Početna Sadržaj Opomene USTANAK

USTANAK

997
0
SHARE

 

Kako da se sruši izdajnički režim?

Opozicije nema.
Patriote nešto čekaju.
Čekaju Godoa.

Građani mogu sami da sruše režim. Ne treba im niko. Ne treba nikoga da čekaju.

Kako?

Građani koji imaju štednju u bankama treba da podignu svoju štednju. Odmah. Prema izveštajima NBS građani u bankama drže 8,2 milijarde evra. Banke imaju kapital oko 5,1 milijardi evra. Obaveze banaka, bilansne i vanbilansne, prelaze 52 milijardu evra.

Kako će banke vratiti tolike obaveze?
Kako će vratiti štednju građanima?

Građani treba svoj novac da drže kod sebe. Gde? Ingenioznost građana je bezgranična. Važno je da građani dođu do svoga novca.

Kada građani u jednom danu krenu da podižu svoj novac, banke to ne mogu da isplate. Samo neki građani će dobiti novac. Većina će ostati neisplaćena. Država neće moći da garantuje isplatu devizne štednje, jer ni država nema devizna sredstva. Devizne rezerve su pod kontrolom Velikog Brata. One su samo fikcija. Kompjuterski broj za našu NBS. Koja neće moći da povuče devizne rezerve u Srbiju. Poverioci to neće dozvoliti. Deviznim rezervama će se namiriti samo deo duga prema poveriocima.

Devizne rezerve su 10,123 milijarde evra. Spoljni dug 25,4 milijardi evra. Sve devizne rezerve ne mogu da pokriju polovinu spoljnog duga. Šta će uraditi starni poverioci? Kod njih je nož i pogača. Oni će namiriti svoja potraživanja.

Ko će izvisiti?
Građani.

Zato građani moraju da preduhitre buduće događaje.
Uzmite svoj novac!

Tako če se urušiti spekulativni bankarski sistem. Zelenaški sistem koji je od 2001. godine do danas izvukao iz Srbije 24 milijarde evra. To su bankama omogućili političari. Koji su za vođenje takve politike dobili provizije. Obezbedili su svoja daleka pokolenja. Srbiju namerno uništili i doveli je do socijalne revolucije.

Ustanak koji predlažem je jednostavan.
Bez krvi i staradanja.
Građani samo treba da ustanu i odu u banku po svoj novac.
Posle toga, kreće preobražaj Srbije.
Bez političkih foliranata.

Beograd, 28.08.2014

SHARE