Početna Biznis Ponuda i tražnja Terra 3000

Terra 3000

907
0

TERRA-3000® je jonski izmenjivač koji je rastvorljiv u vodi. TERRA-3000® funkcioniše kao katalizator na podlogama. Kada se pravilno primeni, menja hemijske i fizičke osobine podloge na takav način da tlo dobija veću čvrstinu i gustinu kada se uporedi sa prirodnim stanjem. Do toga dolazi usled kontinualnog menjanja sila vodenih veza između čestica tla (ili ‘koloida’).

 

Rezultat toga je što skoro uvek dolazi do kompletnog loma  na nivou kapilarnosti.TERRA-3000® nije agregat niti vezivni materijal kao cement ili krečnjak, asfalt ili so. Umesto toga, neophodno je samo njegovo prisustvo u tlu radi obezbeđivanja kompaktnije podloge i skoro uvek potpunog sprečavanja posledičnog otoka. Vlaga i mraz nemaju nikakav uticaj na ovo. 
S obzirom da TERRA-3000® funkcioniše kao katalizator, takođe ne može da ispere.
Informacije na info@dragas.biz
Pogledajte prezentaciju