Početna Sadržaj Rasprave RTB Bor – konsultanti, ugovori i pitanje odgovornosti

RTB Bor – konsultanti, ugovori i pitanje odgovornosti

908
0

Prilog na televiziji Bor i odgovor Branka Dragaša

Prilog iz dnevnika TV Bor, 21.09.2006. (19.00 čas.)
KOMENTAR NOVINARA: „Na pitanje novinara, zašto na internet stranici ekonomiste B. Dragaša, piše da su gdin. Dragaš i prof. Petković, SAVETNICI opštine Bor, Branislav Rankić delovao iznenađeno.

Branko Dragaš
Sve moje dolaske u Bor finansira moja kompanija i poreski obveznici nemaju nikakav trošak oko mog boravka u Boru

Prilog iz dnevnika TV Bor, 21.09.2006. (19.00 čas.)

KOMENTAR NOVINARA: „Na pitanje novinara, zašto na internet stranici ekonomiste B. Dragaša, piše da su gdin. Dragaš i prof. Petković, SAVETNICI opštine Bor, Branislav Rankić delovao iznenađeno.

NOVINAR :“Da li postoji neki papir da ste ih Vi ovlastili ili bilo ko, Skupština, da imaju papir, crno na belo da su oni SAVETNICI?“

RANKIĆ: „Ne, taman posla.To piše na njihovom sajtu!?!?!?!?“

NOVINAR:“Apsolutno, www.dragas.biz.com , piše da su SAVETNICI Opštine Bor, i još jedno pitanje…“ (Rankić ga prekida)

RANKIĆ: „Ma taman posla. Ja tvrdim da ću doći do njegovog broja telefona. Ima da ga nalepim, znate kako!“

NOVINAR: „Dobro, pogledaćemo posle.“

RANKIĆ: „Nisam znao, zaista!“

KOMENTAR NOVINARA :“Direktnim uvidom, na internet stranicu gdina B.Dragaša, zaista stoji, da su Dragaš i prof. Petković, NE SAVETNICI VEĆ KONSULTANTI Opštine Bor, što GENERALNO NE OZNAČAVA NEKU RAZLIKU. Rankić je potvrdio da je postignut samo dogovor o saradnji u vezi sa novom strategijom RTB-a, bez ikakvog pisanog ugovora. Činjenica je da Opština Bor nije ničija privatna kuća, i da svako ko obavlja neki posao za Opštinu, mora da ima i određeni papir kao Ugovor, da bi se znalo šta su čije obaveze, a pogotovo kada je reč o jednom tako kompleksnom poslu kao što su akcije radnika RTB-a, izrada strategije i procena imovine i kapitala basena. OČIGLEDNO IZMEĐU OVIH UGOVORNIH STRANA, IMA PREVIŠE POVERENJA. SAMO OSTAJE PITANJE KO ĆE BITI ODGOVORAN AKO RADNICI RTB-a BUDU IZIGRANI, JER ČIM NEMA UGOVORA NEMA NI ODGOVORNOSTI.“

————————–

Odgovor Branka Dragaša TV Bor n.r. uredniku Draganu Vidojkoviću,

Poštovani gospodine uredniče,

Moji saradnici iz Bora dostavili su mi Vaša pitanja predsedniku opštine Bor u vezi obaveštenja na mom sajtu da sam postao konsultant opštine i najljubaznije Vas molim da, kao profesionalac i moralan čovek, objavite moj odgovor kako bi građani Bora znali pravu istinu.

Dakle, posle usmenog razgovora sa predsednikom opštine Bor postignut je dogovor da pomognem opštini, sa grupom odabranih stručnjaka, u izradi nove strategije privatizacije RTB Bor, pošto je vladina strategija ocenjena kao pogubna kako za sam RTB Bor, tako i za čitav region i samu državu Srbiju. Moji saradnici su smatrali da je to važna informacija i stavili su je na moj sajt, a nakon toga počeli su nam se javljati ljudi iz zemlje i sveta nudeći svoju pomoć u sprečavanju velike pljačke nacionalnog bogatstva. Na sajtu je stavljen termin konsultant jer nije postignut nikakav pisani dogovor, nisu potpisani ugovori i opština Bor nema nikakve finansijske obaveze prema meni. Reč konsultant i savetnik se bitno razlikuju, ne samo o osnovi svog značenja, nego i u običajima poslovnog sveta, tako da se moje davanje mišljenja o jednom urgentnom problemu u opštini, regionu ili Srbiji ne može poistovetiti sa zvaničnom funkcijom savetnika predsednika opštine koju ja nikada nisam ni tražio. Generalno je to, gospodine uredniče, velika razlika koju ste Vi morali znati.

Znači, sve moje dolaske u Bor finansira moja kompanija i poreski obveznici nemaju nikakav trošak oko mog boravka u Boru.

