Početna Sadržaj Tekstovi i kolumne Uljuðivanje

Uljuðivanje

1006
0

Podržavam predlog gospodina Teofila Panèiæa da se, napokon, podvuèe Crta u našem društvenom životu ispod koje se ne može iæi, da se jasno i otvoreno kaže Istina o ljudima i pojavama u nas, kako bi se, posle toliko godina i vekova tragiènog tumaranja i posrtanja, jednom za svagda, proterala Pogan i otpoèelo Uljuðivanje naše Države i Nacije. To je jedini naèin da, pre definitivnog Nestanka, pokušamo da izvršimo sveopšti graðanski, demokratski i nacionalni Preporod i Spas upropaštene i opljaèkane Države koja, rastrovana veèitom neslogom, zavišæu, sujetom, neradom i sitnim interesima, tavori u siromaštvu i beznaðu, bez jasne vizije o buduænosti, tako da njeni graðani, zavedeni i napastvovani, uistinu ne znaju vredi li uopšte još živeti u takvoj krhkoj tvorevini, koja svakog trena može da im se sruši na glavu, ili zaista treba, poput mnogih drugih, konaèno skupiti sve svoje uzalud rasute ideje, ljubavi i zablude u jedan izbeglièki kofer i, bez okretanja, krenuti u vlastiti Nemir i Grižu Savesti, svesni da je to izganstvo manje zlo i bolje rešenje nego da se završi u ludaèkoj košulji, samoubistvu ili, što nije nemoguæe, kao kolateralna šteta u nekoj novoj kaznenoj ekspediciji Imperije u Rastrojstvu.

Zbog toga je važno da podvuèemo Crtu i da Graðani više nikada ne dozvole da zamlate i probisveti, demagozi, lažni Proroci i Mesije, patološki lažovi, prevejani razbojnici, nitkovi i moralne nakaze, odbegli štiæenici kazneno-popravnih domova i ludnica, ogrnuti nacionalnim Mitom o nebeskom narodu koji je zadužen da gine za Svetsku Pravdu, preðu podvuèenu Crtu i ugroze njegovo elementarno ljudsko i graðansko dostojanstvo.

Neka Pogan bude ispod Crte!

Tamo im je i mesto.

Bolje da to uradimo na vreme nego da kasnije svi ispaštamo zbog sopstvene nepromišljenosti. Naravno, neæemo sada ulaziti u važno pitanje – koji su kriteriji da bi se neko našao iznad ili ispod Crte i ko povlaèi Crtu? Poðimo od toga da je postignut konsensus o tome.

I taj životni i graðanski Princip neka važi za sve. U protivnom, ukoliko Crtu ne podvuèemo na vreme, ukoliko se ona neprestano bude podizala i spuštala ili, daleko bilo, povremeno i prekidala, postoji ponovo velika opasnost da se, zbog neèije liène slabosti ili pak, zbog liènih interesa, provuku opasni Trogloditi koji æe nas sve pojesti.

Slažem se, dakle, da bi velika nesreæa za našu Državu bila kada bi razbarušeni Ðilkoš uspeo da osvoji vlast, jer bi Graðani, preplašeni njegovim »etnopolitièkim kanibalizmom«, masovno uzimali Iseljenièke Vize, izgubivši veru i nadu da æe otpoèeti Preporod za kojim toliko svi žudimo. Slažem se, takoðe, da je povampireni govor Ðilkoša, škrgutanje zubima nad trulom nacionalistièkom lešinom u kojoj više krvi nema. Slažem se da tu Pogan zakopamo ispod Crte za sva vremena.

Zato neka Ðilkoš bude ispod Crte!

A dalje?

Zar samo on?

Gde su drugi talibani? »Alo: ne može bre«, bez ostale družine Njemu sliènih.

Ako se dosledno pridržavamo usvojenog Principa Vrednovanja, onda predlažem da hrabro nastavimo dalje i da svako od nas, bez izuzetka, poðe na Moralni Sud Javnosti kako bi se odredilo da li æe nastaviti da živi ispod ili iznad povuèene Crte.

Samo tako možemo postiæi Uspeh. Budimo iskreni, pogledajmo oko sebe i otvoreno, bez straha, recimo šta mislimo. Graðani to uveliko šapuæu, uplašeni od vladajuæeg graðansko-liberalno-demokratskog Trogloditskog Uma. Evo, za poèetak, da prekinemo taj strah i da naoštrimo pero na pravim problemima. Raspojasan Ðilkoš je suviše banalan i bezopasan za Ideologa Podvuèene Crte. Dajem svoj doprinos Uljuðivanju zemlje i predlažem Moralnom Sudu Javnosti kandidate koji bi, po mom dubokom mišljenju, morali da se pridruže Ðilkošu i ostalim »cmakaèima« ispod Crte.

