Početna Tekstovi UGOVOR

UGOVOR

2526
0

 UGOVOR

 

Nekada su se ljudi vezali za reč.

Volovi za rogove, ljudi za reč.

Jer reče je bila u Boga.

I Bog je bio reč.

 

Nekada su naši stari pravili poslove na brk.

Brka ti!

Brka mi!

I ništa se nije potpisivalo.

Dovoljno je da se uhvatiš za brk.

To je bila najveća garancija.

 

Danas se potpisuju ugovori.

Obeležava svaka stranica ugovora.

Za svaki slučaj.

Lupaju pečati.

Slikaju potpisnici ugovora.

Izljube.

Zajedno ručaju.

I ugovor se ne poštuje.

Nikada ne zaživi.

 

Kriza je učinila svoje.

Izgubljen je poslovni moral.

Potpisani ugovori se ne poštuju.

Evropa je pred potpunim sunovratom.

Razmaženi godina ugodnim životom ne mogu da se snađu u krizi.

 

Kriza razara Evropu.

Evropljanin vidi da posla više nema u Evropi.

Uveliko jedu sopstvenu supstancu kapitala.

Nervozni su i uplašeni.

Znaju da moraju da pođu na Istok, ali bi želeli da to uradi neko drugi za njih.

Hoće da grade na Istoku, ali tako da se ne pomeraju iz Evrope.

 

Evropljani još nisu došli do saznanja da moraju da menjaju svoje dosadašnje loše radne navike.

Navike iz doba blagostanja ne mogu da ih izvuku iz krize.

Radni dan od dva –tri sata ne može da reši njihov problem.

Njihova koncentrisanost na posao traje do ručka.

Posle 12 sati, oni počinju psihičku pripremu za ručak.

Tada ne mogu operativno  da funkcionišu.

Potpuno su van stroja. Neupotrebljivi.

Posle ručka počinje lagana priprema za begstvo van posla.

 

Evropa je razmažena.

Naučili su da imaju i teško im pada sve veći teret krize.

Ne žele da se menjaju.

Ne žele da uče.

Misle da će se sve vratiti na staro.

Misle da će kriza sama od sebe proći.

Kao topli letnji pljusak.

 

Ali, kriza ne prolazi.

Kriza ulazi u svoju drugu fazu.

Težu i složeniju.

Otrežnjenja još uvek  nema.

Kako ne žele da se menjaju, onda ne mogu da uhvate korak sa novim dobom.

Zaostaju i gube se u poslovima.

Izbezumljeni su i neodlučni.

 

Sve to utiče na drastičan pad poslovnog morala Evropljana.

Reč više ništa ne znači.

Ni potpisani ugovori.

Overeni kod notara.

Sve se zaboravlja.

I nastavlja se dalje propadanje.

 

Špengler je , posle sto godina, postao aktuelan.

Propast Zapada je danas na delu.

 

Beograd, 08.04.2016