Početna Sadržaj Privatizacija U magli straha i neobaveštenosti

U magli straha i neobaveštenosti

734
0
SHARE

UDRUŽIVANJE MALIH AKCIONARA JUŽNOG BANATA
Predstavnici manjinskih akcionara uspevaju da pregledaju poslovne knjige tek kada to poslodavcu naloži sud

PANÈEVO – Zovu se ,,akcionari“ i poprilièno su iznenaðeni onim što ih je snašlo. Zakon kaže da su vlasnici dela preduzeæa èije hartije od vrednosti poseduju, a oni nisu sigurni ni šta to treba da znaèi, ni koja su im prava, ali sve im govori da su skrajnuti i da ih novi vlasnici firmi u kojima rade onemoguæavaju da svoja prava ostvare.

Tako bi se mogla opisati oseæanja desetina hiljada manjinskih akcionara južnog Banata, koji su u poslednje vreme poèeli da se organizuju, jer oni koji ih savetuju kažu da je to jedini naèin da doðu do svojih prava. Mileta Popoviæ, koordinator Udruženja manjinskih akcionara južnog Banata, kaže da ovo udruženje ima više od deset hiljada èlanova, od kojih je polovina u Panèevu. Udruženja manjinskih akcionara formirana su do sada na podruèju osam južnobanatskih opština u 45 privatizovanih preduzeæa. Pored Panèeva, Udruženje ima kancelarije i u Vršcu, Beloj Crkvi, Kovinu i Kovaèici.

– Ljudi o svojim pravima znaju malo ili ne znaju gotovo ništa, a najgore je što se veliki broj njih žali ih poslodavci konstantno zastrašuju. Na sastancima manjinskih akcionara èesto su u veæini penzioneri koji imaju akcije, jer oni ne moraju da se boje da æe sutra biti premešteni na lošije radno mesto ili da æe dobiti otkaz samo zato što traže svoja prava. A takvih je primera bilo podosta i ljudi to znaju – kaže Mileta Popoviæ.

U Udruženju manjinskih akcionara južnog Banata tvrde da, po pravilu, poslodavci ometaju svoje radnike, manjinske akcionare, da budu informisani o pravima koje imaju. Pristup poslovnim knjigama im je zabranjen, pa se neretko takva prava ostvaruju tek odlukom suda. Popoviæ hvali Trgovinski sud u Panèevu, jer je u ovakvim sluèajevima korektan i efikasan.

– Lokalna samouprava, èije su ingerencije u ovakvim sluèajevima, istina, male, ne pokazuje volju da pomogne koliko može. Utisak je da su lokalni politièari prestali da se interesuju za privredu, ne mareæi što bi to moglo da im se osveti, jer zaboravli su da ta privreda puni opštinske budžete – zakljuèuje Mileta Popoviæ.

Kapital od starog gvoždja

Kao primer privatizacionih zloupotreba, Mileta Popoviæ navodi stalne pokušaje novih vlasnika da izbegnu prihvaæenu obavezu investiranja u kupljenu firmu.

– „Dokapitalizacija“ se poèesto svodi na dovoženje starih mašina koje se, pošto su uvedene u knjige i time uveæan kapital preduzeæa, odnose na drugo mesto ili rashoduju. Radnicima koji su vek proveli u takvim preduzeæima to ne može da promakne, pa obièno dolazi do rasprave, a teško je kasnije dokazati takvo nedelo, èiji je krajnji rezultat umanjenje vrednosti akcija zaposlenih – naglašava Popoviæ.

M. Šašiæ Politika 13.12.2005. Vojvodina

SHARE