Početna Biznis Ponuda i tražnja Sistem protiv krađe struje

Sistem protiv krađe struje

1214
0

Ekonomska opravdanost ugradnje sistema protiv krađe struje „MAJK 2-ED“ i „MAJK 3-ED“

Poštovani,

Pokušaću da Vam dam analizu finansijskog efekta ugradnje ormarića koji sprečavaju krađu električne energije. Ja ne tvrdim da je ovaj proizvod najmoderniji, najefikasniji i najbolji ali sam siguran da je najbolji način da se što pre uloženi novac vrati i na što jeftiniji način natera „potrošač“ (u daljem tekstu kradljivac električne energije) da plaća utrošenu energiju i stvori psihološki efekat na ostale da ne pokušavaju da koriste el. energiju a istu ne plaćaju, a u stvari na ovaj način Vi ,odnosno, elektrodistribucija samo uzima ono što je u stvari njeno. Kod izrade prototipa „MAJK 2-ED“ i „MAJK 3-ED“ koristili smo veliko iskustvo ljudi koji su proveli po više od 30 godina u elektrodistribuciji na mestima distribucije el. energije i zato smo vodili računa o svakom segmentu i svim situacijama sa kojim se susreću ljudi na terenu u borbi protiv „potrošača“.

Prvo da napravimo razliku između „MAJK 2-ED“ i „MAJK 3-ED“.

„MAJK 2-ED“ napravljen je na bazi tiristora i daljinski se može uključivati i isključivati na 30-50m.

„MAJK 3-ED“ je napravljan na bazi klasičnih prekidača i može se samo isključivati na daljini od 30-50m. Uključivanje u ovom slučaju vrši se klasičnim putem,odnosno uz pomoć montera. Daljinski upravljač je tako napravljen da u sebi sadrži kodove svih „potrošača“ po imenu i adresi kao i sa vremenom uključenja i isključenja tako da monter na terenu ne može da se dogovara sa „potrošačem“. Kodove zna samo jedno lice u određenoj elektrodistribuciji i kad se monter vrati sa terena rukovodilac koji izdaje nalog ima tačan izveštaj sa terena šta se dešavalo. Predvideli smo da za jedno distributivno područje ide jedan daljinski upravljač ( normalno i jedan ili dva rezerve).

Kao što se zna ormarić se ugrađuje na vrh stuba kako bi bio nedostupan za „potrošača“. Mišljenja smo da će se svega 1 % „potrošača“ usuditi da se sam popne na stub pod naponom ili uz pomoć nekog nesavesnog iz elektrodistribucije. U navedenim proizvodima predvideli smo i alarmni uređaj „sirene“ koje se oglašavaju prilikom pokušaja uključivanja električne energije (što neće uspeti) ali će se sirena oglasiti tako da će privući pažnju ostalih potrošača koji plaćaju redovno el. energiju i izazvati psihološki efekat da odbije druge ljude da idu u zloupotrebu.

Kako se prilikom sadašnjeg pokušaja isključenja „potrošača“ dešavaju vrlo velike neprijatnosti:

 • Pretnja silom
 • Upotreba oružja
 • Puštanje pasa
 • Okupljanje oko stubova
 • Pretnja telefonima
 • I dr.

Sve ovo gore se izbegava jer se isključenje završava sa jednim radnikom iz automobila za jedan sekund, tako da niko i ne vidi i ne čuje na koji način je izvršeno isključenje dotičnog „potrošača“.

Normalno, ugradnja ormarića vrši se odlukom elektrodistribucije za određeno područje gde elektrodistribucija određuje dan za to, i dalje „potrošač“ dobija el. energiju a elektrodistribucija određuje kada će mu isključiti el. energiju.

Pored ovog elektrodistribucija izbegava troškove :

 • Opomene
 • Sudskih sporova
 • I dr.

Posle isključenja na ovaja način „potrošač“ će vrlo brzo doći da izmiri svoja dugovanja i ubuduće redovno plaća utrošenu el. energiju što je osnovni cilj ovog našeg poduhvata.

Napravićemo nekoliko uporednih analiza :

Primer 1.

