Početna Sadržaj Privatizacija Slobodan izbor brokera

Slobodan izbor brokera

776
0
SHARE

UMA OBAVEŠTAVA AKCIONARE

UMA Srbije obaveštava akcionare da prilikom upisa akcija u centralni registar hartija od vrednosti, koji æe trajati do 31. decembra, imaju pravo i moguænost da sami donesu odluku o izboru brokerske kuæe.

Svaka informacija i sugerisanje, poruèuju iz Udruženja manjinskih akcionara , da akcionari upis moraju da obave preko odreðene brokerske kuæe i da akcije obavezno prodaju u suprotnosti je sa zakonskim odredbama.

S. B.
Panèevac, broj 4095, u Panèevu 1. 7. 2005.

SHARE