Početna Biznis Investitorski rečnik ROE

ROE

1797
0
SHARE

Return On Equity – prinos na kapital je indikator profitabilnosti kompanije. Dobija se kao odnos neto dobiti i prosečne vrednosti kapitala u toku godine. Rezultat se iskazuje u procentima. Upotrebljava se kao pokazatelj ostvarene neto dobiti po osnovu kapitala uloženog od strane akcionara.

SHARE