Početna Sadržaj Privatizacija Steèaj najunosniji posao u Srbiji

Steèaj najunosniji posao u Srbiji

696
0
SHARE

Unija malih akcionara traži preispitivanje rada Trgovinskog suda
Udruženje malih akcionara još 2005. godine podnelo je zahtev Narodnoj skupštini i ministarstvima da se donese zakon o reviziji steèajeva

NIŠ – Branko Dragaš, predsednik Unije malih akcionara, izjavio je da oni podržavaju mere protiv èelnika Trgovinskog suda u Beogradu, ali i da oèekuju od nadležnih institucija da preispitaju i rad niškog Trgovinskog suda.

– Još u oktobru 2005. godine podneli smo zahtev Narodnoj skupštini i svim resornim ministrima kao Udruženje, u ime 135.000 akcionara, da se donese zakon o reviziji steèajeva, jer je steèaj najunosnije zanimanje u Srbiji. Bilo je sluèajeva da su steèajni upravnici vodili i 64 preduzeæa, što je za Ginisovu knjigu rekorda. Formirali smo koordinacioni tim za preduzeæa u èitavoj niškoj Elektronskoj industriji, koji ima za cilj da se prikupi dokumentacija za svako preduzeæe, proceni vrednost kapitala i da utvrdi da li je preduzeæe ili holding vlasnik tog kapitala, pa æemo predložiti naše viðenje privatizacije holdinga – rekao je Dragaš.

Kao jedan od najdramatiènijih primera steèaja preduzeæa u Uniji malih akcionara istièu Elektronska industrija UIT „Standard“.

– Celokupna imovina ovog preduzeæa otuðena je u steèaju. Steèajni upravnici, umesto da prikupljaju steèajnu masu, potpisivali su ugovore o poklanjanju imovine EI Holdingu, što je u suprotnosti sa zakonom. Tako je hotel na Starom Dorjanu poklonjen EI Holdingu, koji ga je prodao za samo 68.800 evra, iako je procenjena vrednost bila višestruko veæa. Odbor i skupština poverilaca pokrenuli su sve što je moglo u zakonskim okvirima, ukljuèujuæi i kriviène prijave još 1997. godine, a sadašnji steèajni upravnik Nebojša Petkoviæ tek je nedavno podneo zahtev za poništenje ovakvog štetnog ugovora, dve godine od pokretanja steèajnog postupka – navela je Milka Jeftiæ iz preduzeæa EI UIT „Standard“.

Radnicima duguju i sto plata

– Krajnje cinièno zvuèi izjava prvog èoveka EI Holdinga Vojkana Mitiæa u listu Danas da preterano mešanje države šteti privatizaciji Elektronske industrije. Slièna je i izjava Mlaðana Dinkiæa da ne brine za EI jer proizvodnja u njoj raste, a iz njenih pogona nije u poslednje tri godine nije izašao ni jedan proizvod široke potrošnje. U EI rade ljudi koji nisu primili i po stotinu zaostalih plata, a polovina od preostalih 2.700 radnika u prošloj godini nije dobila nijednu zaradu – rekao je Dragaš.

M. Coha
Glas javnosti ponedeljak, 24. 4. 2006.

SHARE