Dalje,Vaše očigledno tendenciozno tumačenje da između ugovornih strana, koje nisu potpisale nikakav ugovor, ima previše poverenja je apsurdno, jer ugovorne strane nemaju potpisan ugovor, pa je potpuno logično da oni koji ne potpišu nikakav ugovor imaju poverenje, jer ne bi mogli da postignu nikakav dogovor. Šta je tu čudno? U razvijenom i civilizovanom svetu poverenje je uslov dobrog posla. Kada bi Vam rekao da sam na reč, preko telefona, dobijao milionska novčana sredstva od međunarodnih kompanija koje posluju globalno, Vi biste bili zgranuti, jer iz naše balkanske palanačke perpektive, gde svako svakog hoće da prevari, to danas deluje nestvarno. No, to je glavni razlog zašto je naše društvo toliko propalo.

Na kraju, dolazi pravi logički kalambur. Vi doslovno kažete – očigledno između ovih ugovornih strana, ima previše poverenja. Samo ostaje pitanje, pitate se Vi, ko će biti odgovoran ako radnici RTB-a budu izigrani, jer čim nema ugovora nema ni odgovornosti. Bravo! Sjajno! Kakvo zaključivanje?! Pekićevski ću se poigrati sa vašim logičkim bravurama. Da vidimo šta je tu očigledno? Očigledno je da između onih ugovornih strana, koje nisu potpisale ugovor, ima previše poverenja, jer nikakav ugovor potpisale nisu, što je generalno sumnjivo, pa postoji velika opasnost da radnici RTB-a budu izigrani, zato što ima previše poverenja, jer između ovih ugovornih strana, koje imaju previše poverenja, i pitanja ko će biti odgovoran, samo ostaju radnici koji mogu biti izigrani, pošto nema ugovora između onih koji ne odlučuju o njihovoj sudbini, već pokušavaju da im pomognu, bez ugovora, na poverenje, kako se ne bi desilo da oni koji imaju potpisane ugovore, za koje su uzeli ogroman novac od poreskih obveznika, ne postaju odgovorni ,jer potpisani ugovori donose očigledno previše pitanja koja niko ne sme da postavi i koja treba postaviti onima koji imaju previše poverenja i zbog toga ih treba proglasiti neprijateljima naroda, što je očigledno da oni to jesu kada rade na previše poverenja i bez potpisanih ugovora. Kakva je to logika? Neka građani sami prosude.

Poštovani uredniče,

Koristim ovu priliku da Vas obavestim da se nova strategija privodi kraju, uprkos značajnoj opstrukciji predstavnika poslovodstva Kompanije i činovnika iz vlade, da će stručni tim, imao sam čast da kao najmlađi budem koordinator, do 10. oktobra 2006. napraviti prezentaciju svog rada i da će tada javnost moći da oceni novu strategiju.

Ako nova strategija ne bude valjala – neka je građani odbace.

To budžet opštine ništa ne košta. Poreski obveznici neće ništa platiti.

Građani su dobili jedno stručno mišljenje više u donošenju najbolje moguće odluke.

Ali, šta će se desiti ako građani Bora i Srbije, zaposleni i penzioneri Kompanije, kao i drugi stručnjaci prihvate novu strategiju?

Šta ako na javnoj raspravi pobedi naša koncepcija privatizacije?

Da li za naš stručan rad treba nešto da dobijemo kao tržišnu valorizaciju našeg znanja i hrabrosti?

O tome neka odluče sami građani.

Imamo previše poverenja kao stručnjaci u naše građane da će doneti pravednu odluku.

Strpljivi smo i čekamo.

Osluškujemo glas javnosti.

A dok javnost čeka novu strategiju bilo bi dobro da, kao istraživački novinar koji se plaši da javnost ne bude izigrana, potražite odgovore na neka od sledećih pitanja :

Koliko je plaćena vladina strategija koju javnost odbacuje? Ko je platio? Koji političari stoje iza kojih konsultantskih kuća? Zašto u toj strategiji nema procene kapitala kompanije? Zašto se konsultanti ograđuju od odgovornosti, mada su potpisali ugovor? Hoće li radnici biti izigrani jer postoji potpisani ugovor, ali nema odgovornosti? Zašto se sada plaća privatizacioni savetnik, ako je već plaćena vladina strategija? Kolika je cena? Ko plaća? Zašto? Koji su motivi da plaćaju? Šta ako procena kapitala i strategija budu odbačeni? Da li će konsultanti dobiti novac? Šta ako prođe neka druga strategija i procena kapitala kompanije? Hoće li pravim pobednicima biti prebačen novac nestručnih i neuspešnih konsultanata?

Građani Bora i Srbije traže odgovore na sva ova pitanja. Neko će morati da odgovori i da odgovara. Naročito oni koji potpišu ugovore.

Vreme svima sudi.

Želim Vam uspešan rad i britko pero,

Srećno!

Beograd, 21.09.2006.

Branko Dragaš