Početna Sadržaj Društvo RESETOVANJE

RESETOVANJE

915
0
SHARE

 

Šta se radi sa kompjuterom kada baguje?
Resetuje se kompjuter.

Šta se radi sa društvenim sistemom koji je u krizi?
Proglasi se – bankrot!

Bankrot je podvačenje crte.
Prekida se sa jednim sistemom koji se vrti u mestu.
Taj nakaradni sistem ne može da se izvuče iz svog začaranog kruga propasti.
Jedini način je da se bankrotom prekine sa dosadašnjom praksom urušavanja.

Bankrot je spasonosan jer uozbiljuje sve aktere na društvenoj sceni.
Bankrotom se priznaje propast jednog pogrešnog koncepta.
Bankrot je prilika da društvo pokaže svoju zrelost i da se napravi novi koncept.
Bankrot stvara društvenu atmosferu da se preobražaj sprovede u društvu.

O toj društvenoj atmosferi vrlo kratko.
Nemoguće je napraviti suštinski zaokret u društvu bez stvarnja takve društvene atmosfere koja pogoduje društvenom preobražaju.
Tu prvenstveno mislim na odnose u društvu koji zbližuju ljude na zajedničkom zadatku promene društvenog sistema, jer većina ljudi u društvu podnose žrtvu da bi napravili taj zaokret.

Više se niko u društvu ne pita kada će se promena sistema dogoditi, pošto se ona već odvija, a pravednost odnosa ljudi u tim promenama je sigurna garancija da promene imaju smisla. Taj odnos pojedinca prema sebi i drugim ljudima u promenama, kao i odnos prema samom društvu, osnovne su pretpostavke za kvalitet ostvarenih promena.

Mislim da takav novi odnos između probuđenih ljudi i vera da žrtvovanje ima svoga smisla, mogu biti presudni u uspehu društvenih promena.Nema preobražaja društva bez kvalitetne promene tog odnosa među ljudima. Kada se to postigne, sve je onda mnogo lakše izvršiti.

Naglašavam, moralni preobražaj ljudi u zajednici je važniji od ekonomskog preporoda, jer nema ekonomskog preporoda bez moralnog preporoda. Mnogo teže ćemo sprovesti moralni preobražaj u obolelom društvu, nego ekonomski preporod.

Bankrot treba da napravi platformu za moralni preobražaj u društvu.
U moralnom preobražaju se krije mnogo veća snaga za temeljnu promenu društvenog sistema. Kada se sve to dogodi, onda je mnogo lakše sprovesti ekonomske reforme.

Resetovanje sistema treba da počne odmah.
Postoji velika opasnost da sistem zariba i da se blokira sam od sebe.
Tada nastaju velika nevolje.

Predlažem resetovanje sistema.
Bolje je da mi to uradimo planski, nego da državna adminisracija bude primorana da to sprovede pod pritiskom vatrenig buktinja sa ulica.

Između haosa i programiranog bankrota, biram ovo poslednje.
Bankrot je jedini način da smirimo strasti i pronađmo rešenja.

Moje kolege ekonomisti se ne izjašnjavaju o bankotu.
Ćute i osluškuju.
Plaše se da ne igube karijere i tezge.
Bankrot je opsana rabota za njih.
Resetovanje se odlaže, dok se sitem potpuno ne pokvari.

Beograd, 05.10.2014

SHARE