Početna Tekstovi RAT I MIR

RAT I MIR

787
0

RAT I MIR

 Branko Dragaš

Uvek kada propadaju imperije, počinju veliki ratovi. Primer, izbijanje Prvog velikog klanja. Nakon klanja, nestala su čak četiri carstva. Bilo bi bolje da su nestala bez klanja, ali, nažalost, to u istoriji, kako vidimo, nije moguće.Tomas Man nam je to najbolje objasnio u njegovom romanu „ Čarobni breg“, gde visoko u planinama Bergkofа teku veliki razgovori o civilizaciji, smislu života,  sukobi mišljenja, rasprave o velikim društvenim idejama, razmišljanja o najboljem uređenju društva i budućnosti čovečanstva, da bi se roman završio tako što glavni junak, inteligentni student, znatiželjan i obrazovan, neodlučan, bez jasnog cilja života, nežan, samodestruktivno ravnodušan, Hans Kastorp, politički neutralan, koji se nalazi razapet između vrcavog italijanskog vetropira Setembrinija i španskog jezuite, teroriste i batinaša Nafte,  pevajući odlazi u rat kako bi se, veličanstvena manovska ironija, na taj način odlučio i oduprao narastajućem Zlu, boreći se na strani tog imperijalnog Zla. Dođe tako u civilizaciji tragično doba kada obesni, razočarani, destruktivni, sebični, egocentrični, ravnodušni, smrtno dosadni, vulgarni i perverzni ljudi odluče da se međusobno pokolju, da puste jedni drugima krv, da se masovno poubijaju, jer više ne mogu da izdrže u sopstvenoj, tesnoj koži, žele nešto da promene, nešto novo da naprave, stvore, izgrade,  da pobegnu iz tog besmislenog stanja prolaznosti, truljenja i zaborava, ali prilično su glupi, zatucani, ostrašćeni, isključivi, ograničeni, neobrazovani, izmanipulisani i okrutni da bi shvatili gde je njihov životni problem i šta suštinski treba da rade, već im je mnogo lakše da se priključe krvoločnoj hordi bezumnika, koji okrivljuju druge ljude, različite od njih, da su glavni krivci za njihov životni brodolom i koji vide svoj jedini spas u klanju svih tih drugih, stranih, odbojnih, odvratnih i različitih ljudi, koje mrze iz dubine svoje napaćene i zarobljene duše. Zlo ne dolazi, kako hoće ideolozi genocida, nasilja i klanja da nam objasne, iz vazduha, iz kvarenja prirode, ne dolazi samo od sebe, iz bolesnih nerava i zatrovane krvi obolelih, poludelih pojedinaca, ne dolazi iz unutrašnje potrebe izmanipulisanog i porobljenog čoveka da se isprazni i opusti, nego dolazi iz nakaradnog, totalitarnog, nasilnog, eksplatatorskog, kriminalnog, razbojničkog, pokvarenog, podlog i otuđenog društvenog sistema, gde jedna privilegovana kasta zlikovaca, nitkova, bandita, parazita i prevaranata, ludaka i maloumnika, ubica i šizofrenih psihopata, želi da zadrži osvojenu političku moć nad drugim ljudima i da sačuvaju svoje oteto, nagomilano i opljačkano bogatstvo. Sve je, dakle, vrlo jednostvano za razumevanje. Uvek je isti problem. Koji se nikada suštinski i smisleno, u korist života čovečanstva, ne rešava. Ali, nažalost, istorija se uvek ponavlja i  krvava klanja se nastavljaju.Razlog toga treba da tražimo u održavanju i opstajanju – gvozdenog zakona oligarhije, koga stvara totalitarni politički sistem. Nije uopšte važno kako se taj ideološki sistem zove : robovlasničko društvo, vladavina faraona, feudalizam, vladavina careva i kraljeva, buržoasko društvo, vladavina bankara i kapitalista, komunističko društvo, vladavina komesara i  komiteta, neoliberalizam, gde vlada Familija i njene korporacije, potpuno je, dakle, nebitno