Početna Sadržaj Opomene UCENE

UCENE

1486
0

Nastavlja se ucenjivanje Srbije za ulazak u EU.
Otvaranje samo prvog poglavlja će doneti nove ucene.

Nemačka traži da se u potpunosti primeni Briselski sporazum i da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Traže i političke nalogodavce napada na njihovu ambasadau Beogradu.

Hrvati će mnogo da traže, jer im se pružila prilika. Za početak, pitanje Hrvata u Vojvodini i procesuiranje krivaca za Vukovar.
To je samo početak.

Mađari traže posebnu autonomiju za Mađare u Vojvodini. O Srbima u Mađarskoj ne sme niko da zucne.

Rumuni će ucenjivati položajem Vlaha i njihovom autonomijom u Istočnoj Srbiji.

Bugari će tražiti veća prava za Bugare i ustupanje teritorija oko Bosilgrada i Dimitrovgrada.

To je samo za početak razgovora o prvom poglavlju.
Ostala poglavlja slede.

Kada ispunimo sva poglavlja za prijem u EU, Srbije više neće ni da bude u sadašnjim granicama.
Smestiće nas oko jedne šljive u Beogradskom pašaluku.

Postoji još jedno rešenje.
Može da se desi, dok Srbija bude ispunjavala ucene od poglavlja do poglavlja, da bankrotira i nestane EU.

To rešenje je spasonosno za Srbiju.

Beograd, 16.11.2014