Početna Tekstovi ЗАШТО ЈЕ ДОШЛО ДО РАЗЛАЗА СА МИЛОМ АЛЕЧКОВИЋ

ЗАШТО ЈЕ ДОШЛО ДО РАЗЛАЗА СА МИЛОМ АЛЕЧКОВИЋ

4601
0

ПИСМО ОСНИВАЧА ПОКРЕТА 27.02.2020

 

Госпођо Алечковић,

 

Након нашег последњег заједничког састанка, отворило се питање даље наше сарадње у оквиру Покрети СВЕТЛО и опстанка самог Покрета, ради одбране наше стручне и људске репутације, због некоректног односа према нама, оснивачима Покрета, од стране председнице Покрета Миле Алечковић,  приморани смо да се обратимо овим отвореним писмом.

Почели смо политичку сарадњу на основу међусобног поверења, уважавања и поштовања са основним циљем да променимо трагичну ситуацију у нашем друштву и да понудимо Србији спасоносна решења.

Својим личним примером смо хтели да покажемо да се разликујемо од свих других јавних личности и желели смо да дамо подстрек слободарском српском народу да није све изгубљено и да има људи из моралне вертикале који могу да спасе Србију даље пропасти.

Ми смо били убеђени да сви радимо отворено, поштено и историјски одговорно, придржавајући се етичког кодекса понашања, али, на нашу велику жалост, дошли смо тек овог месеца до сазнања да намере свих оснивача нису биле искрене и добронамерне ни  према Покрету, нити према нама оснивачима.

Неправилности у оснивању ПОКРЕТИ СВЕТЛО

На основу увида у документацију, коју смо морали да прибавимо из АПР, јер смо искрено веровали председници Покрета и њеној првој сарадници, на основу обављених консултација са правним стручњацима, утврдили смо следеће:

 1. На оснивачкој седници Скупштине Удружења СВЕТЛО, која је одржана дана, 4.11.2018. године, у Београду, евидентирано је и присуствовало 15 чланова Удружња, који су своје присуство потврдили својеручним потписима.Међутим, накнадно смо сазнали да су ручно дописана још три члана, па се  поставља основно питање – колико је чланова било присутно на седници оснивачке скупштине? Том приликом присутни оснивачи Покрета нису дискутовали, па самим тим, ни изгласали Надежду Лакету за законског заступника – одговорно лице Удужења СВЕТЛО  да се упише у АПР, већ смо се тада само договорили да Надежда Лакета предузме одређене административне радње везане за почетак рада Удружења, упис истог у АПР и друге административне послове.

 

 1. У оснивачком акту Удружења од 4.11.2018. године, констатовали смо следеће неправлности: а) наведено је пет чланова оснивача, а иманована су само четири члана и то: Мила Алечковић, Бранко Драгаш, Ив Батаи, под 4 (четири) је изостављено име и под тачком 5. Надежда Лакета; б) за Бранка Драгаша је наведена погрешна адреса – Земун, с обзиром да је његово место пребивалишта већ 28 година на другој адреси; ц) својеручни потпис Бранка Драгаша је фалсификован од НН лица.

 

 

 1. Поводом рада оснивачке скупштине, а ради именовања чланова Управног Одбора, утврђене су следеће неправилности: предметни Статут Удружења тј. члан 10 став 2 истог, предвиђа 5 (пет) чланова УО, док су на предметној седници именована сам 3 (три) члана, и то: Мила Алечковић – председник УО, Бранко Драгаш и Александар Теодоровић. Такође, Статут предвиђа именовање и заменика УО, што није учињено. Том приликом, а ни до данас, није сачињен ни записник од стране председника УО.

 

 1. Приликом именовања чланова Надзорног одбора, Бранко Драгаш том састанку није био лично присутан, те је самим тим његов потпис фалсификован, а осим тога по предметном Статуту, тј. члану 13, ставу 3 истог, предвиђена су 3 (три) члана НО, док су именована  само 2 (два) и то: Бранко Драгаш и Бранка Кадијевић, чиме су поново прекршене одредбе Статута. А ,осим тога, никада није било договорено да се Бранко Драгаш именује за члана НО, јер он то не би прихватио.

 

 

 1. Председница Скупштине и председница УО Мила Алечковић није, од прве оснивачке Скупштине одржане дана, 4.11.2018. године, па све до данас, сходно члану 9. Статута, сазвала ни редовну ни ванредну седницу Скуштине, а била је у обавези, јер Статут предвиђа да се Скупштина одржава једном годишње.

Сходно  наведеном чињеничном стању, можемо да закључимо следеће:

 1. Сви прегледани оснивачки документи и описани писмени акти не представљају валидне писмене исправе, тј прецизније речено, због своје мањкавости и фалсификата не производе никакво правно дејство;

 

 1. Председница УО није испоштовала постигнуте договоре са оснивачима Скупштине Удружења о начину политичког, економског и друштвеног деловања у јавности, није испоштовала етички кодекс понашања, погазила је све моралне принципе,јер је својим правним махинацијама,смишљено и тенденциозно, направила свесну намеру да изигра циљеве и идеје осивача Покрета, све у намери да преузме Покрет, да својим правним смицалицама и фалсификатима добије већинско право одлучивања у Покрету и да приграби велики рад, одрицње и залагање оснивача Покрета, који су допринели популарности Покрета у јавности.

