Početna Biznis Ponuda i tražnja Zaštita na radu

Zaštita na radu

1098
0

Privredno društvo NIKAPA d.o.o.-Kraljevo je zaposlilo iskusnog stručnjaka,diplomiranog inženjera Bezbednosti i zdravlja na radu sa velikim iskustvom na ovim poslovima u privredi,položenim stručnim ispitom za rad u državnim organima,položenim stručnim ispitom iz zaštite od požara i sa LICENCOM za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu broj:164-02-00074/2008-01,izdatom dana 19.05.2008.godine, od strane Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije.U mogućnosti smo da Vam ponudimo dugogodišnju saradnju u pružanju stručnih usluga iz ove oblasti,koje obuhvataju sledeće poslove:

 • izradu Akta o proceni rizika radnih mesta
 • izradu i ostalih akata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
 • sprovodi osposobljavanje radnika za bezbedan rad
 • vrši kontrolu i savetuje poslodavca u planiranju,izboru,korišćenju i održavanju sredstava za rad
 • učestvuje u opremanju i uredjivanju radnih mesta,u cilju obezbedjivanja bezbednih uslova rada
 • organizuje preventivna i periodična ispitivanja opreme za rad
 • organizuje preventivna i periodična ispitivanja uslova radne okoline
 • saradjuje sa medicinom rada u smislu organizovanja preventivnih i periodičnih lekarskih pregleda radnika
 • predlaže mere za poboljšanje uslova rada,posebno na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • priprema upustva za bezbedan rad i kontroliše njihovu primenu
 • vodi evidencije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu prema Pravilniku o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (“Sl.glasnik RS”,br.62/2007)
 • vrši kontrolu sprovodjenja mera bezbednosti na radu
 • saradjuje sa inspektorima rada pri kontroli

Ukoliko ste zainteresovani za neki od navedenih oblika saradnje,kontaktirajte nas.Odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu od požara je dipl.ing. BZNR Lela Kočović,

tel:036/234-219;064/390-99-99

U nadi da ćemo uspostaviti obostrano korisnu saradnju,srdačno Vas pozdravljamo!

Kontakt:

info@dragas.biz

bbberza@gmail.com