cena odabranih akcija preduzeća, koja se kotiraju na Beogradskoj berzi. Indeks će činiti cene akcija Komercijalne banke, AIK banke, Agrobanke, Metals banke, Univerzal banke, „Energoprojekta“, Privredne banke i „Soja proteina“.

NOVI BILANSI U PROSPEKTU

Na Beogradskoj berzi podsećaju na još jednu zakonsku obavezu akcionarskih društava, a to je inoviranje prospekata do 31. marta sa podacima iz bilansa za prošlu godinu. Po članu 248 Zakona o finansijskom tržištu za davanje netačnih podataka u prospektu, za direktora firme predviđena je čak i zatvorska kazna do tri godine.

Z. Mihajlović
Glas javnosti Četvrtak 8. 3. 2007.

SHARE