Početna Sadržaj Osvetljenja SOKO ŠTARK – AKCIONARI

SOKO ŠTARK – AKCIONARI

809
0

 MANJINSKI AKCIONARI SOKO ŠTARKA U PROTESTU

Manjinski akcionari Soko Štarka su odlučili,nakon promene većinskog vlasnika i
preuzimanja kompanije od strane ATLANTIK GRUP Zagreb,da radikalizuju svoje nezadovoljstvo
poslovnom politikom većinskog vlasnika.Naime,nastavljene je politika bivšeg vlasnika GRAND KAFE
da većinski vlasnik izbegava saradnju sa Udruženjem manjinskih akcionara,da ne ispaplaćuje
dividende i da nije zainteresovan za otkup akcija manjinskih akcionara,mada su mu manjinski
akcionari dostavili zvanično ponudu za otkup njihovog manjinskog paketa akcija.
Poseban problem je što većinski vlasnik ne isplaćuje dividende od 2007 godine i da je neraspoređena
dividenda narasla na 20,64 miliona evra.Kompanija posluje odlično i na obrtnoj imovini,zalihe i
kratkoročna potraživanja,ima 35,96 miliona evra,ali ni to nije dovoljno da na kraju poslovne godine
manjinski akcionari dobiju dividendu koja ostaje neraspoređena.
Koji je smisao akcionarstva ako nema isplate dividende?
Ili koji je smisao štednje ako štediše ne dobijaju kamate na svoje štedne uloge?
Nažalost,naš zakonodavac ništa nije uradio na zaštiti interesa akcionara.Naročito u državi koja više
od pola veka nije imala akcionarastvo.To maksimalno zloupotrebljavaju većinski vlasnici i ne isplaćuju
dividende manjinskim akcionarima.
Iz tog razloga,manjinski akcionari SOKO ŠTARKA odlučili su se da protestima primoraju većinskog vlasnika da
da ispalti neraspoređenu dividendu,jer su shvatili da u raspadu državnih institucija ne mogu previše očeki
vati od države.
Manjinski akcionari su odlučni u svojoj nameri da zaštite svoja akcionarska prava i pozivaju sve svoje kolege
manjinske akcionare da im se pridruže u protestima do ispunjenja njihovih zahteva