kako ćemo da nazovemo taj društveni sistem, suština svih tih istorijskih sistema je uvek ista – totalitarizam i probljavanje čoveka. Uprkos stalnoj borbi čoveka za nedostižnu Slobodu i Pravdu, uprkos krvavim pobunama, ustancima, oslobodilačkim ratovima i revolucijama, ništa se nije promenilo i totalitarizam je opstao. Glavni glumci u tok krvavom istorijskom igrokazu su se menjali, izgovarali su različite parole, uzvikivali svakava obećanja, zastupali ideološke dogme, ali nisu srušili totalitarno ustrojstvo društva. Umesto jedne grupacije manipulatora i razbojnika, dolazila je druga grupacija mangupa iz njihovih redova, kako ih je psihopata Lenjin, razočaran levim skretanjima, nazvao.Tako se održava, sve do današnjeg doba, gvozdeni zakon oligarhije. Ono što je zastrašujuće, ne vidimo da se tu nešto  menja, jer ista manipulacija totalitarnog sistema se nastavlja. Kurta i Murta se menjaju, ali tolalitarizam ostaje. Danas prisustvujemo propasti carstva neoliberalnog kapitalizma, koji je ušao u završnu fazu svoga raspada i koji pokušava, na sve načine, sredstva se ne biraju, sve je dozvoljeno u odbrani tog zlikovačkog režima, da se spasi tako što će čitav svet da uvuče u novu svetsku klanicu. Objašnjavam već više od tri decenije, na osnovu teorijskog znanja i na osnovu praktičnog iskustva sa svetskih tržišta, radim u epicentru tog sistemana na – finansijskim tržištima, da neoliberalni kapitalizam mora, uprkos prevari korumpiranog Fukujame, koji je tvrdio da je neoliberalizam doveo do kraja istorije i da savršenije društveno uređenje ne postoji, da propadne, jer se bazira na kolonijalizmu, porobljavanju, pljačkanju, otimanju, prevarama, manipulacijama, ubijanju i štampanju lažnog novca.Propaganda o ljudskim pravima, ličnim slobodama, slobodnom tržištu, evropskim vrednostima, demokratiji, slobodi medija, međunarodnom pravu i višim vrednostima Zapadne civilizacije, bila je velika obmana, koja je uspela da se nametne skoro čitav jedan vek i koja je danas, napokon, propala. Mada, ogromna većina ljudi na Zapadu i Srbiji, koja je prihvatila sve najgore postulate Zapada, nije još svesna da je propast tog totalitarnog sistema stigla. Rasulo u kome se danas Zapad i Srbija nalazi se i dalje tumači kao neka prolazna kriza, jedna u nizu takvih kriza na Zapadu u poslednjih dva stoleća, nešto kao letnji pljusak, posle velikih vrućina, koji će da rashladi pregrejani sistem zaduživanja i nasilja, da bi se sve nastavilo po starom. Međutim, to je velika greška. Kriza koja je počela i za koju oni nemaju nikakvo valjano rešenje, sistemske je prirode, trajna  i nesaglediva, koja će, prema mom stručnom mišljenju, potpuno da razori i uništi neoliberalni kapitalizam. Upravljači sveta, šizofrena Familija, koja je do pre nekoliko godina sve na planeti kontrolisala, jer je uspela da  uspostavi unipolarni svet i da Amerikance postave kao svetske žandare, danas više ne može da upravlja planetom, jer  je svet postao multipolaran i ekonomska moć se preselila sa Zapada na Istok. Kako je kapitalizam vampirski sistem, koji sisa krv pokorenim kolonijama i živi na račun drugih naroda, recimo, Engleska je za 150 godina pokrala svoje kolonije za 43.000 milijardi današnjih dolara, oni su, dakle, bogati zato što su razbojnici i genocidne ubice, onda današnji neoliberalni kapitalizam na umoru ima veliki problem kako da opstane, jer on bez pijenja tuđe krvi ne može da preživi. Problem nastaja kada taj vampirski sistem više nema kome da pije krv, pošto su se Istok i Jug pobunili, osvestili i ne pristaju da ih neko sa Zapada pravi ludim i da ih eksploatiše.  