Početna Sadržaj Osvetljenja TAJKUNI

TAJKUNI

1008
0

  KAKO RAZVLASTITI TAJKUNE?

Branko Dragaš, 02.06.2011

NIN je objavio da nijedan od najbogatijih ljudi u Srbiji nije na spisku najvećih poreskih obveznika.Naprotiv, srpski tajkuni su najveći utajivači poreza.To uporno tvrdim, više od deceniju, da tajkuni ne plaćaju porez.Sada smo dobili i potvrdu za tu moju tvrdnju.Međutim, moram da priznam, iznos neplaćenog poreza prevazišao je sve moje sumnje.Ne mogu da verujem.Cifre su zastrašujuće.
Tako , recimo, istoimeni nedeljnik navodi da tajkuni duguju za poreze i doprinose 170 milijardi dinara ili 1,7 milijardi evra, ali da je njihov ukupan poreski dug državi, izračunat po svim osnovama, iznosi – 500 milijardi dinara. To je iznos od 5 milijardi evra!!! Neverovatno! Ostao sam zaprepašćen pred ovom grandioznom cifrom.
Još neverovatnije je objašnjenje policije.Naime, izvor NIN-a u vrhu policije je rekao da  nije posao policije da istražuju bogatstva tajkuna i da to treba da radi poreska uprava. Poreska uprava ništa ne kaže.Poreska uprava ništa ne preduzima.
Zašto?
Poreska uprava je pod kontrolom partije na vlasti.Partija na vlasti ne dozvoljava da se njihovi finansijeri diraju.Postoji prećutan dogovor koga se svi političari na vlasti pridržavaju u ovom organizovanom pljačkanju države i građana Srbije. Svi predsednici,premijeri I resorni ministri u državi, koji su vršili državnu vlast od petooktobarskog prevrata do danas, učestvovali su u ovom organizovanom kriminalu.Nevinih nema.
Navešću jedan ilustrativan primer vezan za plaćanje poreza. Pre četri meseca napravio sam u Beogradu mešovitu kompaniju sa istaknutim francuskim bankarom.Većinski vlasnik je francuski bankar I jedna poslovna žena iz Pariza,dok sam ja manjinski suvlasnik u novoosnovanoj kompaniji.Da bi registrovali kompaniju i dobili poreski broj, Poreska uprava je tražila da ja, kao  vlasnik jedne srpske kompanije, izmirim zaostali porez.U protivnom, ne može da se registruje nova mešovita kompanija.Bio sam iznenađen, jer je moj dugogodišnji računovođa tvrdio da je sve izmireno.Kada je moja finansijska direktorka otišla da proveri o čemu se radi, saznali smo da se u tri godine,od 16 koliko firma posluje, nije izmirio porez.Prve godine ostalo je da se izmiri 4 / ČETRI/ dinara, druge godine  – 4 /ČETRI/ dinara i treće godine – 842 dinara. Uplatili smo tih 850 dinara i tako ispunili svoju zakonsku obavezu.
Naravno, radilo se o mom imenu i zato je poreska uprava bila rigorozna.Neslaganje je nastalo usled permutacija brojeva tokom obračuna.Na svu sreću, ja nisam tajkun.Ali, na moju nesreću, poznajem sve srpske tajkune.Kada sam ja počeo veliki biznis 1984 godine, oni nisu postojali na tržištu.Znam,dakle, kako su nastali  i ko im je to sve omogućio. Napisao sam bezbroj puta svoj stav o srpskim tajkunima.On se nije promenio od prvoga dana kada sam ih upoznao do danas. Srpski tajkuni su – OLOŠ! To su bitange,secikese,paraziti,džiberi,šibicari,prevaranti,potkazivači,policijski doušnici,jajare,protuve i nitkovi.Srpski tajkuni su se obogatili pljačkanjem države i građana Srbije.
Dobro, rećićete vi, sve to već znamo.Ništa nam novo nisi otkrio. Ali, šta da se radi? Šta da radimo  sa njima? Šta ti konkretno predlažeš? Imaš li neko rešenje?
Pre nego što iznesem konkretne predloge, hteo bih da vas obavestim, za one koji se ne bave biznisom, da za jedno novootvoreno radno mesto u Srbiji treba uložiti 5.000 evra, što znači da je država Srbija, neplaćanjem poreza od strane tajkuna u iznosu od 5 milijardi evra, mogla da zaposli svih 1.000.000 nezaposlenih građana.Znači, rešo bi se problem nezaposlenosti u Srbiji.
Šta poreska uprava radi u drugim slučajevima na tržištu? U slučajevima kada dužnici nisu tajkuni.Svedok sam velikog broja takvih slučajeva kada je poreska uprava, bezdušno i okrutno,kao da je okupatorska sila koja je poslata da izvrši egzekuciju, blokirala firme koje su trenutno upale u problem likvidnosti,zbog tržišnih oscilacija Ili ne plaćanja javnih preduzeća,rasprodavala bi vrednu imovinu vrednih preduzeća u bescenje, najčešće tajkunima ili problematičnim lokalnim biznismenima, i tako naplatila svoje poreske obaveze.To što su te kompanije imale tržišnu perspektivu I što su zapošljavanle na hiljade ljudi, to poresku upravu uopšte nije zanimalo. Važno je samo bilo da poreska uprava uradi sve po zakonu.

