Početna Sadržaj Reagovanja SPOLJNOTRGOVINSKI DEFICIT 60 MILIJARDI EVRA

SPOLJNOTRGOVINSKI DEFICIT 60 MILIJARDI EVRA

679
0

 DEFICITI

piše : Branko Dragaš, 22.02.2012
Objavljeni su zvanični podaci za 2011. Spoljnotrgovinski deficit je dostigao 6.010,3 miliona evra.Budžetski deficit – 135.219,9  miliona dinara.Znači, nastavlja se uništavanje naše države i naše privrede.
Ukupan spoljnotrgovinski deficit od 2001 do 2011 iznosi 60 milijardi evra.Toliko je deviza nepovratno otišlo iz naše zemlje.To je posledica neoliberalnog koncepta koji se zasnivao na motu – zašto da proizvodimo kada možemo da uvozimo.Danas račun dolazi za naplatu.
Šta smo mogli da uradimo sa tim novca?

 

Ako pođemo od lošijeg scenarija, da smo supstituisali uvoz i vodili  politiku realnog deviznog kursa, tako da nam je spoljno trgovinski deficit,za posmatrano desetleće, bio duplo manji, dakle, da nam je ostalo 30 milijardi evra u državnoj kasi,onda smo mogli da :
• Zaposlimo 2,5 miliona radno sposobnih ljudi koji su nezaposleni,rade na crno ili koji se ne vode u nikakvim evidencijama – ulaganje 12,5 milijardi evra,
• Prekvalifikacija 300.000 zaposlenih na državnom budžetu za rad na tržištu – ulaganje – 1,5 milijarde evra,
• Doškolovavanje i povećanje produktivnosti za 1.400.000 miliona zaposlenih – ulaganje 6 milijardi evra,
• Penzioni fond- obnoviti kapital sa – 3 milijardi evra,koji će biti najveći ulagač na tržištu kapitala – godišnji profit 20%,
• Zdravstveni fond –obnoviti  kapital sa ulaganjem– 1 milijardom evra ,
• Socijalni fond – obnova sa kapitalom od 500 miliona evra,
• Razvojna banka – obnova sa kapitalom od 500 miliona evra,
• Agrobanka –dokapitalizacija sa 1 milijardu evra – krediti poljoprivredi do 3% godišnje,
• Čišćenje kanala DTD i svih kanala u Vojvodini  – 100 mil evra,
• Obnova  postojeće putne privrede – 500 mil evra,
• Obnova železnice – 1 milijarda evra,
• Obnova rečne flote –  200 mil evra
• Izgradnja  4 mosta u Beogradu i obilaznice  – 300 mil evra ,
• Početak izgradnje pravog metroa u Beogadu – 500 mil evra,
• Izgradnja 50.000 socijlnih stanova za siromašne i beskućnike- ključ u ruke – 500 mil evra,
• Kompjuterizacija čitave Srbije – 100 mil evra,
• Izgradnja optičkih kablova za čitavu Srbiju – 200 mil evra,
• Fond za pronalazače – 100 mil evra,
• Fond za mlade talente – 100 mil evra,
• Fond za edukaciju privrednika – 100 mil evra,
• Fond za pomoć siromašnim građanima – 100 mil evra
• Fond za invalide – 100 miliona evra
• Fond za opremanje bolnica najsavremenijim uredjajima – 100 mil evra
Naveo sam ,prema mome mišljenju, šta smo mogli da uradimo sa ušteđenim 30 milijardi evra .Zamislite da je vođena razvojna ekonomska politika i da je prihvaćen moj ekonomski program za pokretanje privrede , imali bismo u spoljnotrgovinskoj razmeni suficit,što znači da bi nama ostalo 60 milijardi evra.
Ostavljam vam da sami napravite raspored tolikog novca.To je iznos od 5 godišnjih realnih BDP koje Srbija stvori. Danas bi bili najrazvijena zemlja u jugoističnoj evropi i ne bismo bili u krizi.
Zašto smo prpopustili ovakvu priliku? Ko je kriv? Građani to treba da odgovore na sledećim izborima.
Beograd, 22.02.2011
Branko Dragaš