Početna Sadržaj Privatizacija U 2005-oj raskinuto 87 kupoprodajnih ugovora

U 2005-oj raskinuto 87 kupoprodajnih ugovora

658
0
SHARE

Prema podacima Agencije za privatizaciju, u periodu januar – decembar 2005. godine, Centar za kontrolu izvršio je 1007 kontrola izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora. Do sada je ugovor raskinut sa 87 preduzeæa, a u toku je raskid 100 ugovora. Najèešæi razlozi za raskid ugovora su – nedostavljanje bankarske garancije, neizvršenje investicione obaveze, neplaæanje preostalih rata i neodržavanje kontinuiteta poslovanja. Veæina sluèajeva okonèana je na štetu tuženih kupaca, a u korist Agencije za privatizaciju.

SHARE