Početna Sadržaj Privatizacija Zakon o podeli besplatnih akcija predlog UMA Srbije

Zakon o podeli besplatnih akcija predlog UMA Srbije

1035
0
SHARE

Preuzmite zakonski predlog

NOVI KONCEPT PRIVATIZACIJE

UMA Srbije dostavlja Vladi i Narodnoj Skupštini Republike Srbije, kao i celokupnoj javnosti Predlog Zakona za privatizaciju Javnih preduzeća i podelu besplatnih akcija svim punoletnim građanima koji imaju državljanstvoRepublike Srbijei i očekujemo da se organizuje JAVNA RASPRAVA o predloženom konceptu.

Na osnovu Zakona o privatizaciji RS dostavljamo Vladi RS i Narodnoj Skupštini na razmatranje

ZAKON
O
PODELI BESPLATNIH AKCIJA JAVNIH PREDUZEĆA,
PRIVATIZACIJI JAVNIH PREDUZEĆA,
PRIVATIZACIONI REGISTAR,
ZAJEDNIČKI INVESTICIONI FOND (ZIF) I
PRIVATIZACIJA VOJNE IMOVINE
NACIONALNI INVESTICIONI FONDU (NIF)

Uvodne odredbe

U procesu tranzicije u Republici Srbiji preostala je privatizacija još neprivatizovanih društvenih preduzeća, privatizacija celokupne državne imovine koja se nalazi na korišćenju u Javnim preduzećima i Javno komunalnim preduzećima( u daljem tekstu Javna preduzeća) , koja treba da se privatizuje, vodeći računa o strateškim interesima države, kako se ne bi ponovile negativna iskustva iz dosadašnje privatizacije, jer će pogrešna privatizacija javnih preduzeća dovesti da velikih socijalnih problema u društvu.

Iz tog razloga, proces privatizacije Javnih preduzeća treba tako da se osmisli da se ne ugroze strateški interesi države, naročito u preduzećima gde se upravlja prirodnim bogatstvima ili opštim dobrom, da se obezbedi efikasnost u upravljanju , pravednost u privatizaciji i socijalna zaštita građana.

Opredelili smo se da u procesu privatizacije učestvuju svi građani koji imaju državljanstvo Republike Srbije jer su svi oni, kao korisnici usluga javnih preduzeća i kao poreski obveznici, učestvovali u izgradnji, razvoju i narastanju kapitala tih preduzeća, pa stoga smatramo da moraju da učestvuju i u samoj privatizaciji.

Predloženi model privatizacije Javnih preduzeća treba da pomiri dve krajnje suprotnosti koje su prisutne u praksi i koje su dale vrlo loše rezultate :jedna, da Javna preduzeća ostanu potpuno u državnom vlasništvu i druga, da se u potpunosti privatizuju Javna preduzeća tako što će privatni kapital otkupiti celokupno vlasništvo javnih preduzeća.

Takva privatizacija Javnih preduzeća ne bi bila dobra za sadašnji tranzicioni proces u Republici Srbiji i zbog toga smo se odlučili u ovom Novom konceptu predloga zakona da ponudimo mešovit model privatizacije, koji bi, prema našem mišljenju, bio prihvatljiviji za sadašnji razvoj društva, jer se mešovitim modelom privatizacije traži neophodan sklad između državnog i privatnog vlasništva, između opšteg i pojedinačnog, i omogućava se investitorima da ulažu slobodan kapital preko berze, što bi značajno doprinelo dubini razvoja finansijskog tržišta u državi.

Novi koncept zakona trebao bi da otvori javnu raspravu u društvu o načinu privatizacije Javnih preduzeća, da inicira rasprave domaćih i inostranih stručnjaka o ovom izuzetno važnom pitanju i da usmeri sve političke stranke ka iznalaženju najboljeg modela privatizacije koji će biti na korist kako samoj državi, tako i njenim građanima.

UMA Srbije je napravila prvi početni korak u pravcu iznalaženja najboljeg rešenja za privatizaciju Javnih preduzeća i predajemo ovaj Novi koncept Zakona o privatizacijil na ocenu stručnoj javnosti, kao i samim građanima, sve u cilju da se pronađe najbolji model privatizacije javnih preduzeća.

UMA Srbije je spremna da organizuje seminare, stručne rasprave, televizijske debate pred građanima Republike Srbije i da iznese svoje predloge oko privatizacije Javnih preduzeća ili da konsultantski timovi UMA učestvuju u izradi zajedničkog predloga za usvajanje zakona o načinu privatizacije javnih preduzeća.

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se privatizacija javnih preduzeća, odnosno javno komunalnih preduzeća i drugih oblika privrednih društava nastalih na državnom, odnosno društvenom kapitalu koji nije bio predmet dosadašnje privatizacije i kojim upravljaju javna i javno komunalna preduzeća na način da se izvrši promjena pravne forme i statusna promjena javnih preduzeća, odnosno javno komunalnih preduzeća (u daljem tekstu: Javno preduzeće), privatizacija Javnih preduzeća, podjla besplatnih dionica/akcija zaposlenima i penzionerima Javnih preduzeća i prenos dela akcija Javnih preduzeća u – Privatizacioni registar radi podele besplatnih akcija , osnivanje Zajedničkog investicionog fonda ( ZIF) i Nacionalnog investicionog fonda ( NIF).

Preuzmite zakonski predlog