Falsifikovani dolari, koji su pola stoleća preplavili čitavu planetu, koji su omogućavali Familiji da za bezvredne papiriće kupuju vredne sirovine i imovinu po svetu, obezbedivši sebi ogromne profite i porobljenim građanima Zapadu lažni životni standard, koji nije nastao na radu, odricanju, štednji i inovacijama,  ti, dakle, lažni i falifikovani dolari vraćaju se danas na mesto zločina. Tamo gde su nastali. Pre četiri decenije sam postavljao pitanja uvaženim profesorima finansija i monetrane politike, šta će se dogoditi kada se ti narkotizovani dolari budu vratili u SAD, da bi me oni gledali u čudu, smejali se i govorili da se to nikada neće da dogodi. E, gospodo drugovi, to se, ipak, dogodilo. Danas je otpočela opšta dedolarizacija, koja će da dovede do potpunog kraha naduvanog dolara.  Decenijama unazad govorim i pišem, sve  je srećom  zabeleženo na internetu, što pokazuje jednu moralnu doslednost i stručno vizionarstvo, da  pohlepna Familija, ukoliko želi da zadrži svoju političku moć i svoj oteti kapital, mora za svoj spas da odabere tri moguća rešenja: 1.svetski rat u kome Amerika neće da učestvuje, ali će prodavati oružje, hranu i energente zaraćenim stranama; 2. Građanski rat ili Revolucija u Evropi ili Rusiji, koji će zaposliti američku privredu i tako će da je izvade iz  sigurnog finansijskog kolapsa; 3.  pronalazak neke nove tehnologije, koju imaju samo Amerikanci i koji onda monopolski  mogu da prodaju ili iznajmljuju po svetu.Postoji i najbolje rešenje,  koje podrazumeva izgradnju – Narodnog kapitalizma, koji će da oduzme veliki deo moći i bogatstva Familiji i njenim privilegovanim sledbenicima, kako bi se drastično smanjile socijalne razlike, kako bi se podigla kupovna moć stanovništva i kako bi se stvorilo  socijalno uravnoteženo društvo za slobodan život, poštovanje različitosti  i stabilnog razvoj svih građana na planeti u bliskoj budućnosti. Jedino u šta sam siguran, da ovo poslednje rešenje gramziva Familija nikada neće hteti da primeni, jer oni ne mogu da podnesu da nekome daju, dele i ustupaju svoju moć i bogatstvo. Na to nikada dobrovoljno neće da pristanu. Samo Silom moraju da budu naterani. Oni razumeju samo jezik Sile i sve ostale pokušaje odbacuju sa gađenjem i prezirom. Plaše se Sile i poštuju Silu. Pristaju da slušaju samo Silu. Kako još nema organizovane Sile koja može da ih pritera uz zid i naterata da se izvrše sistemske promene u obolelom društvu, kako se lažnim dolarima i evrima potkupljuju i dalje prezaduženi građani Zapada, kako je neoliberalni individualizam narasto do egomanijačke destrukcije, kako se ekonomski problemi u bankrotiranim državama Zapada sve više uvećavaju, onda uplašeni Upravljači sveta, želeći da zaštite ugrožene interese Familiju, smišljaju sve moguće podlosti, gadosti, perverzije i prevare kako bi nekako zaustavili taj neminovan slom američkog korporativnog fašizma. Jedan od pouzdanih rešenja za spas Familije kroz istoriju su bili organizovanje i vođenje svetskih ratova, koji se neće voditi na teritoriji SAD, jer bi premeštanje ratnih sukoba u SAD dovelo do izbijanja građanskog rata, koji bi bio apsurdniji, krvaviji, nemilosrniji i gluplji, nego režirani ratovi na