Kako se onda desilo to da tajkuni duguju 5 milijardi evra? Koji zakon važi za tajkune?

Ne treba da budemo  sentimentalni u rešavanju nastalog problema. , kada srušimo ovaj odnarođeni i kriminalni režim, treba da se stvori Nadstranačka vlada stručnjaka, bez političara koji su pripadali režimu ili opozicji, koja bi morala da predloži zakone kojima bi se uradilo sledeće :

• Uhapsiti  odmah sve tajkune koji duguju porez državi,
• Otpočeti krivični postupak zbog utaje poreza,
• Nacionalizovati  svu imovinu tajkuna u zemlji i inostranstvu ,kako njihovih kompanija, tako i ličnu imovinu i imovina povezanih lica,
• Uhapsiti sve predsednike države,premijere i resorne ministre od 2001 do 2011 koji su učestvovali u ovom organizovanom kriminalu i nacionalizovati im svu imovinu i imovinu povezanih lica,podignuti krivične prijave i suditi im za učešće u organizovanom kriminalu,
• Uhapsiti  sve direktore poreske uprave i sva odgovorna lica u poreskoj upravi u periodu 2001 -2011 i nacionalizovati im  ličnu imovinu I imovina povezanih lica,
• Sva nacionalizovana imovina se prebacuje u Razvojni investicioni fond – RIF , kojim će upravljati portfolio mendžeri i koji će kapitalizovati upravljanje nacionalizovanom imovinom,
• Profit ostvaren radom RIF-a uplaćivaće se : 20% u nove poslove na tržištu, 20% u Penzioni fond, 10% Fond za selo,10%  Socijalni fond za pomoć najsiromašnijim slojevima stanovništva, 10%  Fond za finansiranje naučnika I školovanje mladih talenata,10%  Fond za zdravstvo za siromašne,10% Fond za podizanje nataliteta,5% Fond za omladinu, 3% Fond za pronalazače I 2% bonusi za menadžere koji vode RIF,
• RIF se pretvara u akcionarsko društvo tako da 25% vlasništva ostaje trajno državi Srbiji,  50% vlasništva dobijaju akcije državljani Srbije, iz zemlje i rasejanja, koji nisu dobili akcije u procesu privatizacije, koji nisu naplatili svoje akcije, kojima su preotete akcije,koji su dobili simbolične iznose za svoje akcije i čije firme su namerno gurnute u stečaj,restrukturirane ili dokapitalizovane tako da su oni izgubili akcije;  a preostalih 25% akcija se prodaje na Berzi  građanima, iz zemlje i rasejanja, koji imaju pravo preče kupovine,kompanijama iz Srbije Ili profesionalnim investitorima iz sveta,
• RIF – država ima kontrolni paket akcija i nijedan profesionalni investitor ne može da ima ,sve sa povezanim licima, više od  3% akcija.
• Političarima koji su osuđeni i kojima je nacionalizovana imovina imaće doživotnu zabranu bavljenja politikom.

Ovo je moj konkretan predlog novoj vlasti.
Mislim da je predlog realan, pravedan, ekonomski isplativ, socijalno odgovoran,moderan i da doprinosi ne samo razvoju akcionarstva u Srbiji, nego i dovodi do katarze u društvu.Nešto slično sam predlagao posle Petooktobarskog prevrata. Nažalost,tada nije prošlo.
Da li danas Srbija ima zrelosti da napravi ovakav zaokret?
Ne znam.
Odlučiće sami građani Srbije.

Beograd,02.06.2011