Početna Sadržaj Crtice Srbija i Libija

Srbija i Libija

1108
0

BNP(BrutoNacionalni  Proizvod)/stanovniku:
Libija: 11.852 dolara
Srbija: 5.262 dolara (Kosovo iskljuceno)

Indeks ljudskog razvoja (HDI):
Libija: 0.755
Srbija: 0.735 (Kosovo iskljuceno)

Procenat stanovnistva ispod granice siromastva:
Libija: 7%
Srbija: 30% (Kosovo iskljuceno)

Prirodni prirastaj:

Libija: 2,17%
Srbija: -0,47% (Kosovo iskljuceno)

( Ovo su podaci UN)

Eee, GADDAFI, GADAFFI – ZLIKOVČE JEDAN!!!……