Balkanu na kraju prošlog milenijuma. Svetski rat je dobra prilika za Familiju da sačuva svoju političku moć i da uveća svoje nagomilano bogatstvo, jer veliki ratovi su odlična prilika za ostvarivanje velikih zarada, pošto Familija, kako smo naučili iz bliske prošlosti, podržava i naoružava sve sukobljenje strane, jer se tako zarade u ratnim operacijam geometrijskom progresijom uvećavaju. Izrežirani rat u Ukrajini i sada u Palestini najbolja su potvrda ove moje tvrdnje. Familija će da otvara nova ratna žarišta po svetu, uverena da je to jedini način njenog opstanka. Potresne slike klanja i ubijanja preplaviće sve strogo cenzurisane medije, jer se tako najbolje manipuliše sa porobljenim, prezaduženim, uplašenim, izmanipulisanim i zombiranim građanima, koji, umesto da se pobune i sruše totalitarni politički sistem, jer takav nasilan sistem je uzrok svih njihovih problema, zadovoljavaju se da ćute i trpe, plašeći se da krvavi  maskri  ne dođu u njihova dvorišta. Bolje je da budu pokoreni i živi, nego da im se odsecaju glave i razaraju kuće. Strategija Familije je vrlo jasna i nju otvoreno zagovara njen glasnogovornik šizofreni nacista Klaus Švab, koji priprema čovečanstvo za – digitalni koncentracioni logor. U tom logoru treba da radi milijardu zombiranih ljudi, dok će roboti sa veštačkom inteligencijom da opslužuju Familiju i njenu privilegovanu kastu. Da li će Familija uspeti u svojim zlikovačkim namerama? Zavisi od nas, građana, svih naroda sveta, bez obzira na rasu, veru i naciju. Ako se ne pobunimo, Familija će nas zatvoriti u digitalne koncentracione logore. Pobuna je, dakle, Njegoševim rečima napisano, sa životom i opstankom čovečanstva skopčana. Pobuna svakog od nas. Nemojte da čekate da vas neko poziva, motiviše i gura u pobunu. Morate sami da dođete do tog saznanja. Morate sami da shvatite smisao pobune. Morate da se pobunite u svakom trenutku i na svakom mestu. Cilj pobune je opstanak čovečanstva. Opstanak naše dece i pokolenja. Istorijska naša obaveza je da se pobunimo. Mi, lično! Svako pojedinačno! Sloboda se osvaja rušenjem totalitarnog sistema lažne predstavničke demokratije. Rušenjem lažnih evropskih vrednosti. Rušenjem političkog ološa vlasti i opozicije, ukidanjem profesije političar i oslobađanja medija od kontrole bolesne  Familije. Sloboda se osvaja udruživanjem normalnih, poštenih, vrednih, pametnih i dobrih ljudi. Dobro mora da pobedi Zlo, ako hoćemo da čovečanstvo opstane. Za pobedu Dobra, moramo da se organizujemo. Zlo ne može da se pobedi na lažnim i nameštenim izborima.  Manje Zlo ne postoji. Zlo je uvek Zlo! Zlo mora da se pobedi Silom volje naroda u mirnim protestima na ulicama.Cilj mora da nam bude izgradnja i obnova izgubljenje Zajednice. Rušenje gvozdenog zakona oligarhije. Zatvaranje i Kurte i Murte. Stvaranje društva po meri slobodnog čoveka. Sprečavanje izbijanja ratova. Visoko razvijena civilizacija Vinče nije imala preko dve hiljade godina ratove. Znači, moguće je društvo bez ubijanja i ratovanja. Dobar čovek gradi Zajednicu i ne želi da ubija drugog čoveka. Različitost nas spaja u Zajednicu slobodnih ljudi. Znamo šta treba da radimo. Znamo šta je danas prioritet u društvu. Vi ste na potezu. Rat je pobeda Zla i nametanje njegovih principa. Mir je pobeda Dobra i vraćanje našim drevnim korenima.  Zajednici slobodnih i dobrih ljudi, koji ne ratuju, već Igru uzdižu kao princip života.