 

 1. Захваљујући искључивом раду Милана Бекића и Бранка Драгаша, током читаве 2019. године, снимљено је за ТВ СВЕТЛО око 300 емисија, које су имале укупно око 4 милиона прегледа, одржане су трибине и предавања, вршена је политичка едукација грађана из земље и расејања, почела је да се шири мрежа Покрета по читавој Србији, чиме је Покрет СВЕТЛО стекао огромну популарност у јавности.

 

 1. Мада су остали оснивачи Покрети СВЕТЛО имали обавезу и добили прилику да се укључе у ширење идеје Покрета, чињеница је да су главни терет рада на терену изнели Милан Бекић и Бранко Драгаш, па је тај њихов конкретан и оперативан рад довео до тога да Покрети СВЕТЛО добију скоро 2.000 чланова из читавог света.

 

 1. Покушај два најорганизованија и најоперативнија представника Покрета у Нишу- Срђан Павловић и Крагујевцу –др Жељко Босанац да региструју регионални огранак Покрета, њихово настојање да се председница Покрета укључи у решавање организационог ширења мреже Покрета по читавој Србији, остала су без успеха,јер је председница Покрета Мила Алечковић разговарала са њима надмено, препотентно, професорски арогантно, не поштујући њихове ставове и мишљења, што је одударало од духа Покрета, који се представљао у јавности као покрет поштених, вредних, добрих и културних људи, који желе истински да спасе Србију, Покрет који нема лидера, који поштују сваког човека и чији оснивачи не желе да остваре никакве личне  привилегије својим добровољним радом у Покрету.

 

 1. У фебруару месецу 2020 године сазнајемо да ми, један број оснивача Покрета, који смо били чланови у УО и чије су се слике налазиле на званичном сајту Покрета, на коме је уводну реч написала Мила Алечковић и једино је њена слика била на првој страници сајта, нисмо више чланови УО, да смо се лажно представљали у јавности, јер је председница Покрета самоиницијативно, без нашег знања и без Скупштине оснивача, променила УО, што нас је понизило и нанело огромну моралну штету.

 

 1. Овим начином управљања Покретом, председница Мила Алечковић је показала да не поштује Статут Покрета, да не поштује правну процедуру и да нема поштовања према својим првим сарадницима, што је одлика професионалних политичара који се боре свим средствима да се докопају власти, што је у потпуној супротности са прокламованим идејама Покрета у јавности.

 

 1. Председница Покрета је показала да јој Покрет служи искључиво за личну промоцију, презентацију њене књиге и није показала дух заједништва, тимског рада и међусобног поштовања,показала је потпуно организациону неспособност довођењем на важне састанке Покрета особе који нису били дорасли идејама Покрета, није разумела дух новог политичког доба који настаје и често је износила своје идеје које су биле потпуно супротне од идеја за које смо се залагали ми као  оснивачи Покрета.

 

 1. Имајући у виду лоше намере председнице Покрета према осталим оснивачима Покрета, њену нетолерантност и искључивост према свима који имају своје мишљење и ставове, који немају карактерну црту поводљивости, лицемерја и полтронисања, који су јој отворено говорили о грешкама које прави, имајући у виду све правне махинације које је предузела да би преузела Покрет и спречила његово даље ширење, имајући у виду како се понашала на заједничком састанку у њеном стану, одржаном 15.02.2020 године са почетком у 18.00 часова, на коме је понизила осниваче Покрета, јер две трећине састанка није присуствовала, пошто не може да поднесе јавну критику и пошто су откривене све њене правне преваре; ми, доле потписани оснивачи Покрета, сматрамо да Мила Алечковић више не може да буде председница Покрета и да свако даље њено задржавање на тој функцији ће да доведе до распада самог Покрета.

 

Све горе наведене и описане неправилности, све што је председница Покрета предузимала у циљу преузимања Покрета, могу имати за последицу евентуално будуће иницирање поступака против лица који су учествовала у таквим против – правним радњама, што у јавности може изазвати изузетно негативне последице за саму идеју Покрета.

Најљубзније Вас молимо, да нам у року од 3 (три) дана од дана пријема овог дописа писаним путем дате одговор на чињенице наведене у нашем допису и да се изјасните о свему што смо овде изнели,  у супротном, уколико не добијемо Ваш писмени одговор, сматраћемо да сте сагласни са горе наведеним неправилностима.

Београд, 27.02.2020

 

 

Оснивачи Покрети СВЕТЛО

Бранко Драгаш

Др Зорица Којчин

Зоран Станишић

Милан Бекић

Правни заступник оснивача : Саша Гемаљевич, адвокат