Početna Sadržaj Komentari Vaučerska privatizacija

Vaučerska privatizacija

1011
0

Nakon šest godina neuspešne privatizacije, koja je danas postala tabu tema u Srbiji i o kojoj nijedna politička stranka ne sme ništa da progovori, zbog zaštite ineresa sopstvenih tajkuna koji je finansiraju, ministar P. Bubalo je saopštio da je Nacrt zakona o podeli vaučera svim punoletnim građanima Srbije pripremljen i da će biti poslat novoj Skupštini na usvajanje. Ministar je nagovestio da će podela vaučera svim punoletnim građanima Srbije koji imaju državljanstvo uslediti do kraja 2007 godine.

Pošto još uvek nemamo tekst Nacrta zakona na uvid, ostaju otvorena niz pitanja: kako će se izvršiti podela vaučera? Prema nekim nezvaničnim informacijama iz Vlade se najavljuje podela vaučera svim punoletnim građanima Srbije, bez obzira na radni staž, kako su se skcije dalile u procesu aukcijske ili tenderske privatizacije.

Koji se problemo otvaraju u ovakvoj podeli vaučera?

Ako zaista takva bude podela vaučera, onda postoji apsurdna mogućnost da neko ko je u 2007 godini postao punoletan i neko ko je radio 4o godina dobiju isti broj vaučera. Ili da neko ko je godinama u zatvoru i neko ko je godinama radio dobiju isti broj vaučera. Na taj načun podele vaučera bi bila ozbiljno ugrožena pravičnost čitavog procesa vaučerske privatizacije i to bi dovelo do još veće polarizacije među sve siromašnijim građanima.

Poseban problem predstavlja, o kome se danas baš ništa ne govori, pitanje dobijanje vaučera za one građane koji su delimično ostvarili svoje pravo, jer sadašnji Zakon o privatizaciji isključuje mogućnost dobijanja vaučera za sve one koji imaju makar jednu akciju.

Takođe, ostaje otvoreno pitanje: šta sa akcionarima koji su u procesu privatizacije dobili akcije bez naknade, ali čije su firme, nakon izvršene privatizacije, namerno otišle u stečaj, zbog izvlačenja kapitala od strane većinskih vlasnika? Kako će se ti akcionari tretirati? Nije mali broj akcionara koji su u skoro 200 preduzeća ,gde su otpočeli stečajevi nakon privatizacije, ostali bez akcija. Još više je onih koji neće uspeti iz svojih akcija ništa da dobiju, jer većinski vlasnici su prezadužili preduzeća i narednih godina slediće neminovna bankrotstva.

Ni oni građani Srbije koji uspeju da dobiju vaučere neće biti bezbrižni. Iskustva iz drugih tranzicionih zemalja : Rusija, Češka, BiH i Crna Gora pokazuju da mnogi građani mogu biti žrtve velike prevare u vaučerskoj privatizaciji. Poznati su primeri iz Rusije da su vaučeri gubili na vrednosti sve dok prostitutke nisu počele da ih primaju za svoje uskuge ili slučajevi u BiH kada su se certifikati rasprodavali na pijacama. Masovno građani ništa nisu znali o vaučerima, akcijama , privatizacionim investicionim fondovima, ostalim investicionim fondovima, berzama, brokerima, kotacijama akcijama, dividendama i zaštiti akcionarskih prava i postali su žrtve špekulanata, U dosadašnjem procesu privatizacije državna administracija ništa nije uradila da edukuje građane Srbije oko akcionarstva , tako da su mnogi vlasnici akcija u bescenje prodavali svoju imovinu misleći da ne vredi ili da će im propasti.

Ako država ništa ne bude uradila na upštoj edukaciji građana oko dobojanja vaučera i obuci oko njihovog upisa u akcionarska društva i investicione fondove, postoji velika opasnost da se odigra velika prevara u vaučerskoj privatizaciji u Srbiji. Građani će biti prevareni, dok će se tajkuni dokopati izuzetno velike imovine.

Vrlo važno će biti pitanje : ko će gde da upiše vaučere?

Postoji velika opasnost da tajkuni, politička oligarhija i njihovi klijentelistički sateliti otkupe akcije vrednih javnih preduzeća , dok ostali građani dobiju akcije javnih preduzeća koja nisu toliko atraktivna i koja imaju velike gubitke u poslovanju. Kako će zakonodavac rešiti sve ove probleme ostaje tek da se vidi.

Ali, bilo kako bilo, vrlo je važno da se građani pripreme za vaučersku privatizaciju na vreme, da se obrate stručnjacima koji imaju tržišna iskustva u privatizaciji, koji rade na finansijskim tržištima i dobro poznaju privredu..Ukoliko se na vreme organizuju i ukoliko izaberu proverene stručnjake, koji nisu pod kontrolom tajkuna ili vlade, postoji mogućnost da dobro zarade u procesu pretvaranja vaučera u akcije preduzeća i fondova.

Beograd, 06.01.2007.