Početna Sadržaj Privatizacija Temerin – izostao preporod, radnici na ulici

Temerin – izostao preporod, radnici na ulici

1173
0

Privatizacija društvenih preduzeæa u opštini Temerin poèela je pre dve i po godine, ali u celini gledano nije mnogo donela ni privrednom preporodu koji se oèekivao, veæ naprotiv mnogi su ostali bez posla, neke firme su pred steèajem.

Nekada najveæi temerinski kolektiv Konfekcija “Ugled” – koji je godišnje poslom za ino tržite ostvarivao više od pet miliona dolara – završio je u steèaju. Proizvodni i poslovni kapaciteti su prodati uglavnom privatnim licima – koji su otvorili supermarket, prodavnice, kafiæe, butike, a u velikoj proizvodnoj hali “Univereksport” planira ureðenje moderne pijace.

Kuæna radinost je prodata konzorcijumu kupaca, ali je ubrzo ugovor o privatizaciji raskinut, veæina radnika je bez posla ili pak rade u privatnim šivarama.

Kratko su trajali planovi AD “Imperijal osiguranja” iz Beograda, koje je kupilo temerinsku fabriku opeke “Igma”. Sada su na radnom mestu ostali samo portiri. Privatizacija najveæeg poljoprivrednog gazdinstva PD “Petefi” – takoðe nije donela oèekivane rezultate, a veæina zaposlenih je uz otpremnine raskinula ugovor o radu sa konzorcijumom kupaca iz Subotice. Ostala dva poljoprivredna dobra ”Kamendin” i “7. juli” u Sirigu – prolongirali su privatizaciju, pa su sklopili ugovor o poslovno – tehnièkoj saradnji sa drugim firmama. Dokle æe to trajati, ne zna se, zna se da je u oba siriška poljoprivredna preduzeæa došlo do znaèajnih podela meðu radnicima, što im sigurno neæe biti prednost u privatizaciji.

Servis “1. maj” je ušao u sastav JKP “Temerin”, a oèekuje se da æe slièan potez povuæi i graðevinska operativa “23. oktobar” iz Temerina. Takva informacija izneta je i na sednici opštinskog parlamenta, gde je reèeno da se u novoj sistematizaciji radnih mesta u JKP “Temerin” predviðena i mesta za neimare “23. oktobra”.

Meðu prvim privrednim kolektivima u opštini Temerin, privatizovana je fabrika nameštaja “Javor”, koja je sada vlasništvo AD “Vizor” i trgovinsko preduzeæe “Tisa” u Temerinu.

Èini se da je najuspešnija bila privatizacija društvenog preduzeæa “Èelik” u Baèkom Jarku. Konzorcijum kupaca je vlasnik 72 odsto preduzeæa za proizvodnju èeliène konstrukcije i bele bravarije. Oko 70 radnika ima dovoljno posla, redovne plate, a isplaæene su tri rate obaveza prema državi, odnosno Agenciji za privatizaciju i dividende akcionarima.

M. Milojeviæ

Dnevnik 13. jul 2005