Početna Sadržaj Privatizacija Rast indeksa Beogradske berze

Rast indeksa Beogradske berze

754
0

Oba indeksa Beogradske berze nastavila rast prošle nedelje
Akcija Krona skoèila za 96 odsto
Prekid pregovora sa EU nije se odrazio na berzu, ali je obim prometa ipak manji za 25 procenata

BEOGRAD – Drugu nedelju za redom oba indeksa Beogradske berze rasla su za nešto više od pola procenta. BELEKS fm, kompozitni indeks svih listiranih hartija na Beogradskoj berzi završio je nedelju na nivou od 1.677,33 indeksna poena.

U toku prošle nedelje, skoro je jednak broj kompanija èije su cene akcija rasle i kompanija èije su cene akcija izgubile na vrednosti. Iako je broj transakcija na tržištu porastao, obim prometa je manji za 24,9 odsto u odnosu na proteklu nedelju. BELEKS 15, indeks najlikvidnijih akcija listiranih na Berzi završio je nedelju na nivou od 1.126,35 indeksnih poena uz ukupan promet od 170 miliona dinara. Struktura korpe ovog indeksa pokazuje da je bilo osam kompanija èije su cene akcija pale u odnosu na šest èije su cene akcija porasle. Uèešæe stranih investitora u trgovanju na beogradskoj berzi i protekle nedelje je bilo u znaku znaèajnog pada zadržavši se na nivou od 26,22 procenta od ukupnog prometa.

Prethodne nedelje na Berzi najveæi rast cene akcije zabeležila je kompanija Kron iz Beograda dostigavši rast od 96 procenata, zabeleživši ujedno i najveæi promet od 156,96 miliona dinara. Cena akcije Autobanata iz Zrenjanina za isti period porasla je za 72,21 procenata, uz takoðe zavidan promet od preko 120 miliona dinara.

Približno slièan rast od 71,67 procenata zabeležile su cene akcija beogradskog Union inženjeringa završivši nedelju na nivou od 10.300 dinara za akciju. Najveæe padove cena u toku prethodne nedelje zabeležile su akcije poljoprivrednog preduzeæa Bezdan 48 procenata, zatim Beteksa 20 procenata, a na treæem mestu po padu cena akcija nalazi se kompanija Homolje iz Žagubice èija je cena na zatvaranju u petak bila za 20 procenata niža u odnosu na prethodnu nedelju.

Udarne vesti ove nedelje, obustavljanje pregovora o Stabilizaciji i pridruživanju od strane EU i ostavka potpredsednika vlade, Miroljuba Labusa, nisu se znaèajno odrazile na tržište hartija od vrednosti.

Glas javnosti 09.05.2006.