Na prvom mestu, na èelu dugaèke kolone, trebalo bi staviti Reformatore i Malograðane na vlasti koji, ostrašæeni i pohlepni, sprovodeæi direktive Meðunarodne Finansijske Inkvizicije, bezdušno rasprodaju nacionalna bogatstva i Državu pretvaraju u koloniju u kojoj æe Graðani biti najamni robovi na sopstvenoj zemlji. Umesto zatoèenog Velikog Voðe, nekadašnjeg Faktora Mira, danas smo dobili Malenog Šibicara, samozvanog Faktora Saradnje, koji, ne shvatajuæi tok Istorije, uporno pokušava, mešajuæi paklice: Privrede, DB i Mafije, da zaplaši i prevari Graðane, nevešto trpajuæi kuglicu Države u probušeni džep. Zar on nije opasniji od Izbavitelja Srbije? Zar njemu nije mesto ispod Crte? Odmah do njega neka ide i Predsednik Svoje Stranke, njegov glavni politièki rival, koji, nedorastao za državotvornu ulogu, uvek iznenaðen i neobavešten, zaljubljen u sopstvenu velièinu i istorijsku misiju, glanca svoju ukrašenu figuru u muzeju starina, verujuæi da Prošlost sigurno dolazi da nas spasi da ne treba previše živeti i da, pre toga, moramo raspraviti i legalizovati mnoge sumnjive Alineje i Akti u Ustavu koji se tek piše.

Predsednik Bez Zemlje i Opozicija na vlasti neka idu ispod Crte!

A iza njih nastupa šarolika kolona u kojoj su: Ministar bez spoljnih poslova, Poreznik bez lica, Pariski pevaèi partizanskih pesama, Šišaèi do gole kože stranih investitora, Poèetnici u stvaranju liènog imetka, Steèajni Guverner bez iskustva, Haški brzoisporuèioci, Strujne angažovane snage, Kvarcovani prosioci donacija, Ministri bez Zipo upaljaèa, Ministri za tenderske cementare, Aukcijski japijevci, Komandant vojske u zloèinu i kazni, Kupci trkaæih konja i slupanih džipova, Extazi bankari, Letaèi privatnih aviona, Prigradski kokošari i jajare, Kraljevi Šerpa i Duvanskog dima, Beli carevi melase i živog mesa, Šeici iz novogodišnjih noæi, Èlanovi upravnog odbora »Makijaveli«, Èlanovi nevladinog paba »Rame uz rame« plus, Osloboðeni novinari na ambasadorskom odmoru, Izdavaèi književnih ideologija i struènjaci za prevoðenje paravojnih formacija, Ideolozi Novog liènog poretka, Mitropolit bez veronauke, Palestinski autonomaši, Akademici u džepnom izdanju, Neoliberali na budžetu, Podizaèi adrenalina, Marketinški poznavaoci komšijskih krava, Sindikalni vojeri, silikonski Nezavisni struènjaci, Pragmatièari koji operišu bez anestezije, Mladoturci neOtporni na devizne šok-doznake, Pravosudije prikljuèeni na blok-tartifu, Evromarkeri, Naftni gasopolisti, Preprodavci humanitarne upomoæi, Ekstra profiteri u ostavci, Pesnici nove Pogani, Prinèevi tame, droge i škrabuljanja, Komesari potpalublja, banalnosti i jednoumlja, Glumci zapaljenih sela i belih odela, Kontaminirani pobornici dekontaminacije, Ideolozi samozadovoljavanja i samoposluživanja, Vitezovi srpske privrede u dosovim oklopima, Saradnici Pink instituta, Džep-set u In trendu, BMW-ovce i èitava foliranata, plisonata prevrtljivaca, prvoboraca, transparentista, licemera, nezavisnih dopisnika i potkazivaèa, kriminalnih tipova i ubica dobrog ukusa, dobrostojeæih lupeža i nepopravljivih ludaka koji su doživeli Izranjanje i Uspenje »demokratskih« Promena da bi, kao Nuspojave, nastavili da lešinare, truju, pogane i siluju naš javni život.

Neka svi idu ispod Crte!

Tamo im je mesto. Zajedno sa onim smeæem, koje je Oktobar pomeo.

Neka isti Princip važi sve za.

Moralni Sud i Crta su opšte naèelo, zar ne?

Uljuðivanje može da poène.

Odmah.

Dok još imamo vremena.

Beograd, 21. januar 2002. god