Početna Sadržaj Privatizacija Stečaj vodi ka gašenju metalskog kompleksa

Stečaj vodi ka gašenju metalskog kompleksa

870
0
SHARE

Samostalni sindikat metalaca Srbije traži novi rok za privatizaciju društvenih preduzeća

Čačak – Samostalni sindikat metalaca Srbije odlučio je da pokrene inicijativu za izmenu Zakona o privatizaciji kojom bi se krajnji rok za privatizaciju društvenih preduzeća – jul 2007. prolongirao za još godinu dana. Obrazlažući tu inicijativu predsednik Samostalnog sindikata metalaca Srbije Zoran Vujović istakao je da bi se produžetkom roka za privatizaciju sprečilo sprovođenje stečajnog postupka u velikom broju preduzeća za čiju kupovinu nema zainteresovanih kupaca, a samim tim i njihova prodaja ispod cene.

– Zakon predviđa da se posle jula 2007. godine nad svim preduzećima koja u međuvremenu nisu privatizovana pokrene stečajni postupak. Naš stav je da bi za preduzeća iz metalskog kompleksa stečaj bio kontraproduktivan jer bi se na taj način stvorila realna opasnost da se metalski kompleks, koji je ionako u teškom materijalnom stanju, potpuno ugasi. Na drugoj strani stečajnim postupkom bi se onemogućilo da radnici i penzioneri koji su ceo radni vek uložili u razvoj pojedinih firmi ostvare pravo na akcije svojih preduzeća – kaže Vujović.

Opštinski odbor samostalnog sindikata metalaca Čačka, zatražio je da se usvoji dugoročna strategija metalskog kompleksa u Srbiji kao i mere za zaštitu domaćih proizvođača.

– Osim strategije i zaštite domaće proizvodnje od države očekujemo da spreči delovanje i mešetarenje raznih interesnih grupa, a da se u proces privatizacije preduzeća iz metalske industrije uključi i lokalna samouprava i predstavnici sindikata. Od Agencije za privatizaciju očekujemo da u preduzećima u kojima je pokrenut stečajni postupak, a koja bi mogla da opstanu na tržištu, najpre pokrene proces reorganizacije. Da bi metalski kompleks opstao i izdržao često neravnopravnu borbu sa inostranom konkurencijom na domaćem i stranom tržištu, neophodno je doneti propise kojima bi se doprinelo rasterećenju privrede i podsticaju izvozne orijentacije, dok bi Vlada Srbije u najkraćem mogućem roku morala da usvoji strategiju opstanka velikih sistema unutar metalskog kompleksa – kaže Radivoje Domanović predsednik Opštinskog odbora samostalnog sindikata metalaca Čačka. A. Arsenijević

Danas četvrtak, 7. septembar 2006.

SHARE