Početna Sadržaj Reagovanja ZADUŽIVANJE

ZADUŽIVANJE

797
0

ZADUŽIVANJE

Branko Dragaš, 07.04.2014

Na osnovu podataka NBS, napravio sam analizu našeg zaduživanja i stanja bankarskih sredstava u 2014 godini. Ima mnogo interesantnih podataka i pojednostaviću ih da bi oni, koji i dalje veruju u totalitarni režim, mogli da shvate kakav nas finansijski kolaps čeka.

Samo repo operacije NBS od 26.03.2014 do 02.04.2014 iznosile su preko 90 milijardi dinara ili 776 miliona evra, sa rokom dospeća od sedam dana i kamatom od prosečnih 7,57%.

Državne hartije od vrednosti iznesene na primarno tržište radi trgovine u periodu završetka izborne kampanje 03.03.2014 do 03.04.2014 zadužile su državu sa 56,048 milijardi dinara ili 483 miliona evra, uz kamatu koja se kretala od 8 do 13%.
U istom periodu, zadužila se država 48,360 miliona evra sa kamatom od 3,29% i 68,500 miliona evra sa kamatom od 4,08%.

To znači da se država na primarnom tržištu hartija od vrednosti zadužila skoro 600 miliona evra za mesec dana.

Ako dodamo tome repo operacije od 776 miliona evra, onda je to zaduženost od 1,376 milijardi evra samo za mesec dana.

Da li je to sve?

Nažalost, nije.

Država se zadužila  i na sekundarnom tržištu od 06.01.2014 do 04.04.2014 iznos od 45,703 milijarde dinara ili 394 miliona evra sa kamatnom stopom od 7,90 – 10,42%.
Istovremeno zadužila se i u devizama 40,448.877 evra sa kamatom od 4,5%.
Ukupna zaduženost u posmatranom periodu je 434, 4 miliona evra.

Ako je zaduženost rasla mesečno podjednakom brzinom, to znači da se država u martu zadužila 144,8 miliona evra.

Znači, da je od 03.03 do 04.04.2014 ukupna zaduženost države narasla za 1.520,8 milijardi evra.

Šta je još interesantno u ovom tempu zaduživanja?

Vlada Mirka Cvetkovića se zaduživala mesečno dva puta, izlazila je dva puta u toku meseca na tržište da uzme novac za funkcionisanje države, ali uoči izbora majskih 2012, uplašena porazom na izborima, prestala je da se zadužuje, jer su je Vučić i Nikolić napadali da će dovesti državu do potpunog bankrotstva.

Nakon formiranja nove vlasti, zaduženost mesečna se popela na tri ili četri puta, da bi se zaduženost krajem godine 2013 popela i na osam puta u toku meseca. Svaki treći dan se država zaduživala.

Od koga se država zadužuje?

Zadužujemo se od banaka.

Banke su pune novca, jer ne rade sa privredom. Zašto bi radili sa privredom i rizikovali, prema mojim procenama preko 60% plasmana trenutno banke ne mogu da naplate, pa se bankama više isplati da uzeti novac od građana, privrede i države, depozite po viđenju i oročene depozite, plasiraju državi od koje će to uvek moći da naplate.

Nemojte se čuditi što je privreda nelikvidna.
Bankrotirana država uzima likvidna sredstva za održavanje totalitarne vlasti.
Dugovi rastu.
Balon se naduvava. Svakim danom u svakom pogledu sve više.
Svaki treći dan se prima doza narkotika.

Novi premijer ne shvata šta se dešava.
Izgubio je dragocene tri nedelje. Balon se naduvao do eksplodiranja.
Vođa uživa u izbornoj pobedi.
Otpočeo je pregovore oko sastava vlade.
Samo neka pregovara. Gubi novo vreme. Fitilj dugova dogoreva.
Troškovi neprekidno rastu.
Eksplozija dugova će biti razarajuća.
Buđenje povodljivih birača će biti trenutno.

Beograd, 07.04.2014