Početna Sadržaj Izjave Veèernji susreti na Dedinju

Veèernji susreti na Dedinju

898
0

Šta znaèi najava nove „Sablje“ Nema razloga da vlada ode sa nekom vrstom hipoteke, kaže najmlaði potpredsednik vlade
Vlada je odluèila da pokaže da je sablja još u njenim rukama. Najavu od pre dva dana da æe ona ponovo biti „isukana“, potpredsednik Vlade Srbije Èedomir Jovanoviæ upotpunio je juèe izjavom da vlast želi da dobije odgovore na sva pitanja, kako bi se sve rašèistilo, jer „nema razloga da vlada ode sa nekom vrstom hipoteke“.
– Na sceni su trenutno dve zaraæene grupe, odnosno obraèun oligarha koji se bore za prevlast u Srbiji – ocenjuje Dragaš.

„To podrazumeva i preispitivanje kriviènih postupaka koji su pokrenuti u poslednje dve i po godine, bez jasnog odgovora na status predmeta i obrazloženje zbog èega ništa od onog što je nama važno i znaèajno nije procesuirano“, objasnio je Jovanoviæ na juèerašnjoj konferenciji za novinare svoje stranke.

Najmlaði potpredsednik vlade i potpredsednik Demokratske stranke najavio je da æe to biti uraðeno vrlo energièno i ocenio da su problemi u kojima se sada nalazi vladajuæa koalicija nastali, izmeðu ostalog, u strahu od ishoda tog preispitivanja. Kratko objašnjenje nove akcije vlade, koje nam je dao republièki ministar pravde Vladan Batiæ, pre nego što je iskljuèio mobilni telefon, glasilo je: „Sablja je, izgleda, malo otupela, pa je oštrimo“.

Ovog puta ona æe najviše biti uperena, bar prema onome što je Èedomir Jovanoviæ izrekao na sednici Skupštine Srbije u èetvrtak, protiv finansijskih pokrovitelja koji „nisu uspeli da u novoj vlasti dobiju ono što su imali u prethodnoj i ono što su im obeæali neki da bi postali sutra vlast“, zatim protiv bankara i neuspešnih bankara, telekomunikacionih magnata, finansijskih lobija i centara moæi „koji postoje“.

U nastojanju da konkretnije pojasni o èemu i o kome je zapravo govorio potpredsednik vlade, predsednik Socijaldemokratije Vuk Obradoviæ, koji je svojevremeno bio na èelu Komisije za suzbijanje zloupotreba i kriminala u privredi, istièe da je „tu prièu SD otvorio još 2001. godine, ali je upravo voljom onih koji je danas zagovaraju zaustavljena“. To im se danas vraæa kao bumerang, kaže Obradoviæ za naš list.

– Kriminalizacija Srbije je dostigla vrhunac i poveæava se iz èasa u èas. Ne postoje samo javnosti poznati, nego i tajni politièko-mafijaški lobiji i centri. Oni žare i pale Srbijom, kupuju sve što stignu, na još veæim položajima su nego u vreme bivšeg režima, èiji su takoðe bili miljenici – ocenjuje lider Socijaldemokratije.

Obradoviæ podseæa da je u javnosti najèešæe u opticaju nekoliko imena, ali dodaje da „uz njih ima podosta i onih o kojima javnost ne zna gotovo ništa“.

– A svake veèeri se, na primer, sastaju po nekakvim belim ili žutim kuæama na Dedinju i kuju planove da preuzmu još to malo preostalih vrednih privrednih potencijala u Srbiji – kao što su, primera radi, JAT, Aerodrom „Beograd“, RTB „Bor“, firma „Beko“… U tim grupama imate svega i svaèega – i one iz bivše i one iz sadašnje vlasti. Reè je o sprezi koja traje dosta dugo i funkcioniše gotovo kao „švajcarski sat“, ili bolje reæi kao „roleks“, jer oni tu marku mnogo vole – ukazuje Vuk Obradoviæ, istièuæi da nema ništa protiv „roleksa“, ali ima protiv „feniksa“, odnosno plana onih za koje se mislilo da su poraženi 5. oktobra, a zapravo su danas još snažniji nego pre. Oni se, dakle, prema njegovim reèima, spremaju maksimalno da se „uzdignu“ – ne skrivajuæi ni svoje politièke ambicije.

Obradoviæ još izražava bojazan da bi „Sablja“ koju najavljuje Èedomir Jovanoviæ, „kao i prethodna, èije rezultate inaèe ne potcenjujem, mogla biti selektivna“. Poslanik „Inicijative za normalnu Srbiju“ Branko Pavloviæ, koji je takoðe imao zapažene javne „nastupe“ u kojima je govorio o problemu „kriminalizovane“ politike u Srbiji, istièe da u izjavi Èede Jovanoviæa prepoznaje dve dimenzije. Jedna je, kako kaže, marketing u predizbornoj kampanji koju æe voditi, a druga „oèigledno nešto iz serijala razgovora koji oni vode sa magnatima, bogatašima iz Miloševiæevog perioda“.

– On je poslao poruku nekome od onih sa kojima je razgovarao da od dogovora nema ništa, oèigledno smatrajuæi da taj, ili ta grupacija, kontroliše poslanike i da je zato izgubljena veæina u parlamentu. To je bila pretnja. Sve je to jedna tamna strana politièke scene Srbije, poznata Jovanoviæu, ali meni i drugima nije, jer u tome ne uèestvujemo – naglašava Pavloviæ.

Ekonomista Branko Dragaš, koji èesto govori o „sprezi“ vrhova Državne bezbednosti, krupnog kriminala, oligarhije i vlasti, smatra da se poslednje izjave Èedomira Jovanoviæa odnose na „finansijske tajkune i oligarhe koji su pod prošlom vlašæu zaradili veliki novac a nisu pod kontrolom grupe u kojoj je i potpredsednik vlade Jovanoviæ“.

– Na sceni su trenutno dve zaraæene grupe, odnosno obraèun oligarha koji se bore za prevlast u Srbiji – ocenjuje Dragaš, .

Potpredsednik vlade Èedomir Jovanoviæ se verovatno neæe složiti sa ovakvim mišljenjima, ali treba istaæi da je i on juèe govorio o „snažnim politièko- finansijskim interesima“.

Biljana Bakoviæ

IZJAVA SRPSKOG MINISTRA POLICIJE

Jovanoviæ se simbolièno izražava

Srpski ministar policije Dušan Mihajloviæ izjavio je juèe povodom najave potpredsednika Vlade Èedomira Jovanoviæa da æe u Srbiji uslediti nova akcija „Sablja“, da ne zna motiv i razlog za takvu izjavu, i da to predstavlja simbolièno izražavanje“.Ako je to rekao, onda je to simbolièno izražavanje, a stav je Vlade Srbije da se svi poslovi zapoèeti u operaciji ‘Sablja’ završe, što je obaveza i svake druge vlade“, rekao je Mihajloviæ novinarima u Jagodini.

(Beta)

Politika 18.10.2003.