Početna Sadržaj Privatizacija Vlada protiv malih akcionara

Vlada protiv malih akcionara

721
0

Plan vlade æe ubrzati privatizaciju i uništiti male akcionare
Kako tvrde iz konsultantskih kuæa, iza cele akcije diskreditovanja Branka Pavloviæa i Branka Dragaša stoje domaæi i strani tajkuni, poput Ergoviæa, Todoriæa i Hamoviæa.

BEOGRAD- Nedavna inicijativa za izmenu Zakona o privatizaciji i podeli besplatnih akcija za èetiri miliona graðana Srbije izazvala je paniku u Vladi Srbije. Kratko reèeno, ukoliko bi se usvojio predlog koji su saèinili konsultanti malih akcionara, lopovi i tajkuni više ne bi mogli da kradu kao do sada. U skladu sa time, poèela je opstrukcija i odlaganje rasprave o istom predlogu u republièkoj Skupštini. Kako Nacional saznaje, razmatranje predloga graðanske inicijative za izmenu Zakona o privatizaciji odloženo je za proleæe. Sa druge strane proces privatizacije se ubrzava i stotine preduzeæa æe do proleæa biti ili privatizovana ili oterana u steèaj. Potom æe uslediti novi republièki izbori, pa do rasprave o izmeni Zakona nikada neæe doæi. Koji je motiv republièkih poslanika da svojim biraèima uskrate pravo na besplatne akcije, nismo uspeli da saznamo.

Meðutim, kako tvrde iz konsultantskih kuæa, iza cele akcije diskreditovanja Branka Pavloviæa i Branka Dragaša stoje domaæi i strani tajkuni, poput Ergoviæa, Todoriæa i Hamoviæa. U narednim danima pokušaæemo da utvrdimo koje stranke su protiv, a koje za izmenu Zakona o privatizaciji, kao i ko je protiv podele besplatnih akcija obespravljenim graðanima.

Srpski Nacional Subota, 12.11.2005.