Početna Sadržaj Osvetljenja SVI DUGOVI 37,440 MILIJARDI EVRA

SVI DUGOVI 37,440 MILIJARDI EVRA

543
0

   DUGOVI DRŽAVE,PRIVREDE I GRAĐANA DOSTIGLI 37,440 MILIJARDI EVRA

Na kraju januara ukupan dug privrede izneo je 19.664 miliona evra, i povećan je za 20 miliona evra u odnosu na januar prošle godine, dok je smanjen za 149 miliona evra u odnosu na decembar prošle godine. Procenjeni broj zaposlenih izneo je 1.766 hiljada i smanjen je za po 85 i 4 hiljade respektivno. Kada se dug privrede podeli sa brojem zaposlenih izneo je 11.135 evra i povećan je za 521 evro u odnosu na januar prošle godine, dok je smanjen za 59 evra u odnosu decembar prošle godine.

 

Javni dug je izneo 12.676 miliona evra i povećan je za 2.610 miliona evra, u odnosu na januar prošle godine, a za 502 miliona evra u odnosu na decembar prošle godine. Dug države po zaposlenom izneo je 7.178 evra i veći je za 1.739 evra u odnosu na januar, a za 300 evra u odnosu na decembar prošle godine.

 Zbirni dug privrede i javni dug izneo je 32.340 miliona evra i povećan je za 2.630 miliona evra, u odnosu na januar, i za 354 miliona evra u odnosu na decembar prošle godine. Po zaposlenom je izneo 18.313 evra i povećan je za 2.261 evro, u odnosu na januar, i 241 evro u odnosu na decembar prošle godine.

 Procenjeni fond zarada izneo je 574 miliona evra, pri prosečnoj zaradi od 325 evra i bilo bi potrebno 56,3 mesečnih zarada da bi se vratio celokupni dug bankama. U odnosu na januar prošle godine povećanje je iznelo 3,5 meseca, a u odnosu na decembar 8,2 meseca.

MART 2011