Početna Sadržaj Rasprave Zašto se plašite revizije privatizacije?

Zašto se plašite revizije privatizacije?

834
0

Dana 24. 06. 2005 u listu „Veèernje novosti“, na stranici broj 9, pod naslovom: «Savetnici deru kožu», predsednik odbora za privatizaciju Skupštine Republike Srbije, gospodin Nikola Novakoviæ, pomenuo je Branka Dragaša u tekstu: „Prièa o Branku Dragašu“.

Prenosimo Dragašev odgovor, kao i sam tekst.

Zašto se plašite revizije privatizacije?

Nekoliko pitanja gospodinu Nikoli Novakoviæu, predsedniku odbora za privatizaciju Skupštine Republike Srbije:

Da li je populizam kad se kvadratni metar poslovnog prostora u Knez Mihajlovoj prodaje po trista evra? Da li je populizam kad se hektar zemlje u Vojvodini prodaje po sto evra? Da li su to tržišne cene, gospodine predsednièe?

Zašto je raskinuto 210 ugovora o privatizaciji? Zašto privatizovana preduzeæa odlaze u steèaj?

Koji je smisao privatizacije? Zašto u privatizovanim preduzeæima vlada atmosfera koncentracionih logora?

Koliko tajkuna æe postati latifundisti otkupom poljoprivrednog zemljišta u Vojvodini? Vraæa li se Srbija u feudalizam? Da li je to neki novi trend?

Koji konsultanti uzimaju 30.000 evra? U koliko firmi uzimaju te iznose? Koji je njihov uèinak? Kakva je uloga sindikalnih lidera u tome? Koje su konsultanske kuæe bliske vlasti? U kojim preduzeæima su dobile poslove? Koliko koštaju njihove konsultantske usluge?

Šta ste uèinili, gospodine predsednièe, na zaštiti interesa malih akcionara? Da li znate da veæinski vlasnici tuku male akcionare i potežu oružje na njih? Da li se tako razvija korporativno upravljanje? Da li je to put u evropske integracije?

Pozivam gospodina Nikolu Novakoviæa da 30. 06. 2005 doðe u prostorije Radnièkog univerziteta na Novom Beogradu u 12 èasova i da pred predstavnicima 105.000 malih akcionara, koje je udružila UMA Srbije, odgovori na gore navedena pitanja i odbrani Odbor za privatizaciju od populizma prevarenih malih akcionara. Ili se iza navodne borbe protiv populizma krije strah od naroda?

UMA Srbije,
Branko Dragaš