Ugradili smo na teritoriji 100×100 km 100 ormarića , za to područje mislimo da treba otprilike 400 km da bi se teren obišao, uzmimo za primer da se tih 100 „potrošača“ nalazi razbacano na krajnjim tačkama ove teritorije. Pretpostavka je da je za obilazak ovog terena potrebno 10 radnih sati. Objašnjavamo troškove sa ugradnjom „MAJK 2-ED“ ili „MAJK 3-ED“. Za ovaj posao potreban je 1 radnik, 1 automobil i 1 daljinski upravljač

 • 40 litara goriva x 1 Eur. =40 Eur.
 • Amortizacija automobila 4 Eur.
 • Dnevnica radnika 20 Eur.
 • Lični dohodak radnika 20 Eur.

 

Ukupni troškovi 84 Eur. i 100 „potrošača“ isključeno je za 10 sati bez i jednog incidenta. U roku od nekoliko dana dotičnih 100 „potrošača“ (uzmimo da su dugovali samo po 200 Eur.) poštovani, Vi ste do 20,000 Eur. došli bez i jednog jedinog problema, i sad više ne gubite 20,000 Eur već zarađujete 20,000 Eur za mesec dana To izađe na godišnjem nivou 240,000 Eur.

Primer 2.

Sadašnja situacija izgleda ovako:

Za isključenje Vam treba najmanje dva radnika sa velikim problemima na terenu i neizvesnim ishodom, jer Vi kad isključite oni ponovo uključe i imate sudske sporove.

Za isklučenje 100 „potrošača“ potrebno Vam je minimum 7 dana, što znači da su troškovi sledeći:

 • Automobil – potrošnja goriva 40 Eur.
 • Amortizacija 4 Eur.
 • Dnevice za dva radnika 20 Eur x 2 x 7 dana = 280 Eur.
 • Lični dohoci 20 Eur x 2 x 7 dana = 280 Eur.

Ukupni troškovi iznose 604 Eur.

To Vam je trošak ,ali gore navedenih 240,000 Eur su potpuno neizvesni na godišnjem nivou.

Normalno je da su ulaganja sledeća, i jedan i drugi ormarić imaju istovetnu cenu od 240 Eura. Isporuka 100 komada x 240 Eura = 24,000 Eura , i imate sa 95% sigurnošću naplatu Vaših potraživanja, i psihološki momenat od širenja zaraze krađe.

Primer 3.

Za pilot projekat uzećemo i banalizovati termine kao da smo danas ugovorili isporuku 3,000 ormarića za teritoriju Albanije.

Isporuka istih ako je danas 8.Mart bila bi 8. Juna 2010 god., distribucija i ugradnja može da se završi do 8.Jula. isključenje elektrodistribucija izvrši u narednih 15 dana,što znači Vi 1.Avgusta imate Vaša sredstva koja ste uložili na računu.

 • 3.000 ormarića x 240 Eura = 720.000 Eura
 • 3.000 „potrošača“ x 200 Eura = 600.000 Eura na mesečnom nivou

Eto Vam poštovana gospodo za 30 dana vraćena sredstva i obezbeđen priliv od 600.000 Eura mesečno kojih sada nema.

Pošto Albanija po našoj slobodnoj proceni ima 600.000 , 3.000 ormarića je svega 0.5% pa vi vidite koji se finansijski efekat postiže na godišnjem nivou ako se zna da je krađa na teritoriji Albanije između 15-20%.Dozvolite da je to cifra između 50-75.000 ormarića koji garantuju sprečavanje krađe i koji je to priliv sredstava za elektrodistribuciju Albanije.

Dužan sam da Vam se zahvalim na vremenu posvećenom čitanju ove analize, i ako mislite da sam negde pogrešio slobodan sam da u prijateljskoj atmosferi da sa Vašim ljudima iz tehnike i da sa ljudima koji vode ekonomsku analizu sednemo sa ljudima koji su radili ovaj projekat da izanaliziramo sve aspekte i da vidimo da li smo na pravom ili pogrešnom putu. Mislim da je ovo prav izazov i za elektrodistribuciju i za nas.

Dragan Majkić

Infmoracije na: info@dragas.biz Sistem protiv krađe struje Sistem protiv krađe struje