Početna Sadržaj Komentari Zastupnik kapitala o svom trošku

Zastupnik kapitala o svom trošku

1031
0

Šta se dešava u privatizovanom preduzeæu nakon raskida kupoprodajnog ugovora? Najboli primer kroz kakvu golgotu prolaze manjinski akcionari, koji su žrtve bahatosti èinovnika Agencije za privatizaciju, moæemo pratiti u jednom od 250 preduzeæa gde je poništena privatizacija, reè je o nekada izvoznoj firmi trikotaža „OLGA“ iz Smederevske Palanke. Nakon poništenja privatizacije, prema Izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, 70% kaputala koji je bio privatizovan vraæa se Akcijskom fondu i odreðuje AF ko æe biti zastupnikkapitala. Meðutim, AF ne obezbeðuje ni minimalne uslove za rad svoga èinovnika koji treba da štiti interese države u preduzeæu.

Tako Zastupnik kapitala, koji živi i radi u Beogradu, treba iz svog džepa da finansira odlazak u S. Palanku radi izrade plana za ozdravljenje opljaèkanog preduzeæa, a kako pomenuti Zastupnik kapitala, prema njegovim tvrdnjama, nema novca da finansira državu, onda siromašni manjinski akcionari skupljaju novac da bi on došao u firmu i obavio obaveze koje mu je zakonodavac naložio. Apsurd da bude veæi, niko iz AF nije zainteresovan da pomogne zastupniku kapitala i manjinskim akcionarima koji, zajedno sa struènjacima UMA Srbije pronalaze rešenje za pokretanje proizvodnje i ponovno zapošljavanje kapaciteta u trikotaži.

Prema izjavi direktora AF Aleksandra Graèanca, na nekom od besmislenih seminara o uspesima privatizacije u Srbiji, na pitanje novinara šta posle raskida kupoprodajnog ugovora kada je veæinski vlasnik opljaèkao subjekat privatizacije, rasprodao imovinu i preneo kapital na svoju privatnu firmu, pomenuti direktor AF odgovara da je najbolje da preduzeæe ode u steèaj. Ta izjava najbolje govori o stanju u AF i svaki pokušaj manjinskih akcionara da spasu što se spasiti može završava neuspešno jer AF nije zainteresovan da štiti državni kapital u preduzeæima, mada su ti èinovnici u AF plaæeni od poreskih obveznika da štite interese države. Zastupnik kapitala treba da se snaðe. Kako bi bilo da se èinovnicima AF ukinu plate i da oni se